EN YENİ İÇERİKLER

2019 İcra Katibi Maaşları

İcra Katibi Kimdir? İcra Katibi, hakkaniyet Bakanlığı bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu personeldir. İcra Katibi Ne Kadar Zam Alacaklar ? Kamu çalışanlamış...

Araştırmacı Maaşı Ne Kadar 2019

Araştırmacı Kimdir? Kurumun veya görevli olduğu birimin vazife ve hizmetleri ile ilgili mevzularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun yada görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma,...

2019 Mütercim Tercüman Maaşları

Çevirmen Tercüman Kimdir? çevirmen, kamu kuruluş ve müesseselerinde teknik, sıhhat, akademik, medikal, ticari, yazınsal vb kategorilerde çeviri yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak...

Veznedar Maaşları 2019

Veznedar Kimdir? Veznedar ekibindeki memurlar kamu kurumlarında ofis ortamında çalışırlar, saymanlıkça yapılan tahsilat ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işlemleri yapar.Tahsil edilen ve ödenen paraları günü...

Mutemet Maaşları 2019

Mutemet Kimdir? Kelime anlamı olarak başkası nam ve hesabına mali işlem yapmak (eğitim etmek, ödeme yapmak vs.) anlamına gelen Mutemet, kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet...

2019 Tahsildar Memuru Maaşı

Tahsildar Memuru Kimdir? Tahsildar kadrosundaki memurlar kamu kurumlarında büro ortamında çalışırlar, saymanlıkça meydana getirilen tahsilat ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işlemleri yapar.Tahsil edilen ve ödenen...

2019 Gelir Uzmanı Maaşı Ne Kadar?

Gelir Uzmanı Kimdir? Gelir Uzmanı, Maliye Bakanlığı kadrolarına Gelir Uzmanı yardımcısı olarak ataması yapılan ve kuruluş içinde yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlara verilen unvandır. Gelir...

2019 Vali Maaşı Ne Kadar?

Vali Kimdir? Vali, il sınırları içerisinde devletin en yetkili temsilcisi konumunda bulunan kamu personelidir. Bulunduğu konum ve yetkileri sebebiyle ildeki yürütme organının başıdır. En önemli...

2019 Arşiv Memuru Maaşları

Arşiv Memuru Kimdir? Arşiv Memuru kamu müessese ve kurumlarında arşiv hizmetleri kısmınde çalışan kadrolu personeldir. Arşiv memurları “Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında kurumun arşivlerinin saklanması, düzenlenmesi,...

2019 Sekreter Maaşı Ne Kadar?

Sekreter Kimdir? Sekreter, kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Genel İdare Hizmetleri derslikında görev icra eden kadrolu memurluktur. Vazife ve sorumlulukları kurumdan kuruma...