2020 KPSS A Grubu Hukuk Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

tarafından
68
2020 KPSS A Grubu Hukuk Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından A grubu kariyer işlere girmek isteyen gerek İktisadi ve Yönetimsel Bilimler ile dengi fakültelerden mezun gerekse Hukuk fakültelerinden mezun adaylar için ehemmiyet talep eden KPSS A Grubu imtihanı Hukuk testi hangi seansta yer alıyor? KPSS A Grubu imtihanı Hukuk seansı ile hangi puan cinsleri hesaplanıyor? 2020 KPSS A Grubu Hukuk konuları neler? Sual dağılımları nasıl? Ayrıntıları yazımızda araştırabilirsiniz.

2020 KPSS A Grubu İmtihanı Nedir? 2020 KPSS A Grubu İmtihan Seansları Nelerdir?

2020 senesinde reelleştirilecek olan KPSS A Grubu imtihanı, KPSS aracılığı ile kamu müesseselerinde yer alan kariyer işlere girmek isteyen adayların katılması gereken seansları kapsayan imtihandır. Bu imtihana katılacak olan adayların, tüm Lisans mezunu KPSS adayları gibi 2020 KPSS Lisans seansına katılmaları gerekecektir. Bu seansta çözülecek olan Genel Kültür – Genel Kabiliyet testlerinin KPSS A Grubu imtihan puanlarının hesaplanmasında katsayı olarak yer alması bu seansa katılmayı lüzumlu kılmaktadır.

KPSS A Grubu imtihanı 2020 KPSS Lisans imtihanını izleyen hafta sonu iki gün üç seans biçiminde yapılacaktır. Bu seansların ayrıntılarına altta manipülasyonuna yer verdiğimiz yazımızda erişebilirsiniz;

Hukuk testi 2020 KPSS A Grubu seansları içerisinde Pazar günü reelleştirilecek olan sabah seansında yer almaktadır. Aynı seansta adaylar İktisat ve Maliye testlerini de çözmektedirler. Adayların katıldıkları seansta Hukuk testi ile beraber öteki iki testi de çözmeleri, seansın tamamında bulunmaları gerekmektedir.

2020 KPSS Hukuk Testi Puan Cinsleri Nelerdir?

2020 KPSS A Grubu imtihanına katılacak olan adayların Hukuk testinde yapmış oldukları netler ile elde edebilecekleri 30 tane puan cinsi bulunmaktadır. Bu puan cinslerinin içerisinde yer alan Hukuk testi ağırlığı ise %15 ile %60 arasında değişkenlik göstermektedir. KPSS A Grubu Hukuk testini kapsayan puan cinsleri ve bu puan cinslerinin içerisinde Hukuk testinin ağırlığı şu biçimdedir;

Puan Ağırlık
KPSSP4 %60
KPSSP5 %50
KPSSP6 %40
KPSSP7 %40
KPSSP8 %35
KPSSP9 %35
KPSSP11 %35
KPSSP15 %20
KPSSP16 %15
KPSSP17 %15
KPSSP18 %15
KPSSP20 %20
KPSSP21 %15
KPSSP22 %15
KPSSP23 %15
KPSSP27 %15
KPSSP28 %15
KPSSP30 %30
KPSSP31 %25
KPSSP32 %20
KPSSP33 %20
KPSSP35 %30
KPSSP36 %25
KPSSP37 %20
KPSSP38 %20
KPSSP40 %30
KPSSP41 %25
KPSSP42 %20
KPSSP43 %20
KPSSP47 %15
KPSSP48 %20

KPSS seansları sonucunda adayların elde edecekleri puan cinslerine dair daha ayrıntılı bilgiler almak ve derslerin bu puan cinsleri içerisindeki ağırlıklarını görmek için altta manipülasyonuna yer verdiğimiz yazımızı araştırabilirsiniz;

2019 KPSS Hukuk Testine Kaç Aday Katıldı? Net Ortalaması ve Standart Sapması Nasıldı?

2019 senesinde reelleştirilen KPSS A Grubu imtihanında Hukuk testine katılan aday rakamı ve adayların çözümleri sonucunda oluşan vasati ve standart sapma bedellerini altta yer alan tablomuzda araştırabilirsiniz;

Sual Sayıları Standart Sapmalar Vasati Net Katılan Aday
40 9,326 12,684 50503

2020 KPSS Hukuk Mevzuları Nelerdir? 2020 KPSS Hukuk Sual Dağılımları Nasıldır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2020 senesinde kariyer işlere girmek isteyen adaylar için reelleştirilecek olan KPSS A Grubu imtihanının ikinci gün sabah seansında yer alan Hukuk testinde adaylara toplam 40 adet sual yöneltilecektir. Bu 40 suali cevaplaması için adaylara tanınan müddet ise 50 dakika olacaktır. 50 dakikanın sonunda adayların broşürleri bir araya gelecek ve sıradaki testin broşürleri dağıtılacaktır. 2020 KPSS Hukuk testinde adaylara altta yer alan mevzularda ve rakamlarda sualler yöneltilecektir;

Dersler Sual Sayıları
Anayasa 4 sual
Yönetimsel Yargı ve İdare 6 sual
Ceza Hukuku ve CMK 6 sual
Borçlar 6 sual
Medeni 6 sual
Ticaret 6 sual
İcra ve İflas 6 sual
TOPLAM 40 sual

Adaylara yöneltilecek olan 40 adet Hukuk sualinin derslere göre dağılımı yukarıdaki gibidir. Adaylara sorulacak mevzuların kapsamı, Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku alanında Genel Kararlar kısmı ile kısıtlıdır.

*2020 KPSS A Grubu Hukuk testi ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz yazımızda yer alan bilgiler geçerli ÖSYM rehberlerine katlanılarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerde tertip etmeler ve yenilemeler olduğunda yazımız da bu bilgilere göre güncellenecektir.