2020 KPSS DHBT 2 Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

tarafından
300
2020 KPSS DHBT 2 Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din vazifelisi olarak çalışmak isteyen adaylar için hakikatleştirilecek olan 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi testinin öğrenim vaziyetlerine göre değişikleşen DHBT 2 seansı mevzuları nelerdir? 2020 KPSS DHBT – 2 İmtihan mevzuları ve sual dağılımlarına dair bilgileri yazımızda araştırabilirsiniz.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT Nedir? Kimlerin Girmesi Gerekir? Kaç Senede Bir Asıllaştırılmaktadır?

2020 senesinde hakikatleştirilecek olan 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’ne üniversitelerin ilahiyat eğitimi veren lisans ve önlisans programlarından mezun olan adayların yanı gizeme İmam Hatip Liseleri’nden mezun olan adaylardan Diyanet İşleti Başkanlığı bünyesinde din vazifelisi olarak çalışmak isteyenlerin katılması gerekmektedir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın din vazifelisi olarak Diyanet İşleti Başkanlığı’nda çalışacak olan adayların tanımlanması için tertip edilen DHBT seansları iki yılda bir kere asıllaştırılmaktadır. İmtihanın asıllaştırılacağı seneler ise 2020 seneyi gibi çift seneler olmaktadır. ÖSYM’nin KPSS uygulamasında bir kavram olan tek sene – çift sene kavramına dair daha ayrıntılı bilgilere altta manipülasyonuna yer vermiş olduğumuz yazımız ile erişebilirsiniz;

2020 KPSS DHBT-2 kısmına katılacak olan adayların aynı seansta reelleştirilen KPSS DHBT-1 kısmına da katılmaları ve öğrenim vaziyetlerine göre 2020 KPSS Ortaöğretim, 2020 KPSS Lisans ya da 2020 KPSS Önlisans seanslarına da katılmaları, ceddilmelerine temel teşkil edecek olan puan cinslerinin hesaplanması için koşuldur.

2020 KPSS DHBT-2 İmtihan Mevzuları Nelerdir? 2020 KPSS DHBT-2 Kısmı Sual Dağılımı Nasıldır?

2020 KPSS DHBT-2 seansına katılacak olan adaylar, 2020 KPSS DHBT-1 seansından değişik olarak mezuniyet vaziyetlerine göre değişik suallerle karşı karşıya olacaklardır. Başka Bir Deyişle İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan adaylar ile, üniversitelerin lisans veya ön lisans seviyesinde İlahiyat alanlarından mezun olan adaylar aynı mevzu başlıkları altında değişik seviyelerde suallerden mesul olacaklardır.

Her üç öğrenim derecesi için de sorulacak olan sual rakamı aynıdır ve 20 tanedir. Adayların ortak olarak çözecekleri DHBT-1 sualleri ile beraber toplam sual rakamları 40 olacak ve bu 40 adet suali cevaplamaları için müddetleri de 60 dakika olacaktır.

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’nin ikinci kısmı olan 2020 KPSS DHBT-2 imtihan mevzuları ve sual dağılımlarını altta yer alan tablomuzda araştırabilirsiniz;

Dersler Sual Rakamları
Dinler ve Mezhepler Tarihi
Akaid ve Kelam
Tefsir
Hadis
Fıkıh
Dini Hitabet
İslam Tarihi
TOPLAM 20

KPSS DHBT-2 seansında adaylara sorulacak olan 20 adet sualin dağılımı genel olarak balanslı olmaktadır. Başka Bir Deyişle vasati her alandan 3’er sual gelmektedir. Ancak zaman zaman bu dağılımın birer sual başka alan lehine, bir başka alanın aleyhine bozulduğu görülebilmektedir.

*2020 KPSS DHBT-2 seansı ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz yazımızda yer alan bilgiler mevcut rehberlerden yararlanılarak derlenmiştir. Bu bilgilerde olabilecek mümkün farklılıklar dikkate alınacak ve gerekirse tertip etmeler yapılacaktır.