2020 YDS e-YDS Takvimi Sınav Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

tarafından
71
2020 YDS e-YDS Takvimi Sınav Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından, Müesseselerin muhtelif unvan ve pozisyonlara giriş için arz ettiği yabancı dil yeterliğini kanıt etmek isteyen adayların katılımı için tertip ettiği Yabancı Dil İmtihanı Yabancı Dil Sınavı mevzuları nelerdir? 2020 Yabancı Dil Sınavı mevzuları ve sual dağılımı nasıl? ÖSYM tarafından 2020 senesinde kaç tane Yabancı Dil İmtihanı reelleştirilecek? Hangi Müesseseler Yabancı Dil Sınavı puanı istiyor? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Yabancı Dil Sınavı Nedir? Kaç Çeşit Yabancı Dil Sınavı Vardır? 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından reelleştirilen iki çeşit Yabancı Dil Sınavı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi öbür imtihanlarda olduğu gibi kağıt etrafında reelleştirilen Yabancı Dil İmtihanı Yabancı Dil Sınavı, ikincisi ise değişik bir sistemle elektronik etrafta başka bir deyişle bilgisayar sistemi üzerinden reelleştirilen Elektronik Yabancı Dil İmtihanı başka bir deyişle e-Yabancı Dil Sınavı’dir.

ÖSYM Yabancı Dil İmtihanı Yabancı Dil Sınavı Yılda Kaç Defa Yapılmaktadır?

Yabancı dil imtihanları başka bir deyişle Yabancı Dil Sınavı ÖSYM tarafından iki değişik şekilde uygulanır demiştik. Bu iki değişik uygulama şeklinin değişik uygulama prosedürleri ve dolayısıyla zahmetleri olduğundan değişik rakamlarda ifa edilmektedirler. 2020 seneyi için ÖSYM’nin yayınlamış olduğu imtihan takviminde toplam 2 adet Yabancı Dil Sınavı Yabancı Dil İmtihanı, 15 adet de e-Yabancı Dil Sınavı Eletronik Yabancı Dil İmtihanı yer almıştır. Yabancı Dil Sınavı sürecinde hazırlık yapan adayların çoğunluğu İngilizce imtihanı için bu hazırlıklarını sürdürmektedirler. Ancak ÖSYM’nin asıllaştırdığı e-Yabancı Dil Sınavıların tamamı İngilizce seansı değildir. Bu bağlamda adayların hazırlık takvimlerini tanımlarken reelleştirilecek imtihanların hangi dil için olduğunu takip etmeleri ehemmiyet talep etmektedir.

Bunun yanında ÖSYM 2020 seneyi imtihanlarından itibaren; Bulgarca, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca, Farsça dilleri için sadece e-Yabancı Dil Sınavı uygulayacak, kağıt etrafında ayrıca imtihan gerçekleştirmeyecektir.

2020 senesinde iki imtihan olarak reelleştirilecek olan Yabancı Dil Sınavının ilki daha geniş kapsamda dillerden asıllaştırılacakken, Yabancı Dil Sınavı/2’nin kapsamı daha dar yakalanmaktadır. Bunun yanında Yabancı Dil Sınavında Arapça, Almanca, Bulgarca, Yunanca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Farsça dillerinden yapılan imtihanlarda adaylara çoktan seçmeli sualler sorulurken, bunlar dışında yapılacak imtihanlarda adaylardan metin tercümesi yapmaları arz edilmektedir.

2020 senesinde reelleştirilecek olan Yabancı Dil İmtihanı seanslarının takvimi ise şu biçimdedir;

İmtihan Tarih
Yabancı Dil Sınavı/1 12 Nisan 2020
Yabancı Dil Sınavı/2 25 Ekim 2020
İmtihan Dil Tarih
eYDS/1 İngilizce 25 Ocak 2020
eYDS/2 İngilizce 15 Şubat 2020
eYDS/3 İngilizce 14 Mart 2020
eYDS/4 Farsça 18 Nisan 2020
eYDS/5 İspanyolca İtalyanca 19 Nisan 2020
eYDS/6 Yunanca Bulgarca 9 Mayıs 2020
eYDS/7 İngilizce 30 Mayıs 2020
eYDS/8 Almanca Fransızca 27 Haziran 2020
eYDS/9 İngilizce 27 Haziran 2020
eYDS/10 İngilizce 11 Temmuz 2020
eYDS/11 Arapça Rusça 12 Temmuz 2020
eYDS/12 İngilizce 29 Ağustos 2020
eYDS/13 İngilizce 26 Eylül 2020
eYDS/14 İngilizce 14 Kasım 2020
eYDS/15 İngilizce 26 Aralık 2020

Yabancı Dil İmtihanı Yabancı Dil Sınavı Kaç Sual Kaç Dakika?

ÖSYM tarafından reelleştirilen Yabancı Dil İmtihanı Yabancı Dil Sınavında adaylara sorulan sual rakamı toplam 80 adettir. Bu 80 suali adayların cevaplamaları için onlara tanınan müddet ise 3 saat başka bir deyişle 180 dakikadır.

2020 Yabancı Dil Sınavı Mevzuları Nelerdir? 2020 Yabancı Dil Sınavı Sual Dağılımları Nasıldır?

2020 senesinde reelleştirilecek olan ve çoktan seçmeli usulde uygulanacak diller için yapılan Yabancı Dil İmtihanı Yabancı Dil Sınavında adaylara alttaki mevzu başlıklarından yanlarında belirteceğimiz rakamlarda sualler yöneltilecektir;

2020 Yabancı Dil Sınavı Birinci Kısım – Gramer – Toplam 16 sual

Vocabulary Kelime Bilgisi: Bu kısımda adaylara toplam 6 adet sual yöneltilmektedir ve alttaki alt mevzulardan oluşmaktadır.

  • Noun – İsim
  • Verb – Fiil
  • Adjective – Sıfat
  • Adverb – Zarf
  • Phrasel Verb – Ekip Fiil

Kalan 10 suallik kısımda ise adaylara Deriyse Zaman, Connector bağlaç ve Preposition ilgeç vb. mevzulardan gramer sualleri yöneltilmektedir.

2020 Yabancı Dil Sınavı İkinci Kısım – Cloze Test Boşluk doldurma – 10 sual

Burada adaylara verilen iki paragrafta yer alan boşlukları anlamlı bir şekilde dolduracakları sözcüklerden doğru olanı seçmeleri istenir. Bu kısımda genellikle iki paragraf vardır ve bu iki paragraf için 5’er adet sual bu bağlamda oluşturulmuştur.

2020 Yabancı Dil Sınavı Üçüncü Kısım – Tümce Bitirme – 10 sual

2020 Yabancı Dil Sınavı Dördüncü Kısım – Tercüme – 6 sual

ÖSYM’nin adaylara yöneltmiş olduğu 6 tercüme sualinin 3 tanesi Türkçeden imtihanın mevzusu olan dile öbür üç tanesi ise imtihan mevzusu dilden Türkçeye tercüme biçimindedir.

2020 Yabancı Dil Sınavı Beşinci Kısım – Paragraf – 20 sual

Paragraflardan anlamlı neticelere varmayı ölçen bu kısımda adaylara genel olarak toplam 5 tane paragraf verilmektedir. Bu beş paragraf genellikle bilimsel makalaler, akademik çalışmalar vb. yerlerden alıntılanmaktadır ve teknik kelime bilgisi gerektirebilmektedir. 5 paragrafın her birisi için adaylara dört adet sual sorulmaktadır.

2020 Yabancı Dil Sınavı Altıncı Kısım – Diyalog Bitirme – 5 sual

2020 Yabancı Dil Sınavı Yedinci Kısım – Anlamdaş Tümceler – 4 sual

2020 Yabancı Dil Sınavı Sekizinci Kısım – Paragraf Bitirme – 4 sual

2020 Yabancı Dil Sınavı Dokuzuncu Kısım – Kaygısız Tümce Bulma – 5 sual

KPSS için Yabancı Dil Sınavı Koşul MI?

Kamu Personeli Seçme İmtihanı KPSS’ye girecek olan adayların Yabancı Dil Sınavına girmeleri gerekip gerekmediğine dair ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz yazımıza altta yer alan manipülasyon ile erişebilirsiniz;