2020 YÖKDİL Takvimi Sınav Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

tarafından
52
2020 YÖKDİL Takvimi Sınav Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM)

Başlangıçta Yüksek Öğretim Heyeti tarafından hakikatleştirilmeye başlanan, sonrasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hakikatleştirilmeye başlanan YÖKDİL imtihanı nedir? 2020 YÖKDİL İmtihanı mevzuları nelerdir? 2020 YÖKDİL imtihanı sual dağılımı nasıldır? Ayrıntıları yazımızda inceleyebilirsiniz.

YÖKDİL Nedir? Kimler YÖKDİL’e Katılmalıdır?

YÖKDİL Yüksek Öğretim Müesseseleri Yabancı Dil İmtihanı esas olarak lisans öğreniminden sonra yüksek lisans öğrenimini sürdürmek isteyen adayların müracaat esnasında arz edilen dil yeterliğini ortaya koymak için ya da doçentlik imtihanlarına müracaatta yeniden dil yeterliğini ortaya koymak isteyen adayların katılabileceği yabancı dil imtihanıdır. Yeniden üniversitelerde akademisyen olarak misyon yapan ve yükselebilmeleri için kendilerinden yabancı dil yeterliğini ortaya koymaları istenen adaylar tarafından da YÖKDİL imtihanına katılınması mümkündür.

Bu bağlamda imtihan esas olarak lisans üstü eğitim ve akademik niyetlerle dil yeterliği sağlamak isteyen adaylara hitap etmektedir. Henüz çoğu kamu müessese ve kuruluşu kariyer işler başta olmak üzere işe alım süreçlerinde yökdil imtihanından alınan puanları kabul etmemektedirler.

Kaç Çeşit YÖKDİL İmtihanı Var? 2020 YÖKDİL İmtihanı Hangi Alanlar İçin Asıllaştırılacaktır?

YÖKDİL imtihanı Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça dillerinden üç ana grup için asıllaştırılmaktadır. Bu gruplar şu biçimdedir;

-YÖKDİL Sağlık Bilimleri İmtihanı
-YÖKDİL Fen Bilimleri İmtihanı
-YÖKDİL Sosyal Bilimler İmtihanı

Üç alan için asıllaştırılan imtihana adaylar kendi vaziyetlerine uygun olan seanslar için katılacaklardır. 2020 senesinde Yökdil imtihanının ilki 1 Mart 2020 tarihinde; Arapça dili için sadece Sosyal Bilimler imtihanı, İngilizce dili içinse her üç alanın imtihanı asıllaştırılacaktır. Güz yarıyılı imtihanı ise 13 Eylül 2020 tarihinde İngilizce dili için her üç alandan, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanı için imtihan asıllaştırılacaktır.

2020 YÖKDİL İmtihanı Kaç Sual Kaç Dakika?

2020 senesinde ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından asıllaştırılacak olan Yükseköğretim Müesseseleri Yabancı Dil İmtihanı YÖKDİL toplam 80 adet sualden alana gelmektedir. Bu sual rakamında alandan alana rastgele bir değişiklik bulunmamaktadır. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarının her üçü için de uygulanan imtihanların formatı ve sual rakamları aynı olmaktadır.

Adayların 2020 YÖKDİL imtihanında kendilerine yöneltilen 80 suali cevaplamaları için toplam 3 saat – 180 dakika müddetleri bulunmaktadır.  Bu güzergahıyla neredeyse yeniden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin hakikatleştirdiği Yabancı Dil Sınavı ile aynı formatta sayılabilecek YÖKDİL imtihanı sadece küçük değişiklikler kapsamaktadır.

YÖKDİL ile Yabancı Dil Sınavının Farkları Nelerdir?

Yabancı Dil Sınavı hemen hemen her alanda dil yeterliği arz eden Müesseselerce kabul görürken YÖKDİL imtihanı küçük ödünler haricinde sadece akademik alanda geçerliliğe sahiptir. Bunun yanında imtihan içeriğinde çok büyük farklar bulunmamaktadır. Sadece YÖKDİL imtihanı dağılım olarak ÖSYM’ye mukayeseyle değişiklikler kapsamaktadır.

2020 YÖKDİL İmtihanı Memuriyete, Kariyer İşlere Girişte Geçerli mi?

Yukarıyada da belirtmiş olduğumuz gibi YÖKDİL imtihanı esasen akademik rota için yapılan bir yabancı dil imtihanıdır. Ancak bazı Müesseseler alımlarında YÖKDİL’i Yabancı Dil Sınavı ile beraber kabul edebilir. Şu ana kadar bu doğrultuda adım atan tek Müessese Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü A.Ş. oldu. Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü A.Ş’nin kariyer iş alımı olan Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Uzman Takviyeciliği alımlarında Yabancı Dil Sınavı yanında YÖKDİL puanları da müracaatta kabul edildi. Başka Müesseselerde bu doğrultuda bir meyil olacak mı uygulama sürdükçe göreceğiz.

2020 YÖKDİL İmtihan Mevzuları ve Sual Dağılımı

2020 Yabancı Dil Sınavı Birinci Kısım – Gramer – Toplam 20 sual

Vocabulary Kelime Bilgisi: YÖKDİL imtihanının bu kısımda adaylara toplam 8 adet sual yöneltilmektedir ve alttaki alt mevzulardan oluşmaktadır.

  • Noun – İsim
  • Verb – Fiil
  • Adjective – Sıfat
  • Adverb – Zarf
  • Phrasel Verb – Ekip Fiil

Kalan 12 suallik kısımda ise; Deriyse Zaman, Connector bağlaç ve Preposition ilgeç vb. mevzulardan oluşan gramer sualleri sorulmaktadır.

2020 YÖKDİL İkinci Kısım – Cloze Test Boşluk doldurma – 12 sual

Burada adaylara verilen iki paragrafta yer alan boşlukları anlamlı bir şekilde doldurulması için verilen sözcüklerden doğru alternatifi seçmeleri istenir. Bu kısımda iki paragraf olabilmektedir ve bu iki paragraf için 6’şar adet sual bu bağlamda oluşturulmuştur.

2020 YÖKDİL Üçüncü Kısım – Tümce Bitirme – 12 sual

2020 YÖKDİL Dördüncü Kısım – Tercüme – 8 sual

ÖSYM’nin YÖKDİL imtihanında adaylara yöneltmiş olduğu 8 tercüme sualinin 4 tanesi Türkçeden imtihanın mevzusu olan dile diğer 4 tanesi ise imtihan mevzusu dilden Türkçeye tercüme biçiminde olmaktadır.

2020 YÖKDİL Beşinci Kısım – Paragraf – 18 sual

Paragraflardan anlamlı neticelere varmayı ölçen bu kısımda adaylara genel olarak toplam 6 tane paragraf verilmektedir. Bu aatı tane paragraf genellikle adayların katılım göstereceği alana dair bilimsel makalaler, akademik çalışmalar vb. gibi yerlerden alınmaktadır ve alana bağlı teknik kelime bilgisi gerektirebilmektedir. 6 paragrafın her birisi için adaylara dört adet sual sorulmaktadır.

2020 YÖKDİL Altıncı Kısım – Paragraf Bitirme – 5 sual

2020 YÖKDİL Yedinci Kısım – Kayıtsız Tümce Bulma – 5 sual

YÖKDİL imtihanında Yabancı Dil Sınavından değişik olarak anlamdaş tümceler ile diyalog bitirme mevzularından sual gelmemektedir. Ayrıca Yabancı Dil Sınavına mukayeseyle bir adet fazla paragraf sorulmakta ancak paragraflara dair sual rakamlarında değişiklik oluşmaktadır. 

YÖKDİL imtihanının içeriğinde yer alan paragraflar ve kelime bilgisi imtihana Sosyal, Sağlık ya da Fen Bilimleri alanından katılmış olmaya göre değişkenlik göstermektedir. Adayların çalışmalarını kendi bilim alanlarına göre manipülasyonlarında fayda olacaktır. Özellikle kelime çalışmalarında adayların hazırlık şekli imtihan performansları üzerinde tesirli olabilmektedir.