Adalet Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

tarafından
615
Adalet Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

Adalet Bakanlığı‘nın merkez teşkilatında görevlendirilen kariyer iş üyeleri olan Adalet Uzman Dayanakçılarının 2020 seneyi maaşları ne kadardır? Adalet Bakanlığı Adalet uzman yardımcılığı nedir? Adalet Uzman Yardımcısı nasıl olunur? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Adalet Uzman Yardımcılığı Nedir?

Adalet Bakanlığı’nın Ankara’da yer alan merkez teşkilatında bulunan ünitelerde görevlendirdiği kariyer iş üyelerinin bir arada bulunduğu kariyer iş mensubiyetidir. Adalet Uzman Takviyecileri esasta vazifeli bulundukları ünitelerin çalışma alanına dair uzmanlaşırlar. Bunun yanında ünitelerinin alanına dair mevzuat çalışmaları da ifa etmektedirler.

Adalet Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Adalet Uzman Yardımcısı olarak ceddilmek isteyen adayların, kariyer işlere esas giriş şartı olan KPSS A Grubu imtihanına katılarak galibiyetli olmaları gerekmektedir. Adayların bu koşulu sağlamalarının yanında Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan memuriyet koşullarını, tanımlanmış olan yaş koşullarını da sağlıyor olmaları Adalet Uzman Yardımcılığı işi için açılacak olan bültenlere müracaatta bulunabilmeleri için lüzumludur. ,

Adalet Uzman Yardımcılığı işine girişte adayların esasta üç alandan birisine mezuniyet bakımından tabi olmaları beklenmektedir. Bu alanlar Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve Yönetimsel Bilimler Fakültesi ile dengi sayılan fakültelerdir.

Adayların bu alanlardan yapacakları müracaatlarda kullanacakları KPSS A Grubu puanları ise ÖSYM’nin KPSS için tanımlamış olduğu yeni puan sistemi ile henüz bir alım reelleştirilmemiş olmasından dolayı öğrenilmemektedir. Yapılacak yeni alımlar ile Bakanlığın berlirleyeceği puan cinsleri de netlik kazanacaktır.

Adalet Uzman Yardımcılığı işine girişte Bakanlık sadece laflı röportaj ile alım sürecini yürütmektedir. Adalet Uzman Yardımcılığı işi için ayrıca bir yazılı müsabaka imtihanı reelleştirilmemektedir.

Adalet Uzman Yardımcılığı işine, adaylar işte nelerin beklediğine, işte yer alan adaylık ve yeterlik süreçlerine dair daha ayrıntılı bilgilere altta manipülasyonuna yer vermiş olduğumuz yazımızda erişebilirsiniz;

Adalet Uzman Yardımcılığı İşi Özlük Hakları Nasıl?

Adalet Uzman Yardımcılığı işi kamu personel sistemi içerisinde merkez uzmanlık olarak nitelendirebileceğimiz bir konuma sahiptir. Öteki tüm aynı konumdaki işlere de emsal gösterilen iş Adalet Uzman Yardımcılığı işidir. Adalet Uzman Yardımcılığı işi bu istikametiyle 3600 Ek göstergeye tabidir. Vazife yeri olarak Bakanlığın merkez teşkilatında bulunmaktadırlar.

Adalet Uzman Yardımcılığı 2020 Maaşı Ne Kadar?

Kamu Personeli Seçme İmtihanı’nda zorunlu ve yeterli puanı alarak laflı görüşmelere katılmaya hak kazanan ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılan laflı müzakerelerde de galibiyetli olarak Adalet uzman yardımcılığı işine girmeye hak kazanan adayların 2020 senesindeki maaş meblağı takribî olarak 6100 Türk Lirasıdır. Adalet Uzman Yardımcılığı işinde yeterlik süreçlerini galibiyetli bir şekilde geride vazgeçerek Adalet Uzmanı olarak soyulmaya hak kazanan iş üyelerinin ise 2020 seneyi maaşları takribî olarak 6950 Türk Lirası olacaktır.

Adalet Uzman Takviyecileri ile Adalet Uzmanlarının yukarıyada belirtmiş olduğumuz maaş meblağları takribî meblağlardır. Bu meblağlarda Adalet Uzman Yardımcılığı iş üyelerinin fertsel olarak muhatap oldukları kesintiler ile almaları mümkün ek ödemeler dikkate alınmamıştır.