AÖF Adalet Dersleri

tarafından
192
AÖF Adalet Dersleri

AÖF Önlisans Adalet Dersleri

Anadolu Üniversitesi Sarih Öğretim Fakültesi 2 senelik Adalet kısmında 4 yarıyıl süresince her yarıyıl 8 ders olmak üzere 32 ders vardır. Her yarıyıl toplam 30 kredi olmak üzere 4 yarıyılda 120 kredi der

I.YARIYIL Sonbahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ADL101U Adalet İş Etiği Zorunlu 3+0 4.0
BİL101U Temel Bilgi Teknolojileri I Zorunlu 3+0 3.0
HUK101U Hukukun Temel Kavramlari Zorunlu 3+0 4.0
HUK103U İdare Hukukuna Giriş Zorunlu 3+0 4.0
HUK105U Medeni Hukuk I Zorunlu 3+0 4.0
HUK107U Türk Tüzük Hukuku Zorunlu 3+0 4.0
İLT103U Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 3+0 4.0
 – Yabancı Dil I* Zorunlu 0+0 3.0
Toplam 30
*Yabancı Dil I Dersi: Yeni kayıt evresinde seçim edilen ALM101U-Almanca I, FRA101U-Fransızca I ya da İNG101U-İngilizce I derslerinden bir tanesidir.
II.YARIYIL Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ADL102U Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Zorunlu 3+0 4.0
ADL104U İdari Yargı Zorunlu 3+0 4.0
ADL106U İnsan Haklari ve Kamu Özgürlükleri Zorunlu 3+0 4.0
ADL108U Kalem Mevzuatı Zorunlu 3+0 4.0
BİL102U Temel Bilgi Teknolojileri II Zorunlu 3+0 3.0
HUK102U İnfaz Hukuku Zorunlu 3+0 4.0
HUK106U Medeni Hukuk II Zorunlu 3+0 4.0
 – Yabancı Dil II** Zorunlu 0+0 3.0
Toplam 30
**Yabancı Dil II Dersi: Yeni kayıt evresinde seçim edilen ALM102U-Almanca II, FRA102U-Fransızca II ya da İNG102U-İngilizce IIderslerinden bir tanesidir.
III.YARIYIL Sonbahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ADL201U Büro Teknolojileri Zorunlu 3+0 4.0
ADL203U Ulusal Yargı Ağı Projesi I Zorunlu 3+0 4.0
HUK201U Medeni Usul Hukuku Zorunlu 3+0 4.0
HUK203U Memur Hukuku Zorunlu 3+0 4.0
HUK205U Ceza Hukuku Zorunlu 3+0 4.0
HUK207U Yargı Teşkilatı ve Bildiri Hukuku Zorunlu 3+0 4.0
TAR201U Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 3+0 3.0
TÜR201U Türk Dili I Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30
IV.YARIYIL Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teorik/Uygulama AKTS
ADL202U Damga Aidatı ve Harçlar Bilgisi Zorunlu 3+0 4.0
ADL204U Ulusal Yargı Ağı Projesi II Zorunlu 3+0 4.0
HUK202U Avukatlık ve Noterlik Hukuku Zorunlu 3+0 4.0
HUK204U Ceza İdraki Hukuku Zorunlu 3+0 4.0
HUK206U İcra İflas Hukuku Zorunlu 3+0 4.0
HUK208U Ticaret Hukuku Zorunlu 3+0 4.0
TAR202U Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 3+0 3.0
TÜR202U Türk Dili II Zorunlu 3+0 3.0
Toplam 30

s verilmektedir. AÖF Önlisans Adalet Dersleri alttaki gibidir.