Araştırma Görevlisi Maaşı 2020

tarafından
264
Araştırma Görevlisi Maaşı 2020

Araştırma Görevlisi, orta öğretim sonrası dünyadaki ehemmiyetli bir sürecin parçasıdır. Psikolojiden eğitime, mühendislikten teknolojiye kadar geniş bir yelpazede akademik çalışma ve kavrayış geliştirmek emeliyle, orta öğretim müesseselerinde vazifeli öğretim aboneleri ve öğretim personelleri görevlendirilmektedir. Lisansüstü talebeler genellikle mezuniyet koşullarını yerine getirmek ve bedelli kabiliyet ve tecrübe kazanmak için bu araştırma projelerinde asistan olmayı seçerler .

Öneriler

Bir araştırma projesinin başında bazen de araştırma takımları, araştırmanın emelinin ve önerilen neticelerin sunulmasını gerektiren öneriler geliştirirler. Bu teklifler, genellikle devlet müesseselerinden, kar emeli gütmeyen kuruluşlardan ve kar emeli gütmeyen kuruluşlardan gelen fonları güvence altına almak için zorunludur. Bir lisansüstü araştırma asistanı, bu teklifleri geliştirmeye ve hibe ya da öbür finansman kaynaklarını bulmaya dayanak etmede etkilidir.

Araştırma projeleri için finansman sağlama fırsatları ve süreçleri hakkında daha fazla bilgi Milli Araştırma Geliştirme Uzmanları Derneği web sitesinde bulunabilir.

Araştırma Süreçleri ve Görevleri

Bir araştırma misyonlusu, bir araştırma projesinin her adımında yer alır. Maharetler kazanır ve mezun olduktan sonra araştırma veya proje rolleri için önemli tecrübeler kazanır. Bir araştırma çalışmasını bitirmek için bir asistanın dayanakçı olacağı bir dizi adım vardır.

Projenin başlangıcında, bilimsel esaslı ilk araştırmalar tanımlanmalı, tasarlanmalı ve hakikatleştirilmelidir. Bir asistan genellikle çalışmanın bu kısmını koordine eder. Tipik olarak ilk araştırmaların bir misali, gözlemleri yapmak, geri bildirim oturumlarını barındırmak veya anketler oluşturmak ve yaymaktır. Bir çalışma dersleri havuzu belirlenmeli ve toplama tasarıyı da oluşturulmalıdır.

İlk araştırma yürütüldükten sonra, araştırma neticelerinin ehemmiyetli noktalarını vurgulamak için bir araştırma çalışmasının asistanı, bilgilerin değerlendirilmesi ve incelemesinde, grafikler, anlatı yazılı kavga ve çizelgeler ya da tablolar kullanarak yer alacaktır.

Bu neticeleri desteklemek için, öbür araştırmaların, akademik ve profesyonel mecmualarda yayınlanmış belirtilerin ve öbür emin, emin kaynakların incelenmesi yoluyla ikincil araştırmalar yapılır. Bu belirtiler, alınacak eylem dersleri için son neticelere ve önerilere erişmek için ilk neticelerle birleştirilir.

Belirtiler, Sonuçlar ve Tekliflerin Sunumu

Araştırmanın neticeleri tespit edildikten, kaydolunduktan ve inceleme edildikten sonra, fon kaynakları, ikincil kuruluşlar ve alakalı alanlara yatırım yapan dünya çapındaki profesyonellere bilgi sunmak için raporlar ve yazılar yazılacaktır. Bu belirtilerin sunumu, neticeler ve teklifler hem raporlar hem de profesyonel veya akademik mecmua yazıları olarak yayınlanmaktadır. Çalışma ve araştırma sürecine katılan bir yüksek lisans programındaki asistan, genellikle bu raporların ve yazıların yazılmasının parçalamaz bir parçasıdır.

Lisansüstü talebelerine, hekime derecesi ile mezun olmak için lüzumlu tecrübeyi yerine getirmeleri için bir araştırma ya da öğretim asistanı olma talihi verilecektir. Bir araştırma asistanı olarak, bu talebeler araştırma yapma, öz geçmiş oluşturma yeteneklerini kazanma ve bir alan bilgisini pratik uygulama haline getirme mevzusunda tecrübe sahibi olabilirler.

Araştırma Görevlisi Ücreti
1. derece Lisans Mezunu Araştırma Görevlisi
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı (1/1) 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Ek Ödeme 77 862.73 ₺
Üniversite Ödeneği 130 % 1,456.55 ₺
Yükseköğretim Tazminatı 115 % 1,288.49 ₺
Eğitim Öğretim Ödeneği 93.37 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Vergisi 15.00 % -130.20 ₺
Damga Vergisi 7.59 ‰ -46.51 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -194.15 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -349.46 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -116.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,127.49 ₺
Kesintiler Toplamı -836.32 ₺
Net Maaş 5,291.17 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergisi Matrahı 1,882.75 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 1,882.75 ₺