Araştırma Görevlisi Maaşı

0
351
views

Araştırma Görevlisi, orta öğretim sonrası dünyadaki önemli bir sürecin parçasıdır. Psikolojiden eğitime, mühendislikten teknolojiye kadar geniş bir yelpazede akademik çalışma ve anlayış geliştirmek amacıyla, orta öğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ve öğretim elemanları görevlendirilmektedir. Lisansüstü öğrenciler genellikle  mezuniyet şartlarını yerine getirmek ve değerli beceri ve deneyim kazanmak için bu araştırma projelerinde asistan olmayı seçerler .

Teklifler ve Hibe Fonu

Bir araştırma projesinin başında ve bazen de, araştırma ekipleri, araştırmanın amacının ve önerilen sonuçların sunulmasını gerektiren teklifler geliştireceklerdir. Bu öneriler, genellikle devlet kurumlarından, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan gelen fonları güvence altına almak için gereklidir. Bir lisansüstü araştırma asistanı, bu önerileri geliştirmeye ve hibe ya da diğer finansman kaynaklarını bulmaya yardım etmede etkilidir.

Araştırma projeleri için finansman sağlama fırsatları ve süreçleri hakkında daha fazla bilgi Ulusal Araştırma Geliştirme Uzmanları Derneği web sitesinde bulunabilir.

Araştırma Süreçleri ve Görevleri

Bir araştırma görevlisi, bir araştırma projesinin her adımında yer alır, beceriler kazanır ve mezun olduktan sonra araştırma veya proje rolleri için değerli deneyimler kazanır. Bir araştırma çalışmasını tamamlamak için bir asistanın yardımcı olacağı bir dizi adım vardır.

Projenin başlangıcında, bilimsel temelli birincil araştırmalar belirlenmeli, planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Bir asistan genellikle çalışmanın bu bölümünü koordine eder. Tipik olarak birincil araştırmaların bir örneği, gözlemleri yapmak, geri bildirim panellerini barındırmak veya anketler oluşturmak ve yaymaktır. Bir çalışma dersleri havuzu tanımlanmalı ve toplama planı da oluşturulmalıdır.

Birincil araştırma yürütüldükten sonra, araştırma sonuçlarının önemli noktalarını vurgulamak için bir araştırma çalışmasının asistanı, verilerin değerlendirilmesi ve analizinde, grafikler, anlatı yazılı tartışma ve çizelgeler ya da tablolar kullanarak yer alacaktır.

Bu sonuçları desteklemek için, diğer araştırmaların, akademik ve profesyonel dergilerde yayınlanmış bulguların ve diğer güvenilir, güvenilir kaynakların araştırılması yoluyla ikincil araştırmalar yapılır. Bu bulgular, alınacak eylem dersleri için nihai sonuçlara ve tavsiyelere ulaşmak için birincil sonuçlarla birleştirilir.

Bulgular, Sonuçlar ve Önerilerin Sunumu

Araştırmanın sonuçları tespit edildikten, kaydedildikten ve analiz edildikten sonra, fon kaynakları, ikincil kuruluşlar ve ilgili alanlara yatırım yapan dünya çapındaki profesyonellere bilgi sunmak için raporlar ve makaleler yazılacaktır. Bu bulguların sunumu, sonuçlar ve öneriler hem raporlar hem de profesyonel veya akademik dergi makaleleri olarak yayınlanmaktadır. Çalışma ve araştırma sürecine katılan bir yüksek lisans programındaki asistan, genellikle bu raporların ve makalelerin yazılmasının ayrılmaz bir parçasıdır.

Lisansüstü öğrencilerine, doktora derecesi ile mezun olmak için gerekli deneyimi yerine getirmeleri için bir araştırma ya da öğretim asistanı olma şansı verilecektir. Bir araştırma asistanı olarak, bu öğrenciler araştırma yapma, öz geçmiş oluşturma becerilerini kazanma ve bir alan bilgisini pratik uygulama haline getirme konusunda deneyim sahibi olabilirler.

Araştırma Görevlisi Maaşı
1. derece Lisans Mezunu Araştırma Görevlisi
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı (1/1) 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Ek Ödeme 77 862.73 ₺
Üniversite Ödeneği 130 % 1,456.55 ₺
Yükseköğretim Tazminatı 115 % 1,288.49 ₺
Eğitim Öğretim Ödeneği 93.37 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Vergisi 15.00 % -130.20 ₺
Damga Vergisi 7.59 ‰ -46.51 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -194.15 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -349.46 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -116.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,127.49 ₺
Kesintiler Toplamı -836.32 ₺
Net Maaş 5,291.17 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergisi Matrahı 1,882.75 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 1,882.75 ₺

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here