Atom Bombası Nedir? Tesiri Ne Kadar? Hangi Ülkede Kaç Tane Var?

tarafından
67
Atom Bombası Nedir? Tesiri Ne Kadar? Hangi Ülkede Kaç Tane Var?

Nükleer silahların ilk örneklerinden olan atom bombası nedir? Atom bombası nasıl yapılır? Kaç tip atom bombası bulunmaktadır? Atom bombası ilk kere ne zaman yapıldı? İlk atom bombaları nereye atıldı? Atom bombasının tesiri ne kadardır? Hangi ülkelerde kaç tane atom bombası var? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Atom Bombası Nedir? Nasıl Yapılır?

Atom bombası genel olarak plütonyum ya da zenginleştirilmiş uranyum elementlerinin yakıt olarak kullanıldığı bir anlamda hakikatinde devasa mermilerdir. Plütonyum ya da zenginleştirilmiş uranyum elementlerinin kullanılmasındaki amaç bu iki elementin radyoaktivite sahibi olması, çok büyük kütleye sahip olmaları ve ufalanmaları vaziyetinde zincirleme tepkinler ortaya çıkararak çok ciddi bir enerji sarihe çıkarabilmeleridir. Atom bombalarını bu denli yıkıcı kılan unsur da zati ortaya çıkan bu yıkıcı enerji olmaktadır. Atom bombaları fisyon ilkesine dayalı olarak çalışmaktadırlar. Bu ilke en yalın haliyle bu elementlere çok yüksek tazyik uygulanması ve elementlerin ufalanarak yüksek enerji ile dağılması olarak nitelendirilebilir.

Kaç Tip Atom Bombası Vardır?

Atom bombası üretiminde yukarıyada da dile getirdiğimiz gibi iki element yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu elementlerden plütonyum; elde etmesi oranla daha kolay olduğundan daha yaygın olarak tercih edilmektedir. Atom bombasının üretiminde esasen iki temel nokta bulunmaktadır. Ateşleyicilerin bulunduğu tarafta yer alan ve mermi misyonu gören element kendisine uygulanan ısı ile harekete geçecek şekilde konumlandırılır. Bombanın farklı ucunda ise çarpıştırılacak olan element konumlandırılır. Yüksek bir ısı ve tazyik ile harekete geçen mermi farklı uçtaki element ile şiddetli bir biçimde çarpışır ve bu çarpışma sonucunda çok ciddi bir enerji sarihe çıkar. Bu enerji ısı, ışık ve dağılınan radyoaktif elementlerden ortaya çıkan ışınım dolu parçacıklardan oluşmaktadır. Ortaya çıkan zincirleme tepkin atom bombası patlamalarına şahitlik etmiş olan insanların işaret ettiği mantar bulutunu oluşturmaktadır.

İlk Atom Bombası Ne Zaman Yapıldı?

Atom bombası için ilk çalışmalar on dokuzuncu surat yıl itibariyle başladı. Bu yarıyılda bilim insanları atomun ufalanması sonucunda elde edilebilecek efor keşfedilmeye başlandı. Bu belirti ile birlikte öncelikle Birinci Dünya Savaşı sonrası süreçte Hitler Almanya’sında bu eforu bir silah olarak kullanma fikri kuvvetlenmeye ve bunun üzerine çalışmalar yapılmaya başlandı. Nazi Almanya’sında başlayan bu süreç ve program Nazi baskısından kaçarak Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçan fizikçi Leo Szilard bunu Amerika Birleşik Devletleri hükümetine ve Nazileri durdurmasını umduğu farklı büyük devletlere mektuplar yazarak iletmeye çalıştı. Mektuplarına gelişigüzel bir geri dönüş alamayan Szilard bildiklerini Almanya’dan hocayı olan ünlü fizikçi Albert Einstein ile paylaştı. Bu kere Einstein Szilard’ın mektuplarından birisini kendi imzası ile yarıyılın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt’e gönderdi ve Amerika Birleşik Devletleri Almanya’nın çalışmalarından böylece haberdar oldu.

Bu haberin ve gelişmelerin üzerine 1939 yılında Amerika Birleşik Devletleri bu eforu daha seri elde etmek ve geliştirmek adına Manhatton Nükleer Silah Araştırmaları Projesi’ni başlatmıştır. Gizlilikle yürütülen bu projede Amerika Birleşik Devletleri başlangıç olarak atom üzerine ve atom enerjisi üzerine çalışmalar yürütmüştür. 1942 yılı itibariyle hızlandırılan proje neticesinde dünya üzerindeki bilinen ilk atom bombası Amerika Birleşik Devletleri’nde yapıldı. Nükleer Savaş Başlığı olarak genel bir isimle tanımlanan atom bombası 1944 yılında imale hazır hale gelmiştir.

İlk Atom Bombası Ne Zaman Kullanıldı?

Amerika Birleşik Devletleri BaşkanlığI’na Truman’ın gelmesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri başlagıçta gerekmedikçe atom bombasını kullanmama yönünde yürütülen politikadan ufaladı ve Truman’ın emri ile kullanılmak üzere atom bombası üretimi reelleştirildi. Öncelikle 1945 yılının Temmuz ayında Birleşik Devletler’de yer alan Newada çölünde ilk atom bombası denemesi yapıldı. Bu atom bombaları Japonya’nın Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri’nin konuşlandığı Pearl Harbor üssüne yapmış olduğu saldırıya cevaben 6 Ağustos 1945 yılında Japonya’nın Hiroşima kentinde ve 9 Ağustos 1945 yılında yine Japonya’nın Nagasaki kentinde patlatılarak kullanıldı. Pearl Harbor atağı 1941 yılında yapılmış olmasına rağmen, bu sihrime üzerine savaşa katılan Amerika Birleşik Devletleri 4 sene sonra Japonya’ya iki atom bombası atmış olması bu baskının intikamı olarak nitelendirilmiştir.

Atom Bombasının Tesiri Ne Kadar?

Atom bombalarının ve dahi farklı nükleer savaş başlıklarının tesiri kiloton ölçüsüyle ifade edilmektedir. Kiloton ölçüsünün katlandığı efor ise dinamit patlaması eforudur. Bir kiloton; 1 ton dinamitin sarihe çıkardığı enerjiye denktir. 1945 yılında Japonya’da kullanılan atom bombalarının gücünün 15 kiloton dolaylarında olduğu düşünülürse yaklaşık 15 bin dinamitin patlama eforuna denk olduğu söylenebilir. Günümüzde ise bu kapasitenin çok çok üzerine çıkılmıştır. Günümüzde 200 kiloton seviyesinde enerji sarihe çıkarabilecek atom bombası içeren nükleer savaş başlıkları üretilebilmektedir. 15 kilotonluk atom bombaları yaklaşık olarak bir şehrin merkez bölgesini yok edebilecek efordaydı. Bugün yapılan atom bombaları ise bir şehrin bütününü tamamen yok edebilecek efora sahiptir.

Atom bombasının infilak ettiği en yakın noktadaki fertler ortaya çıkacak olan çok parlak ışık ve ısı enerjisinden kaynaklı olarak sanki yok olmaktadırlar. Ayrıca yaratmış olduğu şok dalgası ile birlikte çevre binaları da dalga yönünde yıkarak bunların şarapnel tesiri göstermesine neden olmaktadır. Bunun yanında tabi ki radyoaktif bir tepkin ortaya çıktığından fertlerin bombaya olan uzaklığına göre değişmekle birlikte ışınım zehirlenmeleri oluşması sonuçları gözlenmiştir. Japonya’da patlatılan atom bombalarından dolayı ilk anda infilak ile birlikte toplam yaklaşık 110 bin insan hayatını kaybederken, farklı etkenler ve zaman içerisinde ortaya çıkan ışınım tesiri nedeniyle ölü sayıları milyonları bulmuştur.

Hangi Ülkelerde Kaç Tane Atom Bombası – Nükleer Savaş Başlığı Bulunmaktadır?

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün SIPRI yayınlamış olduğu bilgilere göre dünya üzerinde bilinen toplam 15 bin kadar nükleer silah başlığı bulunmaktadır. Bunların bulunduğu toplam ülke sayıyı 8’dir. Bu ülkeler dışında nükleer savaş başlığı üretmeye çalışan İran gibi ülkeler de mevcuttur. SIPRI’nın yayınlamış olduğu çalışmaya göre ülkelerin nükleer savaş başlığı sayılarının dağılımı ise şu şekilde;

Ülke  Başlık Sayıyı
Rusya 7000
Amerika Birleşik Devletleri 6450
Fransa 300
İngiltere 215
Pakistan 150
Hindistan 140
İsrail 80
Kuzey Kore 20

Bu sayılar elbette ülkelerin söyledikleri, kabul ettikleri sayılar. Bu sayıların çok daha fazla olması ise ihtimal dahilinde.

Türkiye’nin Atom Bombası – Nükleer Savaş Başlığı Var Mı?

Türkiye’nin henüz yapmış olduğu bir nükleer savaş başlığı bilindiği kadarıyla yok. Ancak Türkiye’nin 1960’larda Kuzey Atlantik Uyuşmayı NATO’dan bu teknolojiyi aldığı bilinmektedir. Başka Bir Deyişle Türkiye’nin bugün karar vermesi vaziyetinde bir yıl içerisinde bir düzine kadar nükleer savaş başlığı üretecek teknolojik alt yapısı ve kapasitesi bulunmaktadır.

Nükleer silahlar insanlığın üretmiş olduğu en tehlikeli ve en insanlık dışı silahlar olarak tarihe kara bir leke olarak düşmüştür. Japonya’da örneklerini acı bir şekilde tüm insanlığın gördüğü tablonun tekrar yaşanmaması ve bu insanlık kusuru silahların kullanılmaması en büyük beklentimizdir.