Bakan Maaşları 2020 Ne Kadar?

tarafından
69
Bakan Maaşları 2020 Ne Kadar?

Türkiye’de pek çok bakanlık bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kabine tanımlanmakta ve bakanlar görevlendirilmektedir. Bu şahıslar Ulusal Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi bakanlıkların başındaki adlardır. Türkiye’de ve dünyada bakanlar her zaman medyatik ve göz önünde olan adlardır. Bu sebeple haklarında pek çok mevzu merak edilmektedir. Yanıtı en çok merak edilen sual ise “Bakanlar ne kadar maaş alır?” sualidir. Tercihiniyap ailesi olarak bakan olarak vazife yapan şahısların işlerini, hasılatlarını, çalışma koşullarını sizler için inceledik. Peki bakan nedir? Ne demek? Bakan çalışma koşulları ve çalışma saatleri 2020 nasıl? Bakan maaşları 2020 ne kadar?

Bakan Nedir? Ne Demek? Kimdir?

Bakan, devleti idareme yetkisi alan hükümetteki misyonlu bireydir. Parlamenter sistemde milletvekilleri arasından seçilen bakanlar, cumhurbaşkanlığı sisteminde yurttaşlar arasından da seçilebilmektedir. Bakan sözcüğü ulus arasında vekil, icra vekili ve nazır olarak da öğrenilmektedir. Bu şahıslar vazifeden alınmadıkları sürece çalışmaya devam ederler. Misyonlu oldukları bakanlığın yetki ve mesullükleri çerçevesinde faaliyet yürütürler. Bakanlar Heyeti ve kabine olarak da öğrenilen grubun üyesidirler.

Türkiye’de Kaç Tane Bakanlık Var?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Türkiye’deki bakanlık rakamı 16’ya düşürüldü. Bazı bakanlıkların adı değiştirildi. Bu sebeple geçmiş senelerdeki bakanlık adlarına alışan yurttaşlar yeni yarıyıl da güç anlar yaşıyor. Buna bağlı olarak da Türkiye’de kaç bakanlık olduğu, bakanlıkların adları merak mevzusu oluyor.

 • Adalet Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Ulusal Korunma Bakanlığı
 • Ulusal Eğitim Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 • Çevre ve Kentçilik Bakanlığı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Ticaret Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bakan Çalışma Koşulları ve Çalışma Saatleri 2020

Bakanların çalışma koşulları ve çalışma saatleri 2020 senesinde son derece ağırdır. Ülkemizde politik gerginlikler, taraf olmuş kitleler, kutuplaşmış cemiyet sebebiyle hükümet ve devlet üzerinde büyük baskı bulunmaktadır. Ayrıca bakanların ağzından çıkan bir laf, yürüttükleri projeler, yaptıkları veya yapmadıkları şeyler ülkeyi ve milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendirmektedir. Bu adlar ayrıca ülkeyi de temsil etmektedir. Türkiye’de ekonomi ve güvenlik her zaman ana gündem maddeleri olmuştur. Bu sebeple genellikle bu alanlarda vazife yapan bakanlar daha çok çalışmakta ve konuşulmaktadır. Bu misyonu üstlenen adların özel yaşamı olamaz. Aileleri de dostları da vazife evvelindeki yaşamları da artık onlara çok uzaktır.

İşin güçlüklerinin yanı gizeme pek çok avantajı da bulunur. Pek çok destekçileri ve altlarında çalışan binlerce personel bulunur. Yaptıkları işlerle ülkeye, yurttaşlara güzergah verebilirler. Adlarını tarihe altın harflerle yazdırabilirler. Cumhuriyet tarihinde vazife yapmış pek çok bakan hala andırılmaktadır. Ayrıca bakanlık ihtimallerinden, devlet olanaklarından da yararlanabilirler. Konaklama, barınma, erişim, güvenlik gibi mevzular devlet tarafından koordine edilir.

Bakan Maaşları 2020 Ne Kadar?

Bakanlarla alakalı en çok merak edilen mevzu hiç kuşkusuz aldıkları fiyatlarla alakalıdır. Binlerce şahıs her gün “Bakan maaşı 2019 ne kadar?” sualini sormaktadır. Özellikle de kamuoyunu meşgul eden, ülke gündemi bir mevzu olduğunda alakalı bakanlık veya alakalı bakanla alakalı bu sual sorulmaktadır. Neticede ülke idaresinde laf sahibi olan azami kadrolardan birinde olan bir şahsın aldığı ücretin merak edilmesi de son derece klasiktir. Bakan maaşlarını etkileyen pek çok unsur bulunmaktadır. Hayat sigortası, sürücü hizmeti, güvenlik hizmeti, özel makam taşıtı, yolluk ve yakıt ücreti, bilgisayar, telefon vb. irtibat makineleri gibi pek çok mevzu ve başlıkta verilen hizmet bakanlara fiyatsız olarak sağlanmaktadır. Bu şahıslar ülkedeki azami aylığı alan personellerin başındadır. Bakan maaşları 2020 17.500 TL etrafındadır. Üstelik her sene bu sayı yükselmektedir.