Bakan Müşaviri Maaşı

tarafından
135
Bakan Müşaviri Maaşı
1. derece Genel Müdür Bakan Müşaviri Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 30,000 3,538.19 ₺
Fiyat Göstergesi 54,300 6,404.12 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -669.16 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -75.46 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -331.55 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -596.78 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -198.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 9,942.31 ₺
Kesintiler Toplamı -1,870.95 ₺
Net Ücret 8,071.36 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 5,475.79 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 5,475.79 ₺