Bakanlık Müşaviri Maaşı

tarafından
172
Bakanlık Müşaviri Maaşı

Bakan Müşaviri istihdamı

Bakanlıklarda, özel ehemmiyet ve öncelik taşıyan mevzularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri soyulabiliyor. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı olarak çalışıyor.

Bakan Müşaviri kadrosuna cetmede; rastgele bir eğitim koşulu, kamu ya da özel sektörde hizmet süresi koşulu, KPSS’ye girmiş olma veya başka bir imtihan koşulu aranmıyor. Bakan, memur olabilmek için lüzumlu genel koşulları taşıyanlardan, seçim ettiği bireyi Bakan Müşaviri kadrosuna atayabiliyor.

Bakan Müşavirinin vazife süresi

Bakan müşaviri kadrosuna ceddilenler, bakanın vazife vaktiyle hudutlu olarak vazife yapıyor. Bakanın vazifeyi sona erdiğinde, bakan müşavirinin misyonu da sona eriyor. Ancak,  bakanın vazife süresi dolmadan Bakan Müşavirinin vazifeden alınması da mümkün.

Bakan Müşaviri kadrosuna soyulmuş olmak, kamu müessese ve kuruluşlarındaki öbür rastgele bir kadro, pozisyon ve vazifeye soyulma veya kamuda rastgele bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmiyor.

Bakan müşaviri kadrosuna sarihten ceddilenler, vazifeleri sona erdiğinde veya vazifeden alındıklarında memuriyetle ilişikleri de kesiliyor.

Kamu vazifelisi iken bakan müşavirliğine ceddilenler ise, vazifeleri sona erdiğinde veya vazifeden alındıklarında, 1 ay içinde idareyici kadro, pozisyon ve vazifeleri hariç olmak üzere evvelki kadro veya pozisyonlarına atanıyor.

1. derece Bakanlık Müşaviri Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 30,000 3,538.19 ₺
Fiyat Göstergesi 56,580 6,673.02 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -727.57 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -77.50 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -288.50 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -519.30 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -173.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 10,211.21 ₺
Kesintiler Toplamı -1,785.87 ₺
Net Ücret 8,425.34 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 5,865.23 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 5,865.23 ₺