Baş Denetçi Maaşı

tarafından
308
Baş Denetçi Maaşı

Baş Denetçi ne iş yapar: Yönetim sistemi kurulu olan kuruluşlarda, sistemin işlerliğini ve sürekli iyileştirme yapılıp yapılmadığını kontrol eden ve bunu belgelendirme firmasına raporlayan kişidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemi gibi kuruluşlar nezdinde fazlasıyla kabul görmüş olan standartları denetlerler. Baş Denetçi sadece eğitimini almış olduğu standardı denetleyebilir, her standart için ayrıca baş denetçi eğitimi alması gereklidir.

Baş Denetçi olacak olan kişi bir belgelendirme kuruluşunda çalışabileceği gibi, şahsi olarak danışmanlık hizmetleri verebilir veya herhangi bir kuruluşta sistem yöneticisi olarak çalışabilir. Sistem Yöneticiliği kavramı, ilgili yönetim sistemi standardının yöneticiliği anlamına gelmektedir.

Baş Denetçi Kimdir? sorusunun bir başka yanıtı ise karakteristik özelliklerin tanımlanmasındadır. Buna göre baş denetçi olmak isteyen kişilerde şu karakteristik özellikler olmalıdır:

– Disiplinli ve sistematik olmalıdır,
– İşine ciddiyet ile yaklaşan sorumluluk sahibi olmalıdır,
– Sorunlara kök-neden penceresinden bakabilmelidirsebep-sonuç ilişkisi
– Seyahat engeli olmamalı, prezentabl olmalıdır,
– Etkin soru sorma ve dinleme yapabilmelidir.
– Zamanını verimli kullanabilmelidir
– Yazım kurallarına önem vermelidir.

Baş Denetçi Belgelendirme Firmasında Çalışır İse
Baş Denetçi evraklandırma şirketinde çalışır ise baş denetçi kimdir? in en hoş yanıtı çok sık seyahat edendir olurdu herhalde. Şöyle ki Baş Denetçi olarak misyon yapan şahıslar, bağlı oldukları evraklandırma şirketinden hizmet alan işletmelere teftiş ziyaretlerinde bulunurlar. Bu ziyaretler yaşadıkları kentte olabileceği gibi, bir başka kentte hatta bir başka ülkede de olabilmektedir. Bu evraklandırma işletmesinin büyüklüğü ve müessesesel yapısına göre değişmektedir. Tüm konaklama, erişim ve yemek giderleri dokümanlandırılmış işletme tarafından karşılandığı için hem yeni yerler görme hem de işinizi hakikatleştirme fırsatı bulabilirsiniz.

Baş Denetçi Rastgele Bir Kuruluşta Çalışır İse
Baş Denetçi rastgele bir işletmede çalışır ise, yaşamı evraklandırma şirketinde çalışan bireye göre çok daha az hareketli olacaktır. Çalışması iç denetçi ile aynı standartta olacak olan baş denetçinin avantajı, teftişe gelecek olan teftişçilerle aynı pencereden bakabilme uğru olacaktır. Dolayısı ile bir nitelik mesulü olarak baş denetçi olmanın avantajı budur.

1. derece Denetçi-Başdenetçi
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 25,560 3,014.54 ₺
Fiyat Göstergesi 48,730 5,747.20 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -585.17 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -66.50 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -296.90 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -534.42 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -178.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 8,761.74 ₺
Kesintiler Toplamı -1,660.99 ₺
Net Ücret 7,100.75 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 4,915.87 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 4,915.87 ₺
  • Zam tazminat kararnamesine göre, müfettiş ve uzmanların özel hizmet tazminatları ile zamları değişik değişiktir. Ancak 666 rakamlı Kanun Hükmünde Kararname ile, fiyat ve tazminat göstergeleri üzerinden ücretlar eşitlenmiştir. Zam ve tazminatlar, emekliliğe tesir eden bir ücret kalemi olmadığından, özel hizmet tazminat oranı müfettişler için 3/a üzerinden temel alınmıştır.