Becayiş Hakkı Nedir, Hangi Kurumlarda Becayiş Hakkı Mevcuttur?

tarafından
55
Becayiş Hakkı Nedir, Hangi Kurumlarda Becayiş Hakkı Mevcuttur?

Kamu müessese ve kuruluşların idaremeliklerinde belirtilen koşullara sahip personellerinin karşılıklı olarak yer değiştirmelerine becayiş hakkı denilmektedir. Becayiş hakkı memurların soyuldukları şehirden başka bir şehir’e ceddilmelerini sağlayan bir usuldür. Becayiş hakkından faydalanmak isteyen kamu vazifelileri muhakkak koşulları taşıyor olmaları gerekir. Bu koşullar, kamu müessese ve kuruluşların muhtelif adlar altında çıkardıkları idaremeliklerle tanımlanmaktadır. Bu idaremelikler: Atama ve yer değiştirme idaremeliği, yer değiştirme suretiyle soyulma idaremeliği, yer değiştirme idaremeliği ve yer değiştirme ve atama idaremeliği gibi. Yazımız devamında becayiş hakkı ile alakalı tam ayrıntıları bu idaremelikler üzerinden belirtmeye çalışacağız.

Becayiş Hakkı Nedir?

Becayiş hakkı en kısa anlamıyla “Karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle soyulmak” demektir. Daha geniş anlamda becayiş hakkı: Kamu müessese ve kuruşların idaremeliklerinde belirtilen kadro ve pozisyonlarında muhakkak bir zaman çalışan personelin başka bir şehirde aynı kadro ve pozisyonda çalışan ve idaremelikte belirtilen koşullara haiz personelle karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle soyulma hakkıdır. Misalin, Konya Sosyal Güvenlik Müesseseyi bünyesinde çalışan bir icra memuru ile Ankara Sosyal Güvenlik Müesseseyi SGK bünyesinde çalışan bir icra memurunun karşılıklı olarak yer değiştirmesi becayiş suretiyle yapılmaktadır.

Becayiş Hakkı İle Alakalı Genel Koşullar Nelerdir?

 • Becayiş hakkı, aynı kamu müessese ve kuruluşu içerisinde çalışan personel tarafından yapılabilir. Misalin, Kazanç Yöneti Başkanlığında çalışan bir personel, Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışan bir personel ile becayiş yapamaz.
 • Becayiş hakkı, her müessese ve kuruluşun idaremelikle belirttiği bir haktır. Bu hak, idaremelikle belirtilmeyen müesseselerde çalışan personel tarafından kullanılamaz.
 • Hakkı kullanan personel aynı kadro ve pozisyonda çalışıyor olmalıdır.  Farklı kadro ve pozisyonda çalışan personeller arasında bu hak kullanılamaz. Misalin, İçişleri Bakanlığı İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğünde polis memuru olarak çalışan bir personel ile İçişleri Bakanlığı Ankara Göç Yöneti Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan bir memur arasında becayiş yapılamaz.

Bu genel koşullar dışında bazı kamu müessese ve kuruşların idaremeliklerinde belirtilen becayiş hakkı şöyledir:

Sosyal Güvenlik Müesseseyi SGK Personeli Becayiş Hakkı Koşulları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Müesseseyi SGK Personeli Atama ve Yer Değiştirme İdaremeliği 27 Haziran 2012 tarih ve 28336 rakamlı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu idaremeliğin üçüncü kısmına ait “İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Soyulmaya Ait Operasyonlar” şöyledir:

ÜÇŞÖHRETÇİ BÖLÜM

Atamaya ait genel esaslar

 • MADDE 12 – 1 Bu İdaremeliğin uygulanmasında;
 • a Yapılacak cetmelerde kadro olanakları ile hizmet lüzumu göz önünde bulundurulur.
 • b Değerlendirme puanı tanımlayıcı olarak temel alınır.
 • c Personelin üniteler arasında hizmet gerekleri dikkate alınarak, adaletli ve balanslı dağılım sağlanır.
 • ç Yapılacak cetmelerde aile birliğini muhafaza etmeye itina gösterilir.
 • 2 Soyulan şehir hudutları içerisinde misyona başlama tarihinden itibaren fiilen iki sene misyon yapmak gereklidir. Bu zamanların hesabında izinli zamanlardan sadece senelik izin ve gerekçe izninde geçirilen vakitler fiilen çalışılmış sayılır.
 • 3 Karşılıklı yer değiştirmeye dayalı arzlarda zaman koşulu aranmaz. Ancak, ikinci defa arzda bulunulması halinde ikinci fıkrada belirtilen zaman dört sene olarak uygulanır.
 • 4 14, 15, 17 ve 18 inci maddelerde belirtilen hallerde ikinci fıkrada belirtilen zaman koşulu aranmaz.
 • 5 Cetmesi yapılan personelin atama harekâtından bırakma arzı, vazifesinden dağılmaması kaydıyla, belirtilen acil ve lüzumlu hallerin evrak ile delili halinde değerlendirilebilir.
 • Atama yarıyılına ait esaslar
 • MADDE 13 – 1 Personelin, şehirler arası naklen soyulmalarında, lüzum dinlenen kadro unvanları ile soyulabilecek ve dağılabilecek azami personel rakamı her senenin Mayıs ayı sonuna kadar Müessese intranet sitesinden bülten edilir.
 • 2 Bülten edilen kadro unvanının kalitelerini taşıyan personel, 1-15 Haziran tarihleri arasında ekte yer alan Ek-2 Soyulma İstek Formunu doldurmak suretiyle ünitesine başvuru eder. Başvuru formları ünitelerce müracaat vaktinin bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına sevk edilir.
 • 3 Değerlendirme puan neticeleri Müessese intranet sitesinde bülten edilir.
 • 4 Değerlendirme puan neticelerine, bülten tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde arzuhal ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına itiraz edilebilir.
 • 5 Son neticeler değerlendirme puanı, seçim sırası ve hizmet süresi dikkate alınmak suretiyle Müessese intranet sitesinde bülten edilir ve 10 Ağustos tarihine kadar atamalar tamamlanır.

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

 • MADDE 16 – 1 Birimler taşıtıyla başvuru edilmesi kaydıyla, aynı sınıf ve eşdeğer unvanda karşılıklı yer değiştirme arzları arz tarihini takip eden yedi iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına geldirilir. Yer değiştirme arzlarının uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle soymaları yapılabilir.
 • 2 Karşılıklı yer değiştirme suretiyle cetmesi yapılan personelden birinin vazifesinden ufalaması halinde bırakma arzları dikkate alınmaz.

Kazanç Uzmanları Becayiş Hakkı Koşulları Nelerdir?

Maliye Bakanlığı Kazanç Yöneti Başkanlığı Kazanç Uzmanlığı İdaremeliği 26 Aralık 2009 tarih ve 27444 rakamlı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu idaremeliğin “Uzman Destekçisi Kadrosuna Atama” başlığında şöyle belirtilmiştir:

 • Madde 17 4 Giriş imtihanı bülteninde soyulacak yerlerin tanımlanmış olması halinde, soyulan yerlerde beş sene zamanla çalışılması gereklidir. Bu zamanın hesabında, fiilen çalışılmayan zamanlardan sadece senelik izinde geçirilen vakitler fiilen çalışılmış sayılır. Bu vakti doldurmayanların müessese içi nakilleri yapılmaz. Ancak, misyona başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, soyulmak istedikleri yerlerde hizmetlerine lüzum dinlenmesi kaydıyla, bu vakti bitirmeden gidişatlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle alakalı olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 rakamlı Bakanlar Heyeti Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Ceddilmelerine Ait İdaremeliğin bu husustaki kararları uygulanır.

Göç Yöneti Genel Müdürlüğü Personeli Becayiş Hakkı Koşulları Nelerdir?

İçişleri Bakanlığı Göç Yöneti Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme İdaremeliği 16 Mayıs 2014 tarih ve 29002 rakamlı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu idaremeliğin üçüncü kısmına ait “İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Soyulmaya Ait Operasyonlar” şöyledir:

ÜÇŞÖHRETÇİ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar

 • MADDE 12 – 1 Lüzumlu yer değiştirmeye tabi olanların özre dayalı yer değiştirmeleri Genel İdaremelik kararlarına göre yapılır. Ancak şehir göç yöneti müdürlerinin özre dayalı yer değiştirme arzları idareyicilik misyonlarından bırakmaları halinde değerlendirilir.
 • 2 Soyulan şehir hudutları içerisinde misyona başlama tarihinden itibaren fiilen iki sene misyon yapmak gereklidir.
 • 3 Karşılıklı yer değiştirmeye dayalı arzlarda zaman koşulu aranmaz. Ancak, ikinci defa arzda bulunulması halinde ikinci fıkrada belirtilen zaman dört sene olarak uygulanır.
 • 4 13, 14, 19, 20 nci maddelerde belirtilen hallerde ikinci fıkrada belirtilen zaman koşulu aranmaz.
 • 5 Cetmesi yapılan personelin atama harekâtından bırakma arzı, vazifesinden dağılmaması kaydıyla, belirtilen acil ve lüzumlu halleri beyana göre değerlendirilebilir.
 • 6 13 ve 14 şöhretçi maddelerde yer alan sıhhat ve eş vaziyeti gerekçeleri sebebiyle misyon yerleri değiştirilen personel, gerekçelerinin devam ettiğine dair bilgi ve evrakları, her sene Ocak ayında kadrosunun bağlı bulunduğu üniteye bildirmekle mükelleftir. Şehir Müdürlükleri, bahaneyi sona eren personelin evraklarını 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe geldirir. Bahaneyi sona eren personelin mevcut misyon yeri 4 şöhretçi  veya 5 inci  bölgede bir yerde ise arzı halinde yerine vazgeçilebilir. Değişik bölgelerde ise daha önceki misyon yerine atanır.

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

 • MADDE 15 – 1 Genel Müdürlük kadrolarına merkezi yerleştirme ile ilk kez ceddilecek adayların aynı unvan ve kadroda olmak koşuluyla, yerleştirme neticelerinin bülteninden sonra soymaları henüz yapılmadan karşılıklı arzuhal ile başvuruları halinde ilk atama yerleri, Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak değiştirilebilir.
 • 2 Aynı hizmet bölgesinde yer alan şehirlerde veya aynı şehir içerisinde misyonlu personelden, asalet tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda misyon yapanlar, şehir müdürlükleri aracılığı ile başvuruları ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama yarıyılında yer değiştirme suretini soyulabilirler.
 • 3 Karşılıklı yer değiştirme suretiyle cetmesi yapılan personelden birinin vazifesine başladıktan sonra bırakması halinde bırakma arzları dikkate alınmaz.
 • 4 19 uncu maddeye göre ceddilen personele, bu madde kararları uygulanmaz.

Sıhhat Bakanlığı Personeli Becayiş Hakkı Koşulları Nelerdir?

Sıhhat Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme İdaremeliği 26 Mart 2013 tarih ve 28599 rakamlı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu idaremeliğin emeli;  sıhhat hizmetlerinin yurt genelinde faal ve bereketli bir biçimde yürütülebilmesi için Farklı ibare:RG-2/3/2018-30348 Sıhhat Bakanlığında misyon yapan sıhhat hizmetleri ve destekçi sıhhat hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine ait usul ve temelleri düzenlemektir.

Karşılıklı yer değiştirme

 • MADDE 29 – 1 Aynı hizmet bölgesi şehirlerde aynı unvan ve dalda Farklı ibare:RG-2/3/2018-30348 standardın uygun olması hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.