Belediye Meclis Üyesi Maaşı Ne Kadar?

tarafından
63
Belediye Meclis Üyesi Maaşı Ne Kadar?

Belediye Meclis Üyesi Maaşı, Belediye Meclis Üyesi Maaşları. Demokratik bir ülke olan Türkiye’de her 5 senede bir mahallî tercihler başka bir deyişle mahalli yönetler tercihleri tertip edilmektedir. Mart 2019’da yapılan ülke geneli tercih Haziran 2019’da yinelenen İstanbul tercihi sonrasında ülke genelindeki belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri seçildi. İktidar ile muhalefet arasındaki rekabet kendini en çok mahallî tercihlerde ve belediye meclislerinde gösterdi. Pek çok birey “Mahallî tercih nedir?” sualini sorsa da bu yarıyılda en çok sualler sual belediye meclisi ve belediye meclis aboneleriyle alakalı oldu. Peki belediye meclis üyesi nedir? Kimdir? Belediye meclisi nedir? Ne işe bereket? Belediye meclis üyesi maaş alır mı 2020? Belediye meclis üyesi maaşı 2020 ne kadar?

Belediye Meclisi Nedir? Ne İşe Yarar?

Belediye Meclis Üyesi Maaşı, Belediye Meclis Üyesi Maaşları.  Demokrasilerde azınlığı ve çoğunluğu temsil eden bireylerin oluşturduğu bir meclisin ehemmiyeti büyüktür. Tıpkı Türkiye Büyük Ulus Meclisi gibi müesseselerde, mahallî idarelerde de meclis oluşturulur. Bu meclise seçilerek gelen abonelerin verdiği reylerle kararlar alınır, yetkiler verilir ve bu yetkiler geri alınabilir. Belediye meclisi de mahallî idarelerin en kritik uzvudur. İlçe veya şehirdeki mahallî tercih neticelerine göre partilerin aldığı rey oranlarına bağlı rakamdaki aboneler belediye meclisine seçilir. Her partinin temsilcileri meclisteki yerini alır.

Belediye Meclis Üyesi Nedir? Kimdir?

Belediye meclis üyesi tercihe katıldığı ilçe veya şehirdeki belediyede misyon yapar. Belediyenin meclisinde kamu misyonu icra eden şahıslardır. Mahallî idarelerdeki en ehemmiyetli misyonlardan birini icra ederler. Başkanı ve belediyeyi sorgulayarak, başkanın ve belediyenin siyaset ve projelerine onay veya red oyu verirler. Politik partiler tarafından aday gösterilen aboneler mecliste de partileri temsil eder. Bu aboneler büyük bir mesullük taşır. Zira belediye hudutları içindeki yurttaşların yaşamını dolaysız etkileyen işler abonelerin onayına sunulur. Yurttaşı mağdur edecek kararların alınmaması, israf yapılmaması, yolsuzluk yapılmaması, hak, hukuk ve hakın kuruluş edilmesi için bu bireylerin canla başla misyon yapması gerekmektedir. “Belediye meclis üyesi nedir?” sualine bu biçimde yanıt verilebilir. Belediye Meclis Üyesi Maaşı, Belediye Meclis Üyesi Maaşları.

Belediye Meclis Üyeleri Maaş Alır Mı 2020?

Belediye meclisleri ve bu meclislerde misyon yapan azalarla alakalı pek çok sual sorulur. Abonelerin maaş alıp almadığı da merak edilir. Belediye meclis üyesi cüzi bir ölçüde aylık almaktadır. Aldıkları ücretlerden daha büyük bir mesullük taşıdıklarını da söylemek gerekir. Bu misyon için ücretderi ziyade gönüllülükten ve fedakarlıktan laf edilmelidir.

Belediye Meclis Üyesi Maaşı 2020 Ne Kadar?

Belediye meclis azaları misyon yaptıkları yaptıkları vazifelere karşılık ufak bir ölçüde aylık ücret almaktadır. Aldıkları aylık ücretler neredeyse gülünç olarak ifade edilebilir. Ancak ülkede politika dünyasına girmenin en iyi yolu belediye meclislerinden geçmektedir. Bu sebeple pek çok birey gönüllü olarak ve büyük bir hevesle meclise girmeye çalışmaktadır. Kamuoyunda ise meclis azalarının büyük ücretler aldığı sanılmaktadır. Oysa “huzur hakkı” verilen bu ücret oldukça ufak ölçüdedir. Belediye meclis üyesi maaşı 2020 belediye hudutlarındaki popülasyona göre belirlenir.

Nüfusu 10 bine kadar olan belediyelerde azalara ödenen aylık ücret 100 TL civarındadır.

10 bin ile 50 bin arasındaki popülasyona sahip belediyelerde ödenen ücret 120 TL civarındadır.

Nüfusu 50 bin ile 100 bin arasında olan belediyelerde 140 TL ücret ödemesi yapılır.

100 bin ile 250 bin arasındaki popülasyon için ödenen ücret 160 TL seviyesindedir.

250 bin ile 500 bin arasındaki popülasyon için 180 TL seviyesinde ödeme yapılır.

500 bin ile 1 milyon arasındaki popülasyon için azalara 200 TL seviyesinde ödeme yapılır.

1 milyon ile 2 milyon arasındaki popülasyon için 270 TL seviyesinde maaş ödemesi yapılır.

2 milyondan fazla popülasyon için ödenen aylık ücret 320 TL seviyesindedir.

Belediye Meclis Üyesi Maaşı, Belediye Meclis Üyesi Maaşları.  Belediye Meclisi senenin değişik yarıyıllarında değişik rakamlarda buluşma yapmaktadır. Özellikle de İstanbul Megakent Belediye Meclisinde Ekrem İmamoğlu ile öteki aboneler arasında yaşanan kavgalar ve Ankara’da Mansur Yavaş ile yaşanan kavgalar dikkatleri bu buluşmalara çevirmektedir. Özellikle megakentlerde meclislerden çıkan kararlar milyonlarca şahsın yaşamını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple abonelerin yaptığı işler, aldıkları ücretler, bu şahıslara verilen maaşlar son yarıyılda popüler hale gelmiştir.