Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşları 2020 Ne Kadar?

tarafından
119
Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşları 2020 Ne Kadar?

Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşı, Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşları. Meslekmaaşlarıolarak işler hakkında bazı bilgiler verdiğimiz yazılarımızı yayımlamaya devam ediyoruz. Dal dal mühendislikler ile alakalı da böyle yazılar hazırlamaya karar verdik ve mühendisliklerin maaşlarını, haklarındaki kısa bilgileri sitemize yazmaya başladık. Bu yazımızda sizlere bilişim sistemleri mühendisi hakkındaki bilgileri vermeye çalışacağız.

NASIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ OLUNMAKTADIR? BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ KİMDİR? BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ NE İŞ YAPMAKTADIR?

Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşı, Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşları.  Bir kimsenin bilişim sistemleri mühendisi olabilmesi için bilişim sistemleri mühendisliği veya eşi bir kısımdan mezun olması gerekmektedir. Elbette yalnızca mezun olmak bir işi yapmaya yeterli gelmemektedir. Memur olarak bilişim sistemleri mühendisi olmak isteyen fertler mezuniyetleri sonrası kamu personeli seçme imtihanına girerek soyulmalarına sağlayacak kadar puan almalı veya özel sektörde çalışmak isteyenler de bir şirketin veya özellikle çalışma istedikleri şirketin aradığı koşulları yerine getirmelidirler.

Bilişim sistemleri mühendisi kimdir daha iyi kavramak için bilişim sistemleri mühendislerinin ne iş yaptığına bakmak yerinde olacaktır. Bilişim sistemleri mühendisi ne iş yapar dendiğinde yanıt olarak sıralayacak olursak;

  • Yeni yazılımların geliştirilmesini sağlarlar.
  • İşletmelerdeki bilişim sistemlerinin planlanmasını ve çalıştırılmasını sağlarlar,
  • Veritabanı sistemi planlarlar ve zorunlu yazılımların aktüellenmesini sağlarlar,
  • Bilgisayar aracılığıyla yapılacak işi veya bilgisayar desteği ile çözülecek meseleyi tanımlarlar,
  • Sistem analiz eticisi ve sistem programlayıcısı olarak vazife alırlar.

KAMU PERSONELİ OLAN BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ MAAŞLARI 2020 YILINDA NE KADAR?

Yeni başlayan           5650-5750 Türk Lirası

5 senelik                       5750-5850 Türk Lirası

10 senelik                     6000-6100 Türk Lirası

15 senelik                     6200-6400 Türk Lirası

20 senelik                     6350-6450 Türk Lirası

25 senelik                     6400-6600 Türk Lirası

Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşı, Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşları.  Tablomuzda hizmet senelerine göre mühendislerin aldıkları maaşlar verilmiştir fakat bu sayılar vasati ve asgari sayılardır. Burada belirttiğimiz sayılara ek olarak ek mesailer, aile dayanakları, müesseseden müesseseye değişen ek tahsisatlar gibi ek ücretler de maaşlara ilave edilebilmektedir. Kamuda yeni başlayan bir bilişim sistemleri mühendisi maaşı 5700 TL etraflarındadır.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ ÇALIŞMA İMKANLARI NASILDIR? BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ SAATTİR?

Tüm mühendislikler için olduğu gibi bilişim sistemleri mühendisleri için de çalışma saatleri ve koşullarını ikiye ayırmak yerinde olacaktır, bu ayrımı da özel sektör ve kamu olarak yapmak yerinde olacaktır.

Memurların haftalık mesai saatleri 40 saattir ve bilişim sistemleri mühendisleri de istisnai vaziyetler, proje yetiştirmelerde yapılan ek mesailer gibi şeyler olmadığı sürece alt yukarıya bu kadar çalışma saatine sahiptirler. Çalışma koşulları da bununla paralel olarak hem çalışma saatlerinin hem de çalışan işin rahatlığı sebebiyle oldukça iyidir diyebiliriz. Mühendislerin hepsi çalıştıkları alana bağlı olarak kimi zaman laboratuvar civarında, kimi zaman sahada kimi zaman da büroda çalışmaktadırlar. Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşı, Bilişim Sistemleri Mühendisi Maaşları.

Özel sktördeki mühendislerin vaziyetini değerlendirdiğimizde yeni başlayan ve az sene çalışmış olan mühendisler için vaziyet bu kadar iyi değildir. Hem mesai saatleri oldukça uzundur hem de evet bir büroda veya yeniden alana bağlı olarak sahada görece rahat bir iş yapsalar da aldıkları maaş sebebiyle başlangıçta çalışma olanaklarının çok da iyi olduğu söylenemez. Buna ek olarak stres ve baskının bulunduğunu da inkar etmemek gerekir.

ÖZEL SEKTÖRDE 2020 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSİ MAAŞI NE KADAR?

Yukarıyada da belirttiğimiz gibi yeni başlamış veya az tecrübe sahibi mühendislerin maaşları oldukça azdır, minimum ücret ortamındadır. Vasati bir işletmede işe başlayacak olan bilişim sistemleri mühendisi maaşı 2020 için 4500 TL etraflarındadır. Tabi ki yeniden altını çizelim bu vasati bir sayıdır zira bazı işletmeler personellerine minimum ücret vermekte iken bazı işletmeler ise personellerinin yeterliliğine bağlı olarak 6000-6500 TL ortamlarında maaş verebilmektedirler.