Biyolog Maaşları 2020

tarafından
207
Biyolog Maaşları 2020

Biyolog nedir? Biyoloji hayat bilimidir. İsmi Yunanca “bios” yaşam ve “logolar” çalışma sözcüklerinden türetilmiştir. Biyologlar, canlı organizmaların yapısını, işlevini, gelişimini, orijini, gelişimini ve dağılımını inceler. Genel olarak, her biri çoklu alt alanlardan oluşan en az dokuz “şemsiye” alan olarak kabul edilir.

 • Biyokimya: Canlıları oluşturan maddî maddelerin araştırılması
 • Botanik: tarım dahil nebatların araştırılması
 • Hücresel biyoloji: Canlıların esas hücresel ünitelerinin araştırılması
 • Ekoloji: Organizmaların etrafıyla nasıl etkileşim kurduğunun araştırılması
 • Evrimsel biyoloji: Orijinleri ve zaman içindeki hayat spektrumundaki başkalaşımları araştırmak
 • Genetik: irsiyet çalışması
 • Moleküler biyoloji: biyolojik moleküllerin çalışması
 • Fizyoloji: organizmaların işlevleri ve parçalarının araştırılması
 • Zooloji: Hayvan tavırları da dahil olmak üzere hayvanların çalışması

Bu muazzam düşüncenin karışıklığına ek olarak, bu alanların çakışması aslıdır. Evrim, fizyoloji ve ekoloji hakkında çok şey öğrenmeden zoolojinin araştırılması mümkün değildir. Biyokimya ve moleküler biyolojiyi öğrenmeden hücresel biyoloji okuyamazsınız.

Biyolog, biyolojinin tüm dalları canlılar hakkında beş esas kavrayış çerçevesinde birleştirilebilir. Bu beş fikrin ayrıntılarını araştırmak, biyolojik araştırmanın ebedi alakasını sürüklemektedir:

 • Hücre Teoriyi : Hücre kuramına üç kısım vardır – hücre hayatın esas üniteyi, tüm canlılar hücrelerden oluşur ve tüm hücreler evvelden var olan hücrelerden kaynaklanır.
 • Enerji : Tam canlılar enerjiye gereksinim dinlerler ve enerji organizmalar ile organizmalar ve etraf arasında akar.
 • İrsiyet : Tüm canlılar Deoksirübo Nükleik Aside sahiptir ve genetik bilgi tüm hücrelerin yapısını ve işlevini kodlar.
 • Denge : Tüm canlılar, organizma ve etrafı arasında balanslı bir denge vaziyeti olan homeostaziyi muhafaza etmelidir.
 • Evrim : Bu, biyolojinin genel birleştirici kavramdır. Evrim, biyolojik spektrumun motoru olan zaman içindeki değişimdir.

Biyolog nedir? Biyoloji genellikle matematik ve mühendislik gibi öteki bilimler ve hatta sosyal bilimler ile beraber araştırılır. İşte birkaç misal:

 • Biyofizik Derneğine göre biyofizik, hayattaki kalıpları eşleştirmeyi ve bunları fizik ve matematikle tahlil etmeyi kapsar .
 • Astrobiyoloji göre, çalışma dışı hayat arayışında dahil safhanın hayat evrimi NASA .
 • Biyocoğrafya, Dartmouth Koleji’ne göre hayat formlarının dağılımının ve evriminin ve dağıtımın sebeplerinin incelenmesidir .
 • Biyomatematik, North Carolina State University’ye göre biyoloji dünyasındaki kalıpları ve fenomenleri daha iyi kavramak için matematiksel modeller oluşturmayı kapsar .
 • Biyomühendislik, mühendislik prensiplerinin biyoloji ilkelerine uygulanması ve tersi, University of California Berkeley .
 • Sosyologlar genellikle Amerikan sosyoloji derneğine göre biyolojinin sosyal yapıları, kültürleri ve etkileşimleri nasıl şekillendirdiğini inceler .

Biyolojiye olan hayranlığımızın uzun bir geçmişi vardır. İlk insanlar dahi avladıkları hayvanları araştırmak ve besin için topladıkları nebatları nerede bulacağını öğrenmek zorundaydılar. Tarımın buluşu, insan medeniliğinin ilk büyük ilerlemesiydi. Tıp bizim için de en erken tarihlerden ehemmiyetli olmuştur. Öğrenilen en daha önceki tıbbi metinler Çin MÖ 2500, Mezopotamya MÖ 2112 ve Mısır MÖ 1800.

Bayağı zamanlarda, Aristoteles genellikle bilimsel zoolojiyi ilk uygulayan birey olarak kabul edilir. Deniz hayatı ve nebatları hakkında kapsamlı çalışmalar yapmış olduğu öğrenilmektedir. Talebesi Theophrastus, M.Ö. 300 senesinde Batı’nın öğrenilen en daha önceki botanik metinlerinden birini, nebatların yapısı, hayat döngüsü ve kullanımları üzerine yazmıştır. Roma hekimi Galen, arenada gladyatörlerin AD 158’te cerrahi prosedürler üzerine metin yazmasını sağlamak için kullandığı deneyimi kullandı.

Biyolog nedir? Rönesans sırasında, Leonardo da Vinci , insan diseksiyonuna katılarak ve hali hazırda yapılmış en hoşlar arasında hala göz önünde bulundurulan detaylı anatomik çizimler yaparak kınama tehlikesini aldı. Baskı makinesininicadı ve odun çizimlerini yine üretme hüneri, bilginin kaydolunması ve dağılması için çok daha basit olduğu anlamına geliyordu. İlk fotoğraflı biyoloji kitaplarından biri, 1542 senesinde Alman botanikçi Leonhard Fuchs tarafından yazılmış botanik bir metin. 1735 senesinde Carolus Linnaeus tarafından Latince adları kişiliklerine göre gruplara Latince adlar kullanılarak açıldı.

Mikroskoplar bilim adamları için yeni dünyalar açtı. 1665 senesinde, Robert Hooke, mantarın ince bir şeridi araştırmak için kolay bir bileşik mikroskop kullandı. Nebat dokusunun, rahiplerin kullandığı ufak odaları andırdıran dikdörtgen ünitelerden oluştuğunu gözlemledi. Bu üniteleri “hücreler” olarak adlandırdı. 1676’da Anton von Leeuwenhoek, canlı tek hücreli canlıların ilk çizimlerini yayınladı. Theodore Schwann, hayvan dokusunun da 1839’daki hücrelerden oluştuğu bilgisini ekledi.

Viktorya yarıyılında ve 19. asır süresince, “Doğa Bilimi” bir maniye bir şey oldu. Binlerce yeni cins, mert serüvenciler ve arka bahçeciler ve entomologlar tarafından keşfedildi ve söylendi. 1812’de, Georges Cuvier fosilleri belirledi ve Dünya’nın uzun zaman zarfında “Yaratılış ve imhanın birbirini izleyen evrelerinden” geçtiğini ileri sürdü. 24 Kasım 1859’da Charles Darwin , “Cinslerin Orijini Üzerine” isimli kitabını yayınladı. Bu metin, tüm canlıların birbiriyle irtibatlı olduğunu ve cinslerin ayrı ayrı yaratılmadığını, ancak değişmiş ve şekillenen ataların formlarından ortaya çıktığını dünyayı ebedîye dek değiştirdi. etraflarına geçim sağlayarak.

Dünyanın dikkatinin büyük kısmı, makroskopik organizma seviyesinde biyoloji sualleri tarafından ele alınırken, suskun bir rahip, canlıların bir neslden ötekisine nasıl geçtiğini inceliyordu. Gregor Mendel , genetik biliminin babası olarak öğreniliyor, ancak 1866’da yayımlanan servetle alakalı yazılar, o zamanlar büyük miktarda fark edilmeden geçti. Yapıtları 1900 senesinde yine keşfedildi ve daha fazla servet kavrayışı süratle takip etti.

20. ve 21. asırlar, gelecek jenerasyonlara “Biyolojik Devrim” in başlangıcı olarak öğrenilebilir. 1953’te Deoksirübo Nükleik Asidin yapısını ve işlevini söyleyen Watson ve Crick ile başlayarak , biyolojinin tüm alanları dayanarak gelişti ve yaşamımızın her alanına değindi. Bir hastanın genetik tasarısına uygun terapilerin geliştirilmesi veya biyoloji ve teknolojinin beyin hakimiyetli takmalarla birleştirilmesiyle tıp değişecektir. Ekonomiler, ekolojik kaynakların uygun biçimde idarenmesine, insan gereksinimlerini gözetmeyle dengelemeye bağlıdır. Milletlerimizi beslemek için yeterli besin üretmek için kullanırken ummanlarımızı kurtarmanın yollarını keşfedebiliriz. Bioluminescent mantarları olan bakterilerden veya hafif binalardan bataryaları “geliştirebiliriz”. Olanaklar sonsuzdur.

Biyolog Ücretleri
1. derece Lisans Mezunu Biolog
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,700 63.58 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 97 1,086.81 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -147.50 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -36.93 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -175.66 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -316.19 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -105.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,865.23 ₺
Kesintiler Toplamı -781.28 ₺
Net Ücret 4,083.95
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,998.10 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,998.10 ₺