Biyolog Maaşları

0
227
views

Biyoloji yaşam bilimidir. Adı Yunanca “bios” (hayat) ve “logolar” (çalışma) kelimelerinden türetilmiştir. Biyologlar, canlı organizmaların yapısını, işlevini, gelişimini, kökeni, gelişimini ve dağılımını inceler. Genel olarak, her biri çoklu alt alanlardan oluşan en az dokuz “şemsiye” alan olarak kabul edilir.

 • Biyokimya: Canlıları oluşturan maddî maddelerin incelenmesi
 • Botanik: tarım dahil bitkilerin incelenmesi
 • Hücresel biyoloji: Canlıların temel hücresel birimlerinin incelenmesi
 • Ekoloji: Organizmaların çevresiyle nasıl etkileşim kurduğunun incelenmesi
 • Evrimsel biyoloji: Kökenleri ve zaman içindeki yaşam çeşitliliğindeki değişimleri incelemek
 • Genetik: kalıtım çalışması
 • Moleküler biyoloji: biyolojik moleküllerin çalışması
 • Fizyoloji: organizmaların fonksiyonları ve parçalarının incelenmesi
 • Zooloji: Hayvan davranışları da dahil olmak üzere hayvanların çalışması

Bu muazzam düşüncenin karmaşıklığına ek olarak, bu alanların çakışması gerçeğidir. Evrim, fizyoloji ve ekoloji hakkında çok şey bilmeden zoolojinin incelenmesi imkansızdır. Biyokimya ve moleküler biyolojiyi bilmeden hücresel biyoloji okuyamazsınız.

Biyolojinin tüm dalları canlılar hakkında beş temel anlayış çerçevesinde birleştirilebilir. Bu beş fikrin detaylarını incelemek, biyolojik araştırmanın sonsuz ilgisini çekmektedir:

 • Hücre Kuramı : Hücre teorisine üç bölüm vardır – hücre yaşamın temel birimi, tüm canlılar hücrelerden oluşur ve tüm hücreler önceden var olan hücrelerden kaynaklanır.
 • Enerji : Bütün canlılar enerjiye ihtiyaç duyarlar ve enerji organizmalar ile organizmalar ve çevre arasında akar.
 • Kalıtım : Tüm canlılar DNA’ya sahiptir ve genetik bilgi tüm hücrelerin yapısını ve işlevini kodlar.
 • Denge : Tüm canlılar, organizma ve çevresi arasında dengeli bir denge durumu olan homeostaziyi muhafaza etmelidir.
 • Evrim : Bu, biyolojinin genel birleştirici kavramdır. Evrim, biyolojik çeşitliliğin motoru olan zaman içindeki değişimdir.

Biyoloji genellikle matematik ve mühendislik gibi diğer bilimler ve hatta sosyal bilimler ile birlikte incelenir. İşte birkaç örnek: 

 • Biyofizik Derneğine göre biyofizik, yaşamdaki kalıpları eşleştirmeyi ve bunları fizik ve matematikle analiz etmeyi içerir . 
 • Astrobiyoloji göre, çalışma dışı yaşam arayışında dahil evrenin yaşam evrimi NASA .
 • Biyocoğrafya, Dartmouth Koleji’ne göre yaşam formlarının dağılımının ve evriminin ve dağıtımın nedenlerinin araştırılmasıdır .
 • Biyomatematik, North Carolina State University’ye göre biyoloji dünyasındaki kalıpları ve fenomenleri daha iyi anlamak için matematiksel modeller oluşturmayı içerir .
 • Biyomühendislik, mühendislik ilkelerinin biyoloji prensiplerine uygulanması ve tersi, University of California Berkeley .
 • Sosyologlar genellikle Amerikan sosyoloji derneğine göre biyolojinin sosyal yapıları, kültürleri ve etkileşimleri nasıl şekillendirdiğini inceler .

Biyolojiye olan hayranlığımızın uzun bir geçmişi vardır. İlk insanlar bile avladıkları hayvanları incelemek ve yiyecek için topladıkları bitkileri nerede bulacağını bilmek zorundaydılar. Tarımın icadı, insan uygarlığının ilk büyük ilerlemesiydi. Tıp bizim için de en erken tarihlerden önemli olmuştur. Bilinen en eski tıbbi metinler Çin (MÖ 2500), Mezopotamya (MÖ 2112) ve Mısır (MÖ 1800).

Klasik zamanlarda, Aristoteles genellikle bilimsel zoolojiyi ilk uygulayan kişi olarak kabul edilir. Deniz yaşamı ve bitkileri hakkında kapsamlı çalışmalar yapmış olduğu bilinmektedir. Öğrencisi Theophrastus, M.Ö. 300 yılında Batı’nın bilinen en eski botanik metinlerinden birini, bitkilerin yapısı, yaşam döngüsü ve kullanımları üzerine yazmıştır. Roma doktoru Galen, arenada gladyatörlerin AD 158’te cerrahi prosedürler üzerine metin yazmasını sağlamak için kullandığı tecrübeyi kullandı.

Rönesans sırasında, Leonardo da Vinci , insan diseksiyonuna katılarak ve halen yapılmış en güzeller arasında hala göz önünde bulundurulan ayrıntılı anatomik çizimler yaparak kınama riskini aldı. Baskı makinesininicadı ve odun çizimlerini yeniden üretme yeteneği, bilginin kaydedilmesi ve yayılması için çok daha kolay olduğu anlamına geliyordu. İlk resimli biyoloji kitaplarından biri, 1542 yılında Alman botanikçi Leonhard Fuchs tarafından yazılmış botanik bir metin. 1735 yılında Carolus Linnaeus tarafından Latince isimleri karakterlerine göre gruplara Latince isimler kullanılarak açıldı.

Mikroskoplar bilim adamları için yeni dünyalar açtı. 1665 yılında, Robert Hooke, mantarın ince bir şeridi incelemek için basit bir bileşik mikroskop kullandı. Bitki dokusunun, keşişlerin kullandığı minik odaları hatırlatan dikdörtgen birimlerden oluştuğunu gözlemledi. Bu birimleri “hücreler” olarak adlandırdı. 1676’da Anton von Leeuwenhoek, canlı tek hücreli canlıların ilk çizimlerini yayınladı. Theodore Schwann, hayvan dokusunun da 1839’daki hücrelerden oluştuğu bilgisini ekledi.

Viktorya döneminde ve 19. yüzyıl boyunca, “Doğa Bilimi” bir maniye bir şey oldu. Binlerce yeni tür, cesur maceracılar ve arka bahçeciler ve entomologlar tarafından keşfedildi ve açıklandı. 1812’de, Georges Cuvier fosilleri tanımladı ve Dünya’nın uzun zaman zarfında “Yaratılış ve yıkımın birbirini izleyen aşamalarından” geçtiğini ileri sürdü. 24 Kasım 1859’da Charles Darwin , “Türlerin Kökeni Üzerine” adlı kitabını yayınladı. Bu metin, tüm canlıların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve türlerin ayrı ayrı yaratılmadığını, ancak değişmiş ve şekillenen ataların formlarından ortaya çıktığını dünyayı sonsuza dek değiştirdi. çevrelerine uyum sağlayarak.

Dünyanın dikkatinin büyük kısmı, makroskopik organizma düzeyinde biyoloji soruları tarafından ele alınırken, sessiz bir keşiş, canlıların bir neslden diğerine nasıl geçtiğini araştırıyordu. Gregor Mendel , genetik biliminin babası olarak biliniyor, ancak 1866’da yayımlanan mirasla ilgili yazılar, o zamanlar büyük ölçüde fark edilmeden geçti. Eserleri 1900 yılında yeniden keşfedildi ve daha fazla miras anlayışı hızla takip etti. 

20. ve 21. yüzyıllar, gelecek nesillere “Biyolojik Devrim” in başlangıcı olarak bilinebilir. 1953’te DNA’nın yapısını ve işlevini açıklayan Watson ve Crick ile başlayarak , biyolojinin tüm alanları katlanarak büyüdü ve hayatımızın her alanına değindi. Bir hastanın genetik planına uygun terapilerin geliştirilmesi veya biyoloji ve teknolojinin beyin kontrollü protezlerle birleştirilmesiyle tıp değişecektir. Ekonomiler, ekolojik kaynakların uygun şekilde yönetilmesine, insan ihtiyaçlarını korumayla dengelemeye bağlıdır. Uluslarımızı beslemek için yeterli yiyecek üretmek için kullanırken okyanuslarımızı kurtarmanın yollarını keşfedebiliriz. Bioluminescent mantarları olan bakterilerden veya hafif binalardan pilleri “büyütebiliriz”. İmkanlar sonsuzdur.

Biyolog Maaşları
1. derece Lisans Mezunu Biolog
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı (1/1) 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,700 63.58 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 97 1,086.81 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Vergisi 15.00 % -147.50 ₺
Damga Vergisi 7.59 ‰ -36.93 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -175.66 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -316.19 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -105.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,865.23 ₺
Kesintiler Toplamı -781.28 ₺
Net Maaş 4,083.95 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Vergisi Matrahı 1,998.10 ₺
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 1,998.10 ₺

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here