Çocuk Gelişimcisi Maaşı

tarafından
160
Çocuk Gelişimcisi Maaşı

Çocuk Gelişimi Kısmı Nedir Hakkında Bilgi

Sizlere bu yazımızda Üniversite Seçimi yapacak dostların iş seçiminde bulunurken o iş hakkında geniş bilgi sahibi olup doğru seçimde bulanmasıdır.

Çocuk Gelişimi programının emeli, O -18 yaş arasındaki banal gelişim gösteren, özel eğitim ihtiyacı olan, korunmaya yoksul müessesede yaşayan, çalışan, sığınmacı ve kabahatli çocuklar ve sağlık kurumunda uyuyan çocukların tüm gelişim alanlarını zekâsal, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile, çocuğa, aileye, eğitimciye ve cemiyete hizmet sunan Çocuk Gelişimi Eğitimcisi yetiştirmektir .

Programda Okutulan Belirli Başlı Dersler;Programın öğretim süresi dört yıldır . Öğretim zamanınca; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sosyoloji, Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Özel Eğitim, Aile ilişkileri, Eğitim Felsefesi ve Çocuk Ruh Sağlığı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca uygulamalı derslerle ve yuva-anaokulu pratiği gibi staj programlarıyla talebelere tecrübe kazandırılmaktadır .

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler Talebeler, O – 18 yaş grubundaki bebeklik, mektep evveli, mektep ve gençlik çağlarındaki çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim seviyelerini tanımlama ve izleme; gelişim seviyelerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, eğitimsel etraf tertip etmesi yapma, program uygulama ve sorgulama; programın çocuğa, ailelere ve öbür alakalılara katkı sağlayıp sağlamadığını izleme ve yeni tertip etmeler yapma; ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında hizmet veren bireylere, müessese ve kuruluşlara alanla alakalı danışmanlık verme ve işbirliği yapma; cemiyeti bu mevzularda şuur­ lendirme ve çocuk – aile ile alakalı disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

Çocuk gelişimi ile alakalı hangi bilgi, yetenek,tavır ve dav­ ranışların hangi yaş seviyesindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişimlerini destekleyen fiziksel,  psikomotor,zekâsal,dil,sosyal ve duygusal, tasarı yapan, uygulayan, insan ilişkileri ve empatiye önemseyen, çocuk sıhhati ve hastalıkları mevzusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime yoksul çocukların gelişimlerine ve geçimlerine dayanakçı olan; drama, kolay beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili aktiflikleri yapan, çocukları tarife teknikler ini uygulayan bir alandır .

Mezunların  Kazandıkları  Unvan ve Yaptıkları  İşler Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı mezunları “Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi” unvanı ile vazife almaktadırlar

Çalışma Alanları; Mezunlar, Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bağlı Anadolu Kız İş ve Kız İş Liseleri, ilköğretim mektepleri ile resmı ve özel müesseselerin anaokulu, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi mektep evveli eğitim müesseselerinde ve çocuk kulüplerinde çalışabilirler. Erken çocukluk seneleri mektep evveli eğitim çocuğun gelişiminin en süratli olduğu yarıyıldır . Kadının çalışma yaşamına atılması ve mektep evveli eğitimin ehemmiyetinin giderek daha da anlaşılması sebebiyle alan süratle gelişmiş, mektep evveli eğitim müesseselerine olan arz çoğalmıştır . Bu müesseselerde vazife alacak kaliteli ve iyi gereksinimi de gün geçtikçe ehemmiyet kazanmaktadır

1. derece Lisans Mezunu Çocuk Gelişimcisi
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,700 63.58 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 97 1,086.81 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -126.20 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -35.67 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -167.40 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -301.32 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -100.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,700.12 ₺
Kesintiler Toplamı -730.59 ₺
Net Ücret 3,969.53 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,856.10 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,856.10 ₺