Daktilograf Maaşı

tarafından
294
Daktilograf Maaşı

GÖREVLER
Kullandığı yazı aygıtının bakımını yapar ve kullanıma hazır hale getirir, Yazılacak yazıya göre kağıt ve malzemeyi seçer, Kendisine verilen yazı ve yazılı belgeleri, yazım kaideleri ve yazının içeriğine uygun olarak makine ile yazar, Yanlış yazımları düzenler, Biten şeridi değiştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Daktilo aygıtı, Şerit, Salaka, daksil, Muhtelif miktar ve cinste kağıtlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Daktilograf olmak isteyenlerin; Türkçe dilbilgisi ve yazım kaidelerini öğrenen, Dikkatli, detayı idrak edebilen, Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, Aynı işi yapmaktan ve kesintisiz oturmaktan bunalmayan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Daktilograflar ofis civarında çalışırlar, civar hengamelidir. Daktilograf misyonunu tek başına yapar. Başkaları ile etkileşime girme vaziyeti azdır. Çalışma saatleri kumpaslıdır. Çalıştığı işyerinin özelliğine göre zaman zaman çok yoğun olabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Gşanımızda bir hayli müessese ve kuruluş daktilograf kadrosunu, sekreter, bilgisayar cerrahı gibi kadrolarla bütünleştirerek kullanma meylindedir. Bu doğrultusuyla, daktilograflık, tek başına bir iş olma özelliğini yitirmek üzeredir. Teknolojinin büyümesine paralel olarak daktilo kullanımının giderek, yerini bilgisayar kullanımına vazgeçmesi beklenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Ticaret iş liseleri, Anadolu ticaret iş liseleri, Anadolu bağlantı iş liseleri bünyesinde, daktilo yazmak için zorunlu bilgi ve yetenek kazandırılmakta; bunun dışında ulus eğitim merkezleri ve özel eğitim kuruluşlarınca açılan, daktilo kursları ile bu alanda eğitim verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bu işin eğitimini alabilmek için Ticaret iş liselerine girebilmek için ilköğretim mezunu olmak, Anadolu Ticaret ve Anadolu Bağlantı iş liselerine girebilmek için Orta Öğretim Müesseseleri Talebe Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Ticaret iş liselerinde eğitim 4 sene, Anadolu Ticaret ve Anadolu Bağlantı iş liselerinde de 4 yıldır. Özel ve kamu kuruluşlarınca yürütülen kurslar takribî 6 ay devam ettir.
Bu eğitim müesseselerinde sadece daktilograflık üzerine eğitim veren kısım bulunmamakta; ancak, daktilograflığı da içeren eğitim programı uygulanmaktadır

MESLEKTE İLERLEME
Daktilograflık, yapısı gereği, dar hudutlar içerisinde yürütülen bir iştir. Dolayısıyla, MESLEKTE İLERLEME imkânı yalnızca bilgisayara geçişle muhtemel olabilmektedir.

1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu – Başbakanlık Daktilograf
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,500 176.91 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,000 37.40 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 49 549.01 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -122.92 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -30.34 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -136.38 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -245.49 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -81.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 3,997.56 ₺
Kesintiler Toplamı -616.13 ₺
Net Ücret 3,381.43 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,834.21 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,834.21 ₺