Denetmen Maaşı

tarafından
204
Denetmen Maaşı
1. derece Gümrük ve Ticaret Tecrübe Etmeni – Lisans Mezunu Tecrübe Etmen
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,025 75.74 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 130 1,456.55 ₺
Ek Ödeme 140 1,568.60 ₺
Teftiş Tazminatı 20 224.09 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -115.56 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -42.40 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -197.09 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -354.77 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -118.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,586.22 ₺
Kesintiler Toplamı -827.82 ₺
Net Ücret 4,758.40 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,785.12 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,785.12 ₺