Devlet Kurumunda Görevli Şoför Ne Kadar Maaş Alır?

tarafından
45
Devlet Kurumunda Görevli Şoför Ne Kadar Maaş Alır?

Şoför Maaşı. Şoför Maaşları. Faaliyetlerini sürdürmekte olan kamu müesseselerinde hizmetlerin devam edilmesi emeli ile şoför personelleri istihdam edilmektedir. şoför personelleri makam sürücüleri, sevkiyat sürücüleri, personel taşıma sürücüleri, yük sürücüleri, iş aygıtı şoförleri vb. gibi değişik dallarda anılmakta olup devlet kadrolarında çalışmakta olan sürücülerin genel olarak vasati almış olduğu aylık ölçüyü bulunmaktadır. Buna göre sürücülerin maaşlarına yeniden her kamu çalışanında yapıldığı gibi ailevi vaziyeti, çocukların okuma ve yaş vaziyeti, çalıştığı bölgenin taşra da ya da merkezde olup olmaması vaziyeti gibi etmenler etkilemekte olup derecelere göre sürücü personellerinin almış olduğu vasati aylık ölçüsünü derecelere göre sizlere açıklıyoruz.

Şoför Maaşları Ne Kadar?

Kamu müesseselerinde istihdam etmekte olan sürücülerin maaşlarına bakıldığında 25 yıldır sürücülük yapmakta lan kamu çalışanının 4 bin 400 TL etrafında maaş aldığı görülmekte olup bu meblağa personelin çalıştığı bölge, ailevi vaziyeti ve sürücülük pozisyonu ilave edilmektedir. Yeniden sürücülük pozisyonuna henüz yeni girmiş olan bir personelin maaşı ise 3 bin 800 TL etrafında olduğu bilinmiş olup yeniden aynı biçimde bu maaşisme personelin çalıştığı bölge, aile vaziyeti, çocuklarının eğitim vaziyeti tesir etmektedir. Adayların burada unutmaması gereken nokta şudur ki her müessesenin devlet bünyesinde olmadığının öğrenilmesi belediyelerde sayıların değişebileceği, özelleştirilmiş müesseselerde maaşların farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Şoför Maaşı. Şoför Maaşları.

Şoför Nasıl Olunur?

Kamu müesseselerinde çalışmakta olan sürücüler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yapılmakta olan Kamu Personeli Seçme İmtihanı KPSS’ye girmekte ve KPSS’den almış oldukları puanlar güzergahında kamuya soyulmaya çalışmaktadır. Adayların sürücü olabilmek için müessesenin istediği ehliyet dokümanına başka bir deyişle A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı ya da E sınıfı gibi evraklara sahip olması ve etkin vasıta kullanabilir olması gerekmektedir.