Devlette Müfettiş Maaşları 2020 Ne Kadar?

tarafından
87
Devlette Müfettiş Maaşları 2020 Ne Kadar?

Devlet dairelerinde kariyer işleri arasında en dikkat sürükleyenlerden biri de müfettişlik işidir. Uzman destekçisi, uzman, şube müdürü, daire başkanı gibi kadroların yanı gizeme müfettiş kadrosu da son derece ehemmiyetli ve kritik bir mevzudur. Türkiye’de her sene binlerce şahıs müfettiş olabilmek için imtihanlara hazırlanmaktadır. Öteki kadrolara mukayeseyle maaşı yüksek olan bu kadroyla alakalı pek çok sual sorulmaktadır. Peki müfettiş nedir? Ne demek? Kimdir? Müfettiş nasıl olunur? Kimler müfettiş olabilir? Müfettiş maaşları 2020 ne kadar? Müfettiş çalışma koşulları ve çalışma saatleri 2020 nasıl?

Müfettiş Nedir? Ne Demek? Kimdir?

Arapça orijinli sözcüğün anlamı tecrübe etmen, denetçi olarak ifade edilebilir. Bu bireyler çalıştıkları müessesenin, sektörün kaidelerine, isterlerine bağlı olarak yasa anayasa ve idaremelikler çerçevesinde teftiş yapan bireylerdir. Bazen bir şahsı, bazen bir vakayı, bazen bir müesseseyi sorgularlar. Genel olarak işlerin kaidelere uygun yürütülüp yürütülmediğini hakimiyet ederler. Ayrıca yaşanan negatif, meseleli bir vaziyetin aydınlatılması için de yeniden bir müfettiş ceddilir. Kamu müessese ve kuruluşlarında, devlette değişik müesseselerde binlerce müfettiş vazife yapmaktadır. Bu bireyler kariyer memurları arasında özel bir yere sahiptir. Maaşları, özlük hakları, yetkileri, prestijleri sayesinde binlerce şahıs bu kadroda vazife yapmak istemektedir.

Müfettiş Çalışma Koşulları ve Çalışma Saatleri 2020

Personeller taşrada ve merkezde vazife yapabilir. Görevlendirmeleri dolayısıyla Türkiye’nin 81 şehrinde çalışabilirler. Kariyer iş gruplarından biri oldukları için çalıştıkları müessesede, bölgede kendilerine hürmet dinlenir. Görevlendirildikleri zaman kendilerinden daha yetkili pek az şahıs bulunur. Çalışma yerlerinde kendilerine ait büroları, masaları, bilgisayar, telefon, yazıcı gibi teknolojik aletleri bulunur. Yazdıkları raporlarla müesseselerin, insanların, çalışanların olması gerektiği çizgide çalışmalarına destekçi olurlar. Yapılan yanlışları, yanılgıları ortaya koyarlar. Üzerlerinde büyük bir mesullük vardır. Ancak bu personeller içten olmalı, ahlaki kıymetlerden hiçbir biçimde bırakmamaları, vicdanlarının sesini dinlemeli ve hakı kuruluş etmek için yaşamaları gerekir.

Müfettiş olarak çalışan bireyler tıpkı öteki memurlar gibi 08.30-17.00 saatleri arasında çalışır. İş yoğunluğunun olduğu, misyonlarının bitmediği, üstlerinin daha fazla çalışma istediği yarıyıllarda çalışma saatleri de çoğalmaktadır. Ayrıca günlük çalışma vakitlerinin arasında 1 saatlik öğle yemeği ve gereksinim mola hakları da bulunur. Ayrıca personellerin rapor hakkı, senelik izin hakkı gibi izin hakları da bulunmaktadır. Özel bir vaziyet olmadığı zamanca, mesaiye kalmaları istenmediği zamanca personeller hafta sonu 2 gün haftalık izin yapıp hafta içi 5 gün çalışırlar.

Müfettiş Maaşları 2020 Ne Kadar?

Devletteki aktüer, denetçi, uzman, kontrolör, tecrübe etmen gibi kariyer işler arasında müfettişlik işinin ehemmiyetli bir yeri vardır. Bu bireyler devlette işlerin ideal seviyede yürümesi için olmazsa olmaz bir vazife üstlenirler. Bu sebeple personellerin maaşları, çalışma koşulları, çalışma saatleri merak edilmektedir.

Müfettiş maaşlarını etkileyen pek çok unsur bulunmaktadır. Ocak ve temmuz aylarında uygulanan toplu kontrat zamları, enflasyon farkı, aile desteği, çocuk desteği, sigorta ve BES kesintisi, tazminat ödemeleri, mesai ücreti gibi unsurlara göre personellerin maaşları çoğalabilir veya değişebilir. Özellikle Fertsel Emeklilik Sistemi BES kesintisi sebebiyle ücretlerde 100-200 TL eksilme olabilmektedir. Bu kapsamda müfettiş maaşları 2020 şu biçimdedir;

9/1 derecesinde yeni başlayan müfettiş maaşları 2020 6 bin 250 TL civarındadır.

6/3 derecesinde 5 sene tecrübeli personellerin aylık ücretleri 7 bin 400 TL civarındadır.

4/2 derecesinde 10 sene tecrübeli kariyer memuru 7 bin 900 TL etrafında aylık alır.

2/1 derecesinde 15 sene tecrübeli personeller 8 bin 700 TL etrafında aylık alır.

1/3 derecesinde 20 sene tecrübeli müfettiş maaşı 2020 9 bin 200 TL civarındadır.

1/4 derecesinde 25 sene ve üstünde tecrübeye sahip personel ise aylık 9 bin 250 TL etrafında ücret almaktadır.