Doçent Emekli Maaşı ve Emekli İkramiyesi

tarafından
240
Doçent Emekli Maaşı ve Emekli İkramiyesi

Doçent sözcüğü Latince öğretme anlamına gelen ”Docen” sözcüğünden türemiştir. Akademik kariyerde uzman ve profesör arasında olan unvandır. Üç – beş  sene uzmanlık için asistanlık yaptıktan sonra Uzman unvanına sahip olursunuz.Uzman olduktan sonra misyonunuzda yükselmek istiyorsanız güçlü bir süreç sizi beklemektedir. Hazırladığınız belgeler ile beraber Üniversiteler Arası Heyet Başkanlığı UAKB’ na doçentlik müracaatı yapmanız gerekecek.Bu müracaat için sizden istenilen çalışmalar vardır.Bu çalışmalar ile alakalı ayrıntılar alt başlıkta ayrıntılı olarak paylaşılacaktır. Üniversiteler Arası Heyet Başkanlığı UAKB kriterleri değerlendirecek ve uygun görürse dokümanlarınızı Jüriye yollayacak. Jüri azaları değerlendirme yapacak ve uygun görürlerse sizi Laflı imtihana tabi yakalayacaklardır. Doçentlik için yapılan laflı imtihan dillere epope bir imtihandır. Doçentler tarafından Tarihteki en güç imtihan olarak değerlendiriliyor dersek abartı etmiş olmayız.Ancak Doçentlikte laflı imtihanın yakın zamanda kalkacağı söylenmektedir.

Doçent olabilmek için istenilen doküman ve çalışmalar nelerdir?

Doçent olabilmeniz için öncelikle Yüksek Öğretim Müesseseyi Dil İmtihanı YÖKDİL yada Yabancı Dil İmtihanı Yabancı Dil Sınavı 60 ve üzeri puan almış olmanız gerekmektedir. Sonrasında ise Üniversiteler Arası Heyet Başkanlığı UAKB ”www.uak.gov.tr” sitesinden temin edebileceğiniz alanınız ile alakalı dokümanları hazırlamanız istenecek. Her alanda değişik dokümanlar istenmektedir. Sizin için misal olarak sıhhat bilimleri alanında doçent olabilmeniz için arz edilenleri paylaşacağız.

Sıhhat Bilimleri esas alanında müracaat etilen doçentlik bilim alanı ile alakalı olarak alttaki çalışmalara verilen ünite puanlar temel alınmak suretiyle; en az doksan 90 puanının hekime unvanının alınmasından sonra asıllaştırılan çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, minimum surat 100 puan karşılığı bilimsel faallikte bulunmuş olması gerekir. Tek yazarlı yazılarda yazar bütün puan alır. İki yazarlı yazılarda başlıca yazar bütün puanın 0.8’ini, ikinci yazar 0.5’ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı yazılarda ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, öteki yazarlar ise öteki yarısını denk paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı yazılarda toplam puan yazarlar arasında denk olarak ayrılınır. Öteki yayınlarda deklarasyon,kitap ise toplam puan yazarlar arasında denk olarak ayrılınır.

 • Milletler arası makale
 • Milli makale
 • Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar
 • Kitap
 • Adet Milletler Arası Patent
 • Adet Milli Patent
 • Atıf yapılmış eser
 • Lisanüstü Tez Danışmanlığı
 • Bilimsel Araştırma Projesi
 • Bilimsel Topantı Faliyeti
 • Eğtim öğretim faliyeti

Doçentlik müracaatında evraklar kaç jüri tarafından değerlendirilir?

Doçentlik Müracaat Etiniz 5 Gerçek 2 Yedek olmak üzere 7 şahsiyet bir juri tarafından değerlendirilir.

Doçent olmanın avantajları nelerdir?

Doçent olmanın en ehemmiyetli avantajı İlminizin çoğalmasıdır diyebiliriz. Doçent olabilmek için kendinizi ciddi anlamda geliştirmeniz gerekmektedir ve alanınızda sorulan her suale yanıt verebilecek kabileyete sahip olursunuz.Bu Unvan herşeyden evvel sizin cemiyet içinde prestijinizi çoğaldıracak olup katkıları saymakla bitmez diyebiliriz. Yazdığınız yapıtlar gelecek jenerasyonlara sizin ile aktarılacak ve Sizin açtığınız yoldan milyonlarca insan yürüyecektir.Çoğu zaman geriye dönüp baktığımızda harcadığımz zamanın boşa gittiğini düşünürüz.Ancak Doçentler geriye dönüp baktığında Verimli işlerini ve talebelerini görecekler ve her zaman pişman olmamak için binlerce neden bulabileceklerdir.
Bunun dışında Asistanlık ve uzmanlık yarıyılınızda çalıştığınız müessesedeki çoğu angarya işler üzerinize kalacaktır ancak Doçent olduğunuzda artık angaryalar ile değil kendi işleriniz ile ilgilenmeye başlarsınız.Bunun ile beraber Asistanlarınız size her mevzuda dayanakçı olmak için hazır bekliyor olacaktır.

Doçent maaşları ne kadardır?

Doçentlerin maaşları 2018 Senesinde 5000-6500 TL arasında değişmektedir. Değişkenliğin nedeni vazife yapılan şehir,çocuk ve eş vaziyeti gibi etmenlerden kaynaklanmaktadır. Bunun ile beraber Çalışmalarınıza yapılan her atıf size ek kazanç olarak yansıyacaktır.

Doçent olmanın basit yolu var mı?

Doçentlik imtihanında daha öncekinden gazete kupürlerinden dahi sual çıkardı. Hatta doçentler nasıl doçent olunur sualini nasıl doçent olunamaz diyerek sormamız gerektiğini söylerlerdi ancak yeni yapılan tertip etmeler ve yakın zamanda kalkacak olan laflı imtihan ile beraber doçent olmak basitleşecektir. Tabi bu yapılacak tertip etmeler yalnızca afaki sual ve afaki operasyonları ortadan kaldıracak olup yeniden akademik çalışmalar ile ilminizi çoğaldırmanız gerekmektedir. Ayrıca şayet rektör ve dekan tanıdığınız olan bir üniversite öğreniyorsanız netlikle orayı seçim etmelisiniz. Yeni sistem ile beraber doçent olmanızın da en basit yolu referansınız diyebiliriz.

1. derece Kadro Derecesi 1 olan Doçent Emekli Maaşı ve Emekli İkramiyesi
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Ek Ödeme 4 % 200.91 ₺
Özel Hizmet Aylığı 1,535.33 ₺
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 129.29 ₺
Ek Gösterge Aylığı 4,800 470.15 ₺
Taban Aylığı 1,533.14 ₺
Kıdem Aylığı 25 sene 48.97 ₺
Makam Tazminatı 2,000 261.19 ₺
Temsil Tazminatı 8,000 1,044.78 ₺
Toplam
Net Maaş 5,223.76 ₺
Anekdot
Emekli İkramiyesi 123,896.18 ₺