Doktor Maaşı

tarafından
277
Doktor Maaşı
Uzman Hekim; ihtisas alanına bağlı olarak, fertlerin hastalıklarını tespit ve rehabilitasyon etme mesullüğüne sahiptir.

Uzman Hekimin Görev Tarifi Neleri İçerir?

Uzmanlık alanına göre misyon tarifi değişiklik gösteren uzman hekimun genel mesullükleri şunlardır;

 • Uzmanlık alanındaki poliklinik hizmetlerini yürütmek,
 • Hastaların şikayetleri ile tıbbi geçmişi hakkında bilgi edinmek,
 • Konulacak tanıya müteveccih olarak kan, idrar ve görüntüleme gibi alakalı testleri istemek,
 • Hasta ve hasta yakınlarına, hastalığın tanısı ve rehabilitasyon usullerini söylemek,
 • Hastaların uzmanlık alanı içinde tetkik ve rehabilitasyonunu sağlamak,
 • Rehabilitasyon iyileşme süreçlerini takip etmek ve gerektiğinde rehabilitasyon usulünde farklılıklar uygulamak,
 • Gerekli gidişatlarda hastaları değişik bir uzmana yönlendirmek,
 • Cerrahi müdahale gerektiren gidişatlarda, alakalı cerrahi dallar ile koordineli olarak çalışmak,
 • Cerrahi operasyon evveli ve sonrası hastaların takibini yapmak,
 • Olası karmaşıklıklarda hastaya uygun müdahaleleri yapmak,
 • Fert ve cemiyeti sıhhat meseleleri, hastalıklar ve yaralanmalardan gözetici önlemleri almak,
 • Adli olaylarda, alakalı mevzuatlarda belirlenen harekâtları yerine getirmek,
 • Beraber misyon aldığı alakalı personelin eğitim ve teftişini sağlamak,
 • Görevlerini nitelik idare sistem siyaseti, amaç ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek

Nasıl Uzman Hekim Olunur?

Uzman Hekim olmak için, üniversitelerin altı senelik eğitim veren Tıp Fakültelerinden mezun olmak gerekir. Lisans eğitiminin ardından Tıpta Uzmanlık Sınavına girmek ve alakalı uzmanlık alanında eğitim almak koşuldur.

Uzman Hekimin Kaliteleri Nelerdir?

 • İş etiğine uygun tavırlar sergilemek,
 • Analitik düşünme becerisine sahip olmak,
 • Problem çözmede bilimsel kaide ve usulleri kullanma yeteneği sergilemek,
 • Gelişmiş gözlem kabiliyetine sahip olmak ve ayrıntılara dikkat etmek,
 • Tesirli bağlantı yeteneği sergilemek.
1. derece Asistan Hekim Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,600 97.24 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 145 1,624.62 ₺
Ek Ödeme 190 2,128.81 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -141.26 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -47.64 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -202.55 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -364.59 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -121.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,277.02 ₺
Kesintiler Toplamı -877.04 ₺
Net Ücret 5,399.98 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,956.47 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,956.47 ₺
1. derece Pratisyen Hekim Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,500 93.50 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 145 1,624.62 ₺
Ek Ödeme 190 2,128.81 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -140.70 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -47.61 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -202.55 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -364.59 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -121.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,273.28 ₺
Kesintiler Toplamı -876.45 ₺
Net Ücret 5,396.83 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,952.73 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,952.73 ₺

 

1. derece Uzman Hekim Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,900 108.46 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 180 2,016.77 ₺
Ek Ödeme 200 2,240.85 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -134.71 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -51.55 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -222.16 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -399.88 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -133.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,792.43 ₺
Kesintiler Toplamı -941.30 ₺
Net Ücret 5,851.13 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,912.79 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,912.79 ₺
 • 666 rakamlı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Sıhhat Bakanlığındaki sıhhat personeline ek ödeme yerine döner anapara ödemesi verilmektedir. Ancak döner anaparanın düşük çıkması halinde, unvan için öngörülen ek ödeme temel alınmaktadır. Her sağlık kurumunun döner anaparası değişiktir. Bunu memurlar.net olarak öğrenmemiz muhtemel değildir. Bu sebeple hesaplamada, döner anapara kalemi yerine, unvana karşılık gelen ek ödeme ölçüyü tabloya yansıtılmıştır.