Eczacı Maaşı

tarafından
243
Eczacı Maaşı
Eczacı, doktor ve değişik sıhhat profesyonelleri tarafından reçete edilen ilaçları hazırlayıp satmak ve hastalara ilaç kullanımı hakkında bilgi vermekle mükelleftir.

Eczacının Görev Tarifi Neleri İçerir?

Eczacının esas mesullüğü, tıbbi mahsullerin doğru ve emin biçimde tedarik edilmesini sağlamaktır. Bunu yaparken legal ve etik kaidelere uymakla mükelleftir. Bu esas mesullüğün yanı gizeme eczacının vazife tarifi şunları içerir;

 • Reçetenin uygunluğunu ve legalliğini hakimiyet etmek,
 • Hekimler tarafından reçete edilen ilaçları temin etmek,
 • Reçetenin, hastanın aldığı değişik ilaçlarla veya hastanın sahip olduğu rastgele bir tıbbi gidişatla olumsuz etkileşime girip girmeyeceğini hakimiyet etmek,
 • İlaçların; yan tesirleri, uygun dozajı ve gizleme şartları hakkında bilgilendirmede bulunmak,
 • Hastaların, reçeteli bir ilacı nasıl ve ne zaman almaları gerektiğini söylemek,
 • Reçetelendirilmeyen, tansiyon ölçüm aleti, ateş ölçer gibi tıbbi mahsulleri satmak ve hastalara tıbbi makinelerin kullanımı hakkında bilgi vermek,
 • Eczane dosyası, hasta profili, stok ve hakimiyetli ilaç reçetelerini kayıt altında yakalamak,
 • İlaç siparişi ve tıbbi malzeme siparişi vererek stoğu gözetmek ve bunları doğru biçimde depolamak,
 • Tıbbi teçhizat veya sıhhat malzemesi tercihi mevzusunda alıcılara danışmanlık yapmak,
 • Hastaların gereksinim dinledikleri ilaçları almasını sağlamak için sigorta firmaları ile beraber çalışmak,
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak.

Eczacı Olmak İçin Alınması Gereken Eğitimler Nelerdir?

Eczacı olmak için üniversitelerin beş senelik eğitim veren Eczacılık Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olma koşulu aranmaktadır.

Eczacının Kaliteleri Nelerdir?

Öncelikle mesullük sahibi ve emin olması beklenen eczacıda aranan değişik kaliteler şunlardır;

 • Analitik düşünme yeteneği göstermek,
 • Ayrıntı odaklı olmak,
 • Bir ilacın nasıl kullanılacağını ve yan tesirlerinin neler olduğunu hastalara söyleyebilecek irtibat becerisine sahip olmak,
 • Uzun saatler çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek,
 • Kimyevi bileşikler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Elektronik sıhhat kaydı sistemlerine giriş yapabilecek kadar bilgisayar kullanabilmek.
1. derece Değişik Eczacı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,800 67.32 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 110 1,232.47 ₺
Ek Ödeme 140 1,568.60 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -145.00 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -40.19 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -182.94 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -329.29 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -109.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,294.74 ₺
Kesintiler Toplamı -806.42 ₺
Net Ücret 4,488.32 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,981.45 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,981.45 ₺
 • 666 rakamlı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Sıhhat Bakanlığındaki sıhhat personeline ek ödeme yerine döner anapara ödemesi verilmektedir. Ancak döner anaparanın düşük çıkması halinde, unvan için öngörülen ek ödeme temel alınmaktadır. Her sağlık kurumunun döner anaparası değişiktir. Bunu memurlar.net olarak öğrenmemiz muhtemel değildir. Bu sebeple hesaplamada, döner anapara kalemi yerine, unvana karşılık gelen ek ödeme ölçüyü tabloya yansıtılmıştır.