Ekonomist Maaşı

tarafından
217
Ekonomist Maaşı
Ekonomist; eğitim, sıhhat, kalkınma ve etraf gibi muhtelif alanlarda idaresel tasarılamaya ve karar vermeye destekçi olacak nasihatlerde bulunur. Pratik bilgi sağlamak için ekonomik kavramlar, kuramlar ve analitik teknikleri kullanır.

Ekonomistin Görev Tasviri Neleri İçerir?

Ekonomistin çalışma alanı; faiz oranları, ödentilendirme ve istihdam seviyelerinden enerji, sıhhat, eriştirme ve beynelmilel kalkınmaya kadar ekonomik ve sosyal siyasetin her yönüne içerebilir. Ekonomistin genel vazife tasviri şu başlıklar altında bir araya gelebilir;

 • Matematiksel modelleri ve istatistiksel teknikleri kullanarak bilgileri inceleme etmek,
 • Firmalara, kamuya, özel sektöre ve öbür patronlara ekonomik ilişkiler mevzusunda danışmanlık yapmak,
 • Araştırma neticelerini sunan rapor, tablo ve grafik hazırlamak,
 • Piyasa meyillerini açıklamak ve hipotez etmek,
 • Yenilenebilir kaynakların hipotezi imali, tüketimi ve yenilenemeyen kaynakların talep, tüketimi hakkında inceleme yapmak,
 • Tasarruf siyasetleri uygulamak veya ekonomik problemleri çözmek için tekliflerde bulunmak,
 • Eğitim, sıhhat, kalkınma ve etraf gibi muhtelif alanlardaki mevzuları ekonomi açısından inceleme etmek,
 • Firma, hükümet ve fertleri ekonomik mevzularda bilgilendirmek,
 • Akademik mecmualarda ve öbür medya kaynaklarında yayınlanmak üzere yazı kaleme almak,
 • Üniversite talebelerine, iktisat kuramları, prensipleri ve usullerini öğretmek,
 • Geçmiş ve şimdiki ekonomik meseleleri ve meyilleri değerlendirmek

Ekonomist Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Ekonomist olmak için üniversitelerin İktisadi ve Yönetimsel Bilimler, Firma Kısmı ya da alakalı kısımlarından mezun olma koşulu bulunmaktadır.

Ekonomistin Kaliteleri Nelerdir?

Kendine güven ve ticari farkındalık ekonomistin esas kaliteleri arasındadır. Patronların ekonomistte aradığı öbür kaliteler ise şunlardır;

 • İnceleme etme hüneri ve doğru kararlar verme mahareti göstermek,
 • İstatistiksel bilgileri, değişik seviyelerde ekonomi uzmanlığına sahip insanlara aktarabilecek muhteşem yazılı ve laflı bağlantı becerisine sahip olmak,
 • Bereketli çalışma ilişkileri kurmak ve takım içinde çalışabilmek,
 • Organizasyonel ve zaman yönetimi mahareti sergilemek,
 • Son teslim tarihlerine riayet etmek,
 • Yoğun stres altında çalışabilmek
1. derece Lisans Mezunu Ekonomist
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 925 34.60 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 50 560.21 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -145.08 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -31.75 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -145.79 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -262.42 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -87.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,182.87 ₺
Kesintiler Toplamı -672.04 ₺
Net Ücret 3,510.83 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,981.98 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,981.98 ₺