Emekli Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Maaşı

tarafından
219
Emekli Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Maaşı
Özel veya kamuya ait tüm müesseseler, dış etrafla irtibat aktifliğinde bulunur. Bu faallik özel ya da tüzel bireylerle olabilir. Çalıştığı müesseseye ait tüm irtibat aktifliklerini yürüten Basın ve Ulusla İlişkiler üniteyidir. Bu ünitenin başında olan ve idareyen birey de Basın ve Ulusla İlişkiler Müdürü unvanıyla misyon yapar. Müessese kültürünü yansıtan bilimsel, sanatsal ve sosyal faallikler kumpaslar. Müesseseyi tanıtırken pozitif imaj yaratır ve geri bildirim toplayarak değerlendirir.

Basın ve Ulusla İlişkiler Müdürünün Görevleri Nedir?

Basın ve Ulusla İlişkiler Müdürü, basın yayın kapsamında müessese faaliyetlerinin medyada tanıtılması için zorunlu çalışmaları yapar. Basın ilanı hazırlanması, bültenlerin yapılması ve müessese organizasyonları ile basın arasındaki köprünün kurulmasında misyonludur. Negatif gidişatlar karşısında haberleri müessese lehine çevirmesi ismine süreci idareyen bireydir. Görsel, işitsel veya yazılı basın mahsullerinin hazırlığından son evresine kadar, süreci takip eder. Müesseseden hizmet alan bireylerle, alıcılarla ve hissedarlarla devamlı irtibat hâlinde olmak vaziyetindedir. Zorunlu manipülasyonları yapar, bilgi verir ve arzlara çözüm üretir. Teknik misyonları arasında şunlar vardır:

 • Kumpaslı olarak yapılan medya takibiyle, pozitif ya da negatif tüm haberlerin arşivlenmesini sağlar.
 • Kurumsal faaliyetleri organize eder.
 • Kurumsal faaliyetlerde medyayla iş birliği yaparak organizasyonlara dâhil eder.
 • Kurumsal faaliyetlerin fotoğraflanması, içeriklerin ve metinlerin hazırlanması, dağıtımı gibi sunumları planlar.
 • Fuar gibi organizasyonlarda müesseseyi temsil eder. Müessese imajını doğru yansıtan stant ve alanların hakimiyetini sağlar.
 • Markanın irtibat taktiklerini oluşturur.

Kimler Basın ve Ulusla İlişkiler Müdürü Eğitimine Müracaat Etebilir?

Lise veya dengi mektep mezunu olan fertler, üniversitelerin Ulusa İlişkiler programlarına katılabilirler. Sözel derslerde zaferli olanlar bu işe daha yatkındır. ÖSYM’nin tertip ettiği YKS imtihanlarında taban puanları geçen talebeler, mezuniyet ortalaması ve kontenjan gidişatına göre yerleştirilir. Devlet müesseselerine yerleşemeyen talebeler, özel kurslar aracılığıyla da eğitim görebilir ve sertifika alabilir.

Basın ve Ulusla İlişkiler Müdürü Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Yüksek irtibat ve analitik düşünme kabiliyeti isteyen bu iş için esasta alınması gereken dersler şunlardır:

 • Temel Bilgi Teknolojileri
 • İktisada Giriş
 • İrtibat Bilgisi
 • Genel Firma
 • Temel Psikoloji
 • Pazarlama Bilimi
 • Ulusla İlişkiler
 • Yeni İrtibat Teknolojileri
 • Sözlü ve Lafsız İrtibat
 • Kültür Tarihi
 • Marka ve Yönetimi
 • Bütünleşik Pazarlama Bağlantıyı
 • Ulusla İlişkiler Uygulama Teknikleri
 • Ulusla İlişkiler Yönetimi
 • Kurumsal İrtibat
 • İkna Edici İrtibat
 • İrtibat Araştırmaları
 • Reklamcılık
 • Ulusla İlişkiler Uygulamaları
 • Ulusla İlişkiler Yazarlığı
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Kriz Bağlantıyı ve Yönetimi
 • Görsel Kültür
 • Medya Sosyolojisi
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu – Başbakanlık Basın ve Ulusla İlişkiler Müşaviri Emekli Maaşı
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Ek Ödeme 4 % 111.85 ₺
Özel Hizmet Aylığı 790.93 ₺
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 129.29 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 293.84 ₺
Taban Aylığı 1,533.14 ₺
Kıdem Aylığı 25 yıl 48.97 ₺
Toplam
Net Maaş 2,908.02 ₺
Anekdot
Emekli İkramiyesi 93,205.88 ₺