Enstitü Sekreteri Maaşı

tarafından
860
Enstitü Sekreteri Maaşı
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Enstitü Sekreteri
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,300 48.62 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 135 1,512.58 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -115.02 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -43.47 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -188.69 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -339.64 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -113.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,727.16 ₺
Kesintiler Toplamı -799.82 ₺
Net Ücret 4,927.34 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,781.53 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,781.53 ₺