Fakülte Sekreteri Maaşı 2020

tarafından
3256
Fakülte Sekreteri Maaşı 2020

2020 Fakülte sekreteri maaşı hakkında bilgi vermeden önce sizlere görevler konusunda bir takım bilgiler vermek istiyoruz.

 • 2547 rakamlı Yükseköğretim Kanunun 51 / b, c maddelerine uymak,
 •  Yönetimsel ünitelerin kanunlara uygun ve kumpas içerisinde çalışmasını sağlamak,
 • Müessese içi ve müessese dışı yazışmaları yürütmek,
 • Akademik Genel Heyet, Fakülte Heyeti ve Fakülte Yönetim Heyeti gündemini
  müdürün yönergeleri istikametinde hazırlamak ve alakalılara duyurmak,
 • Akademik Genel Heyet, Fakülte Heyeti ve Fakülte Yönetim Heyeti karar ve
  tutanaklarını yazmak,
 • Fakülte Disiplin Heyeti Kararlarını uygulamak ve zorunlu yerlere bildirmek,
 • Fakülte bina ve kuruluşlarının kullanılabilir vaziyette yakalanması için zorunlu bakım ve
  onarım işlerinin takip etmek ve yaptırmak,
 • Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile idare vazifelerinde kullanılan makina ve
  techizatın periyodik bakım ve onarımını yaptırmak,
 • Fakülte hizmet taşıtlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırmak,

Fakülte sekreteri maaşı şu şekildedir.

1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu Fakülte Sekreteri
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,000 353.82 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,300 48.62 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 145 1,624.62 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -124.84 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -45.04 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -199.01 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -358.22 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -119.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,933.55 ₺
Kesintiler Toplamı -846.11 ₺
Net Ücret 5,087.44 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,846.99 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,846.99 ₺