Fazla Çalışma Yapan Devlet Memuruna Ne Kadar İzin Verilir?

tarafından
55
Fazla Çalışma Yapan Devlet Memuruna Ne Kadar İzin Verilir?

Türkiye’de binlerce devlet memuru bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bakanlıklarda, genel müdürlüklerde, kamu müessese ve kuruluşlarında binlerce hatta surat binlerce devlet memuru istihdam edilmektedir. Ülkede memurlarla alakalı gündeme gelen her mevzu büyük alaka sürüklemektedir. Zira memurlar, memurların eşleri ve çocuklarıyla beraber milyonlarca birey her büyümeden doğrudan etkilenmektedir. Bu kapsamda en çok merak edilen mevzulardan biri de memurların fazla çalıştıkları gidişatta izin alma hakkıyla alakadır. Peki fazla çalışma yapan devlet memuruna ne kadar izin verilir? fazla çalışma nedir? Ne demek? Fazla çalışma karşılığında verilen izin ne zaman kullanılır?

Fazla Çalışma Nedir? Neden Yapılır?

İş Yasayı tarafından tanımlanan kaidelere göre haftalık standart çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalarda personele fazla mesai ücreti ödenir. Fazla çalışması karşılığında fazla mesaisi karşılığında personelin aldığı ücrete de fazla çalışma ücreti denmektedir. İş yeri için zorunlu olan vaziyetlerde, iş verenin arz etmesi vaziyetinde personel aşırıdan çalışmaktadır.

Fazla Çalışan Memura Ne Kadar İzin Verilir?

Fazla mesai yapan personellere bu çalışmalarından dolayı ücret ödenmektedir. Ancak ücret ödenmediği vaziyetlerde fazla çalışma karşılığında izin verilir. Bu kapsamda ücretle karşılanmayan fazla mesai müddetinin her 8 saati için 1 gün izin verilmektedir. Bu biçimde izin kullanacak olan personeller bu izinlerinin en fazla 10 günlük kısmını senelik izinleriyle birleştirerek fazla mesainin yapıldığı senede kullanabilir.

Günlük olağan mesai saatleri dışında fazla mesai yapıldıysa her 8 saat karşılığında 1 gün izin verilir. Fazla çalışma, fazla mesai yapılacak vakte ait bir sınırlama yoktur. Memur ne kadar fazla çalıştıysa bu hesap üzerinden o izin süresi belirlenmektedir.

Fazla Çalışma Karşılığı Verilen İzin Ne Zaman Kullanılır?

Memur ne zaman fazla çalıştıysa, yapacağı izinlerde o fazla mesai yaptığı günlere sıhhat açısından yakın olmalıdır. Ancak bazen memurlar izin günlerini birleştirmek ister. En fazla 10 günlük kısmın birleştirileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca fazla çalışmanın yapıldığı sene iznin alınması da ehemmiyetlidir. Bu noktada yönetin tavrı, iş yoğunluğu da ehemmiyet taşımaktadır. Ayrıca sene sonunda yapılan fazla çalışma sebebiyle kullanılacak izinler bir sonraki seneye de sarkabilir.