Gelir Uzmanı Ücreti

tarafından
220
Gelir Uzmanı Ücreti
Gelir uzmanı, aidat ile alakalı olan mevzularda teklif ve görüşlerde bulunmak emeliyle vazife alan şahsa verilen mesleksel unvandır. Gelir uzmanı, aidat tahsilatlarına ait işlerle alakalı çalışmalar yürütür. Çalıştıkları müessese ya da kuruluşlardaki idareyicilerin inisiyatifine bağlı olarak kendisine verilen her türlü işi yürütmekle yükümlüdür.

Gelir Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

Gelir uzmanlarının başlıca vazifeleri şunlardır:

 • Kanun, idaremelik, anayasa ve talimatlara uygun olarak kendilerine belirtilen iş ve operasyonları yapmak, takip etmek,
 • Amirleri tarafından mevzuata uygun verilen vazifeleri yerine getirmek,
 • Tahsilata ait harekâtların zamanında ve doğru biçimde yapılmasını sağlamak.

Gelir Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitim Alınır?

Gelir uzmanlığı, akademik eğitimlerin ardından yapılan özel imtihanlarla yerleşilen bir pozisyondur. Üniversitelerin İktisadi ve Yönetimsel Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesinin alakalı kısımlarından mezun olma koşulu aranır. Girilecek imtihan ÖSYM tarafından yapılan KPSS’dir. Özel şartlar ve puan cinsine uygun tercihler yapılır. İlk evvel kazanç uzman destekçisi olarak işe adım atılır. Ardından yeterlilik imtihanını kazanarak kazanç uzmanı olunabilir.

Gelir Uzmanı Nasıl Olunur?

 • Gelir uzman takviyeciliği vazifesini yerine getirmek,
 • Gelir uzmanı olmak için uzmanlık alanının ve yönetçilik hususlarının gerektirdiği kaliteleri kazanmak,
 • Görev alanında bulunan mevzuat mevzusunda ihtisas sahibi olmak,
 • Yabancı dil bilgisini çoğaldırmak emeliyle eğitim almak,
 • İnceleme etme ve araştırma yapma maharetlerini geliştirmek,
 • Karakterlerini kazanç uzmanı işinin getirdiği kalitelere göre geliştirmek,
 • Sürekli bilmeye ve yeniliğe sarih olmak,
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı KPDS neticeyi en az C seviyesinde olmak.
1. derece Lisans Mezunu Gelir Uzmanı Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 130 1,456.55 ₺
Ek Ödeme 140 1,568.60 ₺
Denetim Tazminatı 20 224.09 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentiyi 15.00 % -112.89 ₺
Damga Ödentiyi 7.59 ‰ -42.26 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -197.09 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -354.77 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -118.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 5,568.45 ₺
Kesintiler Toplamı -825.01 ₺
Net Fiyat 4,743.44 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentiyi Matrahı 1,767.35 ₺
Yıllık Gelir Ödentiyi Matrahı 1,767.35 ₺