Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

tarafından
231
Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı‘nın merkez teşkilatında yer alan kariyer iş kadrolarından Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı işi nedir? Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı özlük hakları nasıl? Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı 2020 maaşı ne kadar? Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı İşi Nedir?

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı işi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın merkezi teşkilatında yer alan hizmet ünitelerinde görevlendirilen kariyer iş grubudur. Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı işi üyeleri işe girdikleri ve yeterlik sürecine kadar devam eden yarıyılda Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı olarak, yeterlik süreçlerini galibiyetli bir biçimde bitirdikten sonra ise Gençlik ve Spor Uzmanı olarak anılmaktadırlar. Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı işine üye bireyler görevlendirildikleri ünitelerin operasyonlarının hakikatleştirilmesinde uzmanlaşarak görevlerini ifa etmektedirler. Gerek teorik gerekse tatbiki anlamda operasyonların geliştirilmesine katkı sağlarlar. Bu hususlarda özellikle mevzuat tertip etmeleri zorunluysa buna dair çalışmaları asıllaştırarak tekliflerde bulunurlar.

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı işine girmek isteyen adayların öncelikli olarak üniversitelerin İİBF/Siyasal Bilgiler Fakültesi veya dengi fakültelerinden, Psikoloji, Sosyoloji alanlarından ya da Bakanlığın uygun bulduğu öteki alanların birisinden mezun olmaları, devlet memuriyeti için aranan genel koşullara sahip olmaları, yaş, askerlik gibi bazı öteki şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Son hakikatleştirilen Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı alımında adaylardan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin asıllaştırmış olduğu Kamu Personeli Seçme İmtihanı’nın Lisans seansında KPSS P3 puan cinsinden yeterli puanı almış olmaları arz edilmişti. Bu adaylardan Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı işine alınacak aday rakamının 20 katı kadarı Bakanlık tarafından tertip edilen yazılı müsabaka imtihanına katılma hakkı elde etti.

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı yazılı müsabaka imtihanında galibiyetli olan adaylar ise yeniden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hakikatleştirilen laflı ziyaretlere katılmaya hak kazandılar. Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı laflı ziyaretlerinde galibiyetli olan adaylar ise Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı olarak işe girme hakkı elde ettiler.

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Özlük Hakları Nasıldır?

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı işi öteki merkez uzmanlığı statüsündeki kariyer iş grupları gibi 3600 ek göstergeye sahiptir. Bu ek gösterge özellikle iş üyelerinin daha az maaş kaybı yaşayarak çalışmasına ve emekli olmasına neden olması açısından ehemmiyet talep etmektedir.

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Misyon Yeri Neresidir?

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı işine giren ve Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı, Gençlik ve Spor Uzmanı olarak misyon yapan iş üyeleri, Bakanlığı Ankara şehrinde yer alan merkez teşkilatına bağlı ünitelerde misyon ifa etmektedirler.

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı 2020 Maaş Meblağı Ne Kadardır?

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı yazılı müsabaka imtihanı ve laflı ziyaretlerinde galibiyetli olarak işe girmeye hak kazananların 2020 seneyi itibariyle alacakları maaş takribî olarak 6100 Türk Lirası olacaktır. Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı işine girdikten sonra yeterlik evrelerini geride vazgeçerek Gençlik ve Spor Uzmanı olarak soyulan iş üyelerinin 2020 seneyi maaş meblağı ise takribî olarak 6950 Türk Lirası olacaktır.

*Gençlik ve Spor Uzman Dayanakçıları ile Gençlik ve Spor Uzmanı olarak misyon yapan iş üyelerinin maaş meblağları takribî olarak ifade edilmiş, bu meblağlarda fertsel olarak değişken olan ilave ödemeler ile kesintiler dikkate alınmamıştır.