Genel Müdür Yardımcısı Maaşı

tarafından
176
Genel Müdür Yardımcısı Maaşı
Genel müdür dayanakçısı; işletmelerin daha faal, doğru ve bereketli bir biçimde idarenmesi ismine çalışmalar yapan, işletmenin bulunduğu konum ve niyetleri istikametinde ihracattan ithalata, satıştan bütçe tasarılamaya, imalden lojistik değerlendirmelere kadar işletmenin her alanındaki süreçleri araştıran bireye verilen isimdir.

Genel Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar? Genel Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

İşletmenin kesintisizliği ve faalliği için çalışan genel müdür dayanakçısının misyon mesullükleri şu biçimdedir:

  • Genel müdürşan kendisine yönlendirdiği işleri yapmakla mükellef olmak,
  • Aylık faaliyet raporlarını inceleme etmek ve değerlendirmek,
  • Çalıştığı işletmenin balanslı ve kârlı bir biçimde yükselme göstermesi için kısa ya da uzun vadeli maksatlar tanımlamak,
  • Firmalarda yapım için zorunlu olan makine, insan eforu, malzeme ve bütçe gereksinimlerini tespit etmek,
  • Firma faaliyetleri için tesirli ve uygun organizasyonlar tasarlamak,
  • Çalıştığı işletmenin ekonomik, mali, legal, sosyal ve teknolojik şartlara geçimli olmasını sağlamak ismine çalışmalar yapmak,
  • İleriye dönük sağlam projeler hazırlamak,
  • İşletmenin imajını, kimliğini ve kültürünü geliştirmek ismine projeler, yeni fikirler planlamak,
  • İşletmeyle alakalı yapılan birtakım buluşmalara Genel Müdür ismine ya da kendi ismine katılım sağlamak.

Genel Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur?

Genel müdür dayanakçısı olmak için lise ve dengi bir eğitim tamamladıktan sonra üniversitelerin dört senelik lisans eğitimi veren Şirket ve İktisadi Bilimler Fakültesi bitirilmelidir.

1. derece Lisans Mezunu Genel Müdür Yardımcısı Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 30,000 3,538.19 ₺
Fiyat Göstergesi 56,580 6,673.02 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -723.11 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -77.50 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -299.11 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -538.40 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -179.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 10,211.21 ₺
Kesintiler Toplamı -1,817.12 ₺
Net Ücret 8,394.09 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 5,835.51 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 5,835.51 ₺