Genel Sekreter Maaşı

tarafından
739
Genel Sekreter Maaşı

 

Genel sekreter, muhtelif kamu müessese ve kuruluşları, iş odaları, dernek ve üniversitelerin yönetimsel harekâtlarını yürütmekle sorumludur.

Genel Sekreterin Görev Tasviri Neleri İçerir?

Görev aldığı müessese veya kuruluşa bağlı olarak misyon tasviri değişiklikler gösteren genel sekreterin mesullükleri şunlardır;

 • Bakanlıklarda;, bakanın imzasına veya onayına sunulacak yazıları araştırmak ve yetersizliklerin bitirilmesini sağlamak,
 • Faks, posta veya mail yolu ile bakanlığa erişen belgeleri araştırmak ve bakana bildirmek,
 • Bakan tarafından verilen analiz ve araştırma misyonlarını yerine getirmek,
 • Gerçekleştirilecek beynelmilel ziyaretler, buluşmalar ve görüşme arzları ile alakalı yazışmaların yürütülmesinde Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak,
 • Bakanlık ismine TBMM’de kurullarda görevlendirilecek bireyler için yetki dokümanları tertip etmek,
 • Bakana sorulan yazılı ve laflı sual önergelerini izleyerek, yanıtların hazırlanmasını takip etmek,
 • Üniversite yönetimsel teşkilatında; ünitelerin, faydalı ve geçim içerisinde çalışmalarını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ve Yönetim Heyetinde raportörlük yapmak,
 • Heyetlerde alınan kararların yazılması ve saklanmasını sağlamak,
 • Yüksek Öğretim Müesseseyi ve öteki müesseselerden gelen bültenleri alakalı ünitelere iletmek,
 • Rektörlük ile yönetimsel ve akademik üniteler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Hizmet verilen öteki mesleksel odalarda; Yönetim Heyeti kararlarının zamanında ve uygun biçimde hakikatleştirilmesini sağlamak,
 • Odanın yönetimsel ve mali işlerini yasa ve idaremelikler çerçevesinde yürütmek,
 • Personelle alakalı harekâtları idaremek,
 • Aboneler, müessese ve kuruluşlarla olan yazışmaları yürütmek,
 • Bulunduğu derneğin iç ve dış yazışmalarını reelleştirmek,
 • Odanın gelecek sene bütçesinin oluşturulması için kurulan komiteye bilgi ve bilgi sunumunda bulunmak,
 • Dernek teşkilatında bulunan ünitelerin alakalı yasa, anayasa, idaremelik, usul ve temeller dahilinde faydalı ve geçimli bir biçimde çalışmasını sağlamak,
 • Görev aldığı öteki kamu müessese veya kuruluşlarında idare emirleri, alakalı mevzuat kararları, müessesenin emel ve siyasetleri dahilinde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

Nasıl Genel Sekreter Olunur?

Genel sekreter olmak için lisans eğitimini bitirmiş olmak gerekmektedir. Atama koşulları alakalı müesseseye göre farklılık gösterir.

1. derece Megakent Belediyesi Genel Sekreter Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 4,800 566.11 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,950 72.93 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 330 3,697.41 ₺
Ek Ödeme 193 2,162.42 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -112.34 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -64.52 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -313.26 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -563.88 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -187.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 8,500.64 ₺
Kesintiler Toplamı -1,241.00 ₺
Net Ücret 7,259.64 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 1,763.68 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 1,763.68 ₺