Geomatik Mühendisi Maaşları 2020 Ne Kadar?

tarafından
215
Geomatik Mühendisi Maaşları 2020 Ne Kadar?

NASIL GEOMATİK MÜHENDİSİ OLUNMAKTADIR? GEOMATİK MÜHENDİSİ KİMDİR? GEOMATİK MÜHENDİSİ NE İŞ YAPMAKTADIR?

Geomatik Mühendisi Maaşı, Geomatik Mühendisi Maaşları. Bir kimsenin geomatik mühendisi olabilmesi için geomatik mühendisliği veya eşi bir kısımdan mezun olması gerekmektedir. Elbette yalnızca mezun olmak bir işi yapmaya yeterli gelmemektedir. Memur olarak geomatik mühendisi olmak isteyen fertler mezuniyetleri sonrası kamu personeli seçme imtihanına girerek soyulmalarına sağlayacak kadar puan almalı veya özel sektörde çalışmak isteyenler de bir şirketin veya özellikle çalışma istedikleri şirketin aradığı koşulları yerine getirmelidirler.

Geomatik mühendisi kimdir daha iyi kavramak için geomatik mühendislerinin ne iş yaptığına bakmak yerinde olacaktır. Geomatik mühendisi ne iş yapar dendiğinde yanıt olarak sıralayacak olursak;

  • Araştırma yaparak haritada ne gösterilmesi gerektiğine karar vermek,
  • Tasarım haritaları, illüstrasyonlar ve grafikler hazırlamak,
  • Harita ve çizelgelerin farklı ölçeklere hazırlanmasında ya da revizyonunda kullanılmak üzere harita kaynak bilgilerini incelemek ve değerlendirmek,
  • Haritalanabilir bilgilerin tahlilini yapmak ve değerlendirmek,
  • Coğrafi bilgi bilgi tabanlarını planlamak ve değiştirmek,
  • Bütçeyi, personeli ve imal programlarını idaremek,
  • Değişik departmanlar ve alıcılar ile irtibat kurmak.

KAMU PERSONELİ OLAN GEOMATİK MÜHENDİSİ MAAŞLARI 2020 YILINDA NE KADAR?

Yeni başlayan           5650-5750 Türk Lirası

5 senelik                       5750-5850 Türk Lirası

10 senelik                     6000-6100 Türk Lirası

15 senelik                     6200-6400 Türk Lirası

20 senelik                     6350-6450 Türk Lirası

25 senelik                     6400-6600 Türk Lirası

Geomatik Mühendisi Maaşı, Geomatik Mühendisi Maaşları. Tablomuzda hizmet senelerine göre mühendislerin aldıkları maaşlar verilmiştir fakat bu sayılar vasati ve asgari sayılardır. Burada belirttiğimiz sayılara ek olarak ek mesailer, aile destekleri, müesseseden müesseseye değişen ek tahsisatlar gibi ek ücretler de maaşlara ilave edilebilmektedir. Kamuda yeni başlayan bir geomatik mühendisi maaşı 5700 TL etraflarındadır.

GEOMATİK MÜHENDİSİ ÇALIŞMA İMKANLARI NASILDIR? GEOMATİK MÜHENDİSİ ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ SAATTİR?

Tüm mühendislikler için olduğu gibi geomatik mühendisleri için de çalışma saatleri ve koşullarını ikiye ayırmak yerinde olacaktır, bu ayrımı da özel sektör ve kamu olarak yapmak yerinde olacaktır.

Memurların haftalık mesai saatleri 40 saattir ve geomatik mühendisleri de istisnai vaziyetler, proje yetiştirmelerde yapılan ek mesailer gibi şeyler olmadığı sürece alt yukarıya bu kadar çalışma saatine sahiptirler. Çalışma koşulları da bununla paralel olarak hem çalışma saatlerinin hem de çalışan işin rahatlığı sebebiyle oldukça iyidir diyebiliriz. Mühendislerin hepsi çalıştıkları alana bağlı olarak kimi zaman laboratuvar etrafında, kimi zaman sahada kimi zaman da büroda çalışmaktadırlar.

Özel sktördeki mühendislerin vaziyetini değerlendirdiğimizde yeni başlayan ve az sene çalışmış olan mühendisler için gidişat bu kadar iyi değildir. Hem mesai saatleri oldukça uzundur hem de evet bir büroda veya yeniden alana bağlı olarak sahada görece rahat bir iş yapsalar da aldıkları maaş sebebiyle başlangıçta çalışma olanaklarının çok da iyi olduğu söylenemez. Buna ek olarak stres ve baskının bulunduğunu da inkar etmemek gerekir. Geomatik Mühendisi Maaşı, Geomatik Mühendisi Maaşları.

ÖZEL SEKTÖRDE 2020 GEOMATİK MÜHENDİSİ MAAŞI NE KADAR?

Yukarıyada da belirttiğimiz gibi yeni başlamış veya az tecrübe sahibi mühendislerin maaşları oldukça azdır, minimum ücret ortamındadır. Vasati bir işletmede işe başlayacak olan geomatik mühendisi maaşı 2020 için 2700 TL etraflarındadır. Tabi ki yeniden altını çizelim bu vasati bir sayıdır zira bazı firmalar personellerine minimum ücret vermekte iken bazı firmalar ise personellerinin yeterliliğine bağlı olarak 3000-3500 TL ortamlarında maaş verebilmektedirler.