Güvenlik Görevlisi Maaşı

tarafından
168
Güvenlik Görevlisi Maaşı
Güvenlik vazifelisi kamuda ya da özel sektörde iş yasasındaki genel çalışma ilkeleri bağlamında güvenliği sağlayan şahıstır. Güvenlik vazifelisi emekçi sıhhati, iş ve emekçi güvenliği gibi mevzulardan da mesuldür. Güvenli ve sıhhatli bir iş civarı sağlamakla yükümlüdür.

Güvenlik Görevlisinin Görevleri Nelerdir?

Güvenlik vazifelisi iş civarının güvenliğinden mesuldür ve vazifeleri genel olarak şu biçimdedir;

 • İş yerine gelmiş olan bireylere danışma olarak hizmet vermek,
 • Hem ziyaretçilerin hem de çalışanların giriş- çıkışlarını kayıt altına almak,
 • Rastgele bir güvenlik meselesinde kamera kayıtlarından mesul olmak ve bunları araştırmak,
 • İş yerindeki güvenlik kaidelerine uyulmasını sağlamak,
 • Acil gidişatlarda binanın tahliyesini reelleştirmek ve şahısları bu yönde yönlendirmek,
 • Çalıştığı alanın ve tanımlanan misyon yerinin güvenliğini sağlamak,
 • Çalıştığı dükkanında rastgele bir kabahat işlenmişse en kısa zamanda kolluk güçlerine haber vermek,
 • Ytesire ve stratejik konuma göre dükkanına giriş-çıkışlarda lüzumlu donanımlar ile üst ve çanta araması yapmak,

Kimler Güvenlik Görevlisi Olabilir?

En az lise mezunu olan ve işte aranan kaliteleri taşıyan herkes güvenlik vazifelisi olabilir. Güvenliği sağlama amacıyla çalışmak isteyen; hırsızlık, gasp, zimmet gibi surat kızartıcı kabahatleri işlememiş olan, lüzumlu teknik eğitimleri alan, belli boy ve kiloda olan adaylar bu işi yapabilirler.

Güvenlik Görevlisi Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Gşöhretimizde pek çok müessese güvenlik vazifelisi eğitimi verir. Güvenlik vazifelisi olabilmek için şu eğitimleri almak gerekir:

 • Silahlı atış eğitimi,
 • Güvenlik hukuku ve birey hakları eğitimi,
 • Tesirli irtibat eğitimi,
 • İlk takviye eğitimi,
 • Birey koruma eğitimi,
 • Kolluk vazifelileriyle irtibat eğitimi
1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,500 176.91 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 675 25.25 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 49 549.01 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -121.10 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -30.67 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -136.38 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -245.49 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -81.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,041.43 ₺
Kesintiler Toplamı -614.64 ₺
Net Ücret 3,426.79 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,822.05 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,822.05 ₺