Güvenlik Şefi Maaşı

tarafından
334
Güvenlik Şefi Maaşı
Kamu ya da özel müesseselerde can ve mülk güvenliğin sağlanmasından mesul olan güvenlik şefi, güvenliğe dair genel koordinasyonu da sağlamakla mükelleftir. Güvenlik ağını çalıştığı müesseseye uygun olarak entegre eder. Güvenliğin bir gereksinim olduğu günümüzde güvenlik müdürü müessese çalışma etrafındaki huzuru sağlamak için lüzumlu çalışmaların tümünü yürütür.

Güvenlik Şefinin Görevleri Nelerdir?

Firmanın ticari veya öbür faaliyetlerinin sekteye uğramadan yürütülmesi, personelin veya öbür bireylerin güvende olması için lüzumlu çalışmaları sürdüren güvenlik şeflerinin genel misyonları şu biçimde sıralanabilir:

  • Gereksinim halinde güvenlik personeline yardım yapmak, işe alım sürecinde personelin yeterliliği hakkında belirli kriterler oluşturmak,
  • Güvenlik personeli arasındaki koordinasyonu sağlamak ve personelin nöbet çizelgesini hazırlamak,
  • Takımıyla organize şekilde hareket ederek işletmedeki tüm çalışanların güvenliğini sağlamak,
  • Güvenliğe dair prosedürü ve siyasetleri tanımlamak,
  • İşletmede güvenlik ihlalleri varsa tanımlamak ve lüzumlu temkinleri almak,
  • Güvenlik tehlikesini değerlendirmek ve fotoğrafı kolluk güçleri ile iş birliği içerisinde çalışmak,
  • Güvenlik bütçesini hazırlamak,
  • Güvenliğe dair lüzumlu donanımı tanımlamak ve yetersizleri bitirmek,
  • Güvenlik temkinlerini teknolojiye uygun şekilde güncellemek.

Kimler Güvenlik Şefi Olabilir?

En az ön lisans mezunu olan ve güvenlik sertifikasına sahip olan adaylar, güvenlik şefi olabilir. Ayrıca belirli bir zaman güvenlik sektöründe tecrübe kazanmış olmak da aranan kriterler arasındadır. Sicilin pak olması ve kamu haklarından yoksun olmamak güvenlik şefi olabilmenin öbür şartlarıdır. Bazı şirketler güvenlik şefi kadrosu için yaş koşulu da koyabilir.

Güvenlik Şefi Eğitimi

Güvenlik şefliği eğitimleri genellikle özel güvenlik firmaları tarafına tertip edilir. Bu alanda idareyici olabilmek için emin sertifika programlarını bitirmek gerekir. Eğitim sürecinde; silah kullanma, kuşkulu vaziyetler ile karşılaşıldığında alınacak aksiyonlar-takip edilmesi gereken adımlar, ikna etme teknikleri gibi pek çok mevzu ele alınır.

1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu Koruma ve Güvenlik Şefi Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,500 176.91 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,000 37.40 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 55 616.23 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentiyi 15.00 % -121.51 ₺
Damga Ödentiyi 7.59 ‰ -30.85 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -139.75 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -251.54 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -83.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,064.78 ₺
Kesintiler Toplamı -626.65 ₺
Net Fiyat 3,438.13 ₺
Not
Asgari Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentiyi Matrahı 1,824.80 ₺
Yıllık Gelir Ödentiyi Matrahı 1,824.80 ₺