Hakim Maaşı

tarafından
341
Hakim Maaşı
Dominant, duruşmalarda çalışan ve hukuk kaideleri çerçevesinde kalarak rastgele bir mevzuda karar alınmasını sağlayan bireydir. Egemenler, kişilerin devlet ya da yeniden bireylerle yaşadığı ihtilafları çözüme kavuşturur.

Dominantların Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Dominant, meşru meseleleri çözüme eriştirmekle vazifelidir. Bu vesileyle fertlerin hak ve serbestliklerini elinden alabilir. Egemenler, tüzük, yasalar ve teamülleri dikkate alıp eforunu vicdanından alarak meşru süreçleri idarer. Dominantların öbür misyon ve mesullükleri şöyle sıralanır;

  • Dava dosyalarını araştırmak,
  • Dava mevzusu tarafların ve zorunlu olduğu takdirde bilirkişilerin bilgisine müracaat etmek,
  • Yeni tertip etmeleri takip etmek,
  • Tarafsız olarak karar almak,
  • Taraflar, tarafların temsilcileri, savcılık makamı ve bilirkişi tarafından sunulan bilgi ya da evrakları dava dosyasına ilave etmek,
  • Dava hakkında Türk ulusu ismine karar vermek.

Dominant Olmak İçin Nasıl Bir Eğitim Almak Gerekir?

Dominantlık esas olarak ikiye böler. Egemenler, adli yargı ya da yönetimsel yargı alanında çalışır. Adli yargı alanında dominant olacak şahısların, öncelikle üniversitelerin 4 senelik eğitim veren Hukuk fakültelerini tamamlamaları gerekir. Hukuk fakültesi mezun olan bireyler, Adalet Bakanlığı ve ÖSYM’nin ortaklaşa hazırladığı imtihandan, soyulmak için yeterli olan puanı almalıdır. Yönetimsel yargı alanında dominant olmak için ise öncelikle 4 senelik eğitim veren Hukuk fakültesi ya da hukuk alanında yeterli eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve Yönetimsel Bilimler, İktisat ya da Maliye fakültelerini tamamlamaları gerekir. Alakalı fakültelerden mezun olan bireyler, Adalet Bakanlığı ve ÖSYM’nin ortaklaşa hazırladığı imtihandan, soyulmak için yeterli olan puanı almalıdır. Hem yönetimsel hem de adli yargı alanında da zaferli olan egemenler, stajyer olarak çalıştıktan sonra asli misyon ile atanır.

1. derece a 6 sene, 1. sınıf, Yargıtay ve Danıştaya seçilme hakkı Dominant Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Kıstas Aylığı 83 % 12,549.48 ₺
Yargı Tahsisatı 1,254.95 ₺
Ek Tazminat 15,000 1,769.09 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -897.95 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -118.20 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -457.28 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -823.11 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -274.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 15,573.52 ₺
Kesintiler Toplamı -2,570.54 ₺
Net Ücret 13,002.98 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 7,001.09 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 7,001.09 ₺