Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar? Sınavı ve Maaşı Nasıl?

tarafından
694
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar? Sınavı ve Maaşı Nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığın merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere istihdam edilen kariyer iş grubu Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı nedir? Hazine ve Maliye Uzman Destekçileri ne iş yaparlar? Görevleri ve mesullükleri nelerdir? Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı nasıl olunur? Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı imtihanı nasıl? Hazine ve Maliye Uzman Destekçileri nerede vazife yaparlar? Özlük Hakları nasıl? Maaşları ne kadar? Tüm bu ayrıntıları iş tanıtım yazımızda araştırabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Nedir?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı Bakanlığa yeni ismini veren ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birleştirilen Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı’nın birleşmeden evvel merkez teşkilatında vazife yapan Uzman Yardımcısı unvanındaki iş üyelerinin almış oldukları yeni unvandır. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı; Bakanlığın bundan sonra Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak istihdam edeceği merkez uzmanlarının oluşturacağı, birleşme ile toplanan üniteler ile, gerek görülerek kurulan yeni ünitelerde görevlendirilecek olan ve uzmanlık gerektiren misyonları, mevzuat çalışmalarını yürütecek kariyer iş mensubiyetidir.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı işine girmek isteyen adayların öncelikli olarak kariyer işlere giriş için zorunlu puanı almak üzere Kamu Personeli Seçme İmtihanı A Grubu seanslarına katılmaları gerekmektedir. Bu seanslara katılan adayların kısımlarına göre alakalı puan cinslerinden yeterli puanları almış olmaları gerekmektedir. 2020 seneyi için ilk kez alım yapılaca olan kadro için tanımlanmış puan cinsleri ise şu biçimdedir;

Alan Puan Türü
Hukuk Fakültesi P4
İktisat Kısmı P14
Firma Kısmı P25
Maliye Kısmı P19
Ekonometri Kısmı P13
U.A.İlşk. Kısmı P34
Mühendislik Alanı P1

Adayların yukarıyada kısımlarına göre tanımlanmış olan puan cinslerinden en az 75 puan almış olmaları ve bu puanları son iki yıl içerisinde reelleştirilmiş olan KPSS seanslarında elde etmiş olmaları gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Alımlarında Yabancı Dil Sınavı Koşulu Var Mı?

Adayların Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı alımlarına müracaatta bulunabilmeleri için yukarıyada yer alan KPSS koşulunun yanında, ÖSYM tarafından hakikatleştirilen Yabancı Dil İmtihanı Yabancı Dil Sınavından Da en az C Seviyesi almış olmaları başka bir deyişle 70 puana sahip olmaları gerekmektedir.

Bu şartları bir arada sağlayan adaylardan yazılı imtihan yapılması gidişatında işe alınacak aday rakamının azami yirmi katına kadar aday, laflı ziyaret yapılması gidişatında ise azami dört katı kadar aday imtihana katılmaya hak kazanmaktadır.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Alımı Öbür Müracaat Koşulları Nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman Yardımcılığı alımları için puan koşullarının yanında Devlet Memurları Yasası’nda yer alan memurluk için genel şartları ve imtihanın yapılacağı yılın başı itibariyle adayların otuz beş yaşlarını doldurmamış olmaları koşullarını da arz etmektedir.

Bunun yanında adayların Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı imtihanlarına daha evvel en fazla iki kez katılmış olmaları gerekmektedir. Başka Bir Deyişle adayların bu imtihanlara katılmak için toplam 3 hakları bulunmaktadır.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı İmtihanı Nasıl Asıllaştırılıyor?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı alımı yazılı imtihan ve laflı ziyaret olmak üzere iki evreli olarak ya da sadece laflı ziyaret şeklinde hakikatleştirilebilmektedir. Bakanlık ilk alımını tek evreli olarak başka bir deyişle laflı ziyaret şeklinde reelleştirmektedir.

Giriş imtihanında adaylara mezun oldukları kısımlara uygun mevzulardan sualler yöneltilebileceği gibi, İstatistik, Matematik, Ekonometri, Beynelmilel İlişkiler, Kamu Yönetimi, Firma, Muhasebe, Maliye, İktisat veya Hukuk mevzularından sualler de yöneltilebilecektir.

Adayların sorumlu olacakları imtihan mevzuları, alımın biçimine bağlı olarak duyuruda belirtilecektir.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Laflı Ziyaretleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hakikatleştirilen Uzman Yardımcılığı alımlarında laflı ziyaretlere sarihten alım gidişatında ya da yazılı imtihan sonucunda işe alınacak aday rakamının dört katı kadarı katılabileceklerdir. Yazılı imtihan yapılması gidişatında bu adaylar yazılı imtihanda puanı 70 puandan yüksek olan zaferli adayların zafer sırasına göre sıralanması ile belirlenecektir.

Laflı ziyaretlerde adaylara mezun oldukları kısımdan, aktüel mevzulardan, Müessesenin vazife alanından ve genel kültür hususlarından sualler sorulabilmektedir. Adayların Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı laflı ziyaretlerde zaferli olabilmeleri için en az 70 puan almaları koşuldur.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı İşi

İmtihan safhalarını zafer ile geride vazgeçen adaylar işe Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak başlayacaktır. Bu adaylardan devlet memuru olarak ilk kere ceddilmiş olanlar için Yardımcılık sürecinin ilk seneyi aynı zamanda devlet memurları yasayı temellerince aday memuriyet yarıyılı olarak değerlendirilmektedir. Bu adaylar birinci senenin sonunda aday memuriyet imtihanına katılarak zaferli olmaları gidişatında asaleten memurluklarını sürdürmektedirler.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısını üç yıl sürecek bir yetişme yarıyılı karşılamaktadır. Bu yarıyılda Hazine ve maliye uzman Yardımcısını gerek teorik gerekse pratik anlamda yetiştirecek eğitim süreçleri beklemektedir. İşin başlangıç safhasında uzman destekçileri için esas eğitim, işin ilerleyen yarıyıllarında da sıkça yinelenecek olan hizmet içi eğitimler iş üyelerinin yetişmesinde ehemmiyetli yer yakalamaktadır. Bunun yanında Hazine ve Maliye Uzmanlarının paylaşacakları mesleksel tecrübe de uzman Yardımcısının yetişmesinde ehemmiyetli bir role sahip olmaktadır.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Tez ve Yeterlik Evresi

Hazine ve maliye uzman Yardımcılarının Hazine ve maliye uzmanı olarak soyulabilmeleri için bir dizi mükellefliği yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu mükelleflikler sırasıyla uzmanlık tezi, Hazine ve maliye uzmanlığı yeterlik imtihanı ve işe girişte Yabancı Dil Sınavı şartı istenmemesi gidişatında gerekecek olan Yabancı Dil Sınavı koşuludur.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Tez Evresi

Hazine ve maliye uzman Yardımcılığı işinde bir buçuk yılını bitiren iş üyeleri için yeterlik sürecinin ilk adımı olan uzmanlık tezi evresi başlamaktadır. Bu safhada iş üyelerine zamanı bitirdikleri günden itibaren otuz gün içinde tez mevzusu tanımlanmaktadır. Tanımlanan mevzuda uzmanlık tezinin hazırlanması için iş üyelerine bir senelik zaman tanınmaktadır. Bu bir senelik zaman içerisinde Hazine ve maliye uzmanlığı yeterlik imtihanına girebilmek ismine tezlerini bitirememiş olan iş üyelerine bir keze mahsus olmak üzere ek zaman tanınmaktadır.

Tezin tesliminden sonra tez jürisi 2 aylık zaman içerisinde iş üyelerinin tezlerini değerlendirmektedir. Rastgele bir noksan olmaması gidişatında ise Hazine ve maliye uzman destekçileri tezlerinin korunması için davet edilmektedir.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Yeterlik İmtihanı Süreci

Uzmanlık tezlerini zafer ile teslim edip korunan iş üyeleri işe başlamalarından itibaren üç yılın doldurulması ile beraber yeterlik imtihanına katılma hakkı elde etmektedirler. Hazine ve Maliye Uzmanlığı yeterlik imtihanı yazılı imtihan ve laflı ziyaret olmak üzere iki düzey halinde reelleştirilmektedir.

Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yeterlik Yazılı İmtihanı

Hazine ve Maliye Uzmanlığı yeterlik imtihanının ilk kısmı olan yazılı imtihan altta yer alan mevzulardan oluşmaktadır;

-Kamu personeli mevzusu
-Mali kabahatler ile gayret mevzusu
-Özel hukuk ve kamu hukuku mevzuları
-Devlet muhasebesi mevzusu
-Kamu Mali Yönetimi mevzusu
-Kamu tüketmeleri mevzusu
-Ekonomik programlar ve araştırmalar mevzusu
-Kamu anaparalı kuruluşlar ve şirketler mevzusu
-Finansal piyasalar ve kambiyo mevzusu
-Kamu finansmanı ve borçlanma mevzusu
-Dış iktisadi ilişkiler mevzusu
-Hazine ve ekonomi yönetimi mevzusu

İş üyelerine bu mevzulara ek olarak mezuniyet alanlarına dair mevzulardan da sualler yöneltilebilecektir. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarının yeterlik imtihanının yazılı kısmından zaferli olabilmeleri için en az 70 puan almaları koşuldur.

Hazine ve maliye uzman Yardımcılığı yeterlik imtihanının yazılı kısmından zaferli olan iş üyeleri laflı ziyaretlere katılma hakkı elde ederler. İş üyelerinin laflı müzakerelerde de zaferli olabilmeleri için yeniden en az 70 puan almaları gerekmektedir aksi halde uzman olarak ceddilmeleri olası olmayacaktır.

Yeterlik imtihanında galibiyetsiz olan iş üyelerine bir sene içinde bir ek imtihan hakkı tanınacaktır. Bu safhada da zaferli olamayan iş üyeleri hakkında galibiyetsizlik kararları tatbik edilecek ve bu şahıslar Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kendilerine uygun bir memurluk kadrosunda görevlendirileceklerdir.

Hazine ve Maliye Uzmanlığı için Yabancı Dil Sınavı Şartı

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı işine girişte C seviyesi başka bir deyişle 70 puanlık Yabancı Dil Sınavı yeterliği arz edilmektedir. Bu gidişatta iş üyeleri uzman olarak soyulmalarına temel bu şartı yerine getirmiş olmaktadırlar. Ancak Bakanlığın alımlarda Yabancı Dil Sınavı ön şartı istememesi gidişatında iş üyelerinin bu koşulu yeterlik imtihanını izleyen iki yıl içerisinde yerine getirmeleri gerekecektir.

Hazine ve Maliye Uzmanları Ne İş Yapar? Görevleri ve Mesullükleri Nelerdir?

İşe Hazineve maliye uzman Yardımcısı olarak başlayan ve yeterlik süreçlerinin ardından Hazine ve maliye uzmanı olarak devam eden iş üyelerinin vazifelerini asli olarak tanımlayan unsur vazife aldıkları üniteler olmaktadır. Hazineye orijinli ünitelerde vazife yapacak olan iş üyeleri daha çok bu alanda çalışmaları hakikatleştirecek iken Maliye orijinli ünitelerde görevlendirilen iş üyelerinin misyonları daha çok Maliye alanını alakadar eden mevzularda olacaktır. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Uzman Destekçileri ve Uzmanları ünitelerinin çalışma alanlarına dair aktüel büyümeleri takip etmek, ünitesinin işleri ile alakalı mevzuata dair çalışmalar yapmak ve bunların geliştirilmesine dair projeler ortaya koymakla mesuldür ve yeniden ünite amirlerince kendilerine verilen öbür vazife ve mesullükleri yerine getirmekle mükelleftirler.

Hazine ve Maliye Uzman Destekçileri’nın Görev Yerleri Nerelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde vazife yapacak olan Hazine ve Maliye Uzman Destekçileri ile Uzmanları Ankara’da yer alan Bakanlık merkezinde ve İstanbul’da yer alan ek hizmet noktasında vazife yapabilmektedirler. Alımlarda adaylar bu iki vazife yerinden bir tanesi için seçimde bulunabilmektedirler.

Hazine ve Maliye Uzman Destekçileri’nın Özlük Hakları Nasıl ve Maaşları Ne Kadar?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı işi bir merkez uzmanlık kadrosudur. Bu surattan iş üyeleri öbür merkez uzmanlığı unvanlarında olduğu gibi 3600 ek göstergeye tabi olarak vazife yapmaktadırlar.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı işine yeni başlayan bir iş üyesinin 2020 seneyi itibariyle ücreti takribî olarak 6100 Türk Lirası olacaktır. Yeterlik süreçlerini galibiyetle geride vazgeçmiş olan bir Hazine ve Maliye Uzmanı’nın ise 2020 seneyi ücreti takribî olarak 6950 Türk Lirası olacaktır.

*Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı maaşlarına dair meblağlar takribî meblağlar olup şahıstan şahsa değişebilen BES gibi kesintiler ile Çocuk, Aile dayanağı gibi kalemler dikkate alınmamıştır.