Hemşire Maaşı

tarafından
249
Hemşire Maaşı
Hemşire, kronik ya da akut fiziksel ve akılsal hastalıktan muzdarip hastalar için sıhhat kuruluşlarında veya konutta tıbbi bakım sağlar. Sağlık Kurumu, özel muayenehane, mektep, sıhhat merkezleri, cezaevi gibi müesseselerde vazife alır.

Hemşirenin Sorumlulukları Nelerdir?

Bakımındaki hastaların tüm tıbbi ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olan hemşirelerin mesullükleri şu başlıklar altında bir araya gelebilir;

 • Hasta bakım lüzumlarını değerlendirmek ve tasarlamak,
 • Hastaları muayeneler için hazırlamak,
 • İşlem evveli ve sonrası hastaya bakım sağlamak,
 • İlaç ve serumları uygulamak,
 • Hastaların tıbbi hikayelerini rapor etmek ve gidişatlarındaki farklılıkları izlemek,
 • Hasta kan misali alarak kayda geçirmek,
 • Hastanın; kan tazyiki, şeker, ateş ölçümlerini yaparak raporlamak,
 • Araba kazası, yanık, kalp krizi ve felç gibi acil tıbbi gidişatlarda anında bakım sağlamak,
 • Hasta bakımının, fiziksel etkinlik ve uygun beslenmeyi kapsayan her güzergahına dikkat etmek,
 • Hastaya, dostlarına ve ailesine psikolojik ve manevi destekledimek,
 • Yönetmeliklere uyarak tehlikesiz ve pak çalışma civarını gözetmek,
 • İş profesyonelleriyle beraber çalışmak

Hemşire Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Hemşire olmak için üniversitelerin Hemşirelik ve Sıhhat Hizmetleri kısmından lisans derecesi ile mezun olmak yeterlidir. Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bağlı Sıhhat İş Lisesi mezunları ise ‘dayanakçı hemşire’ unvanına sahip olur. Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen hemşire adaylarının Kamu Personel Sınavı’nı zaferle geçmesi gerekmektedir.

Hemşirede Aranan Kaliteler Nelerdir?

Hemşire, hasta bakımını üstlenmenin yanı gizeme aile aboneleri ile sağlık kurumu personeli arasındaki irtibatı da sağlar. Bu ehemmiyetli rollere sahip olan hemşirenin, sıhhatli irtibat kurabilmesi, empati yapabilmesi ve hasta lüzumlarına müteveccih dikkatli bir yaklaşım sergilemesi gerekir. Hemşirelerin sahip olması beklenen öbür kaliteleri ise şunlardır;

 • Problem çözme marifeti ve çoklu vazife hünerine sahip olmak,
 • Hastaların acılarına karşı empati dinlemek,
 • Tesirli bir biçimde irtibat kurabilmek,
 • Şahsi ve profesyonel tutumları yönlendirecek etik bedellere sahip olmak,
 • Ayrıntılara dikkat etmek,
1. derece Lisans Mezunu Hemşire Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,550 57.97 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 97 1,086.81 ₺
Ek Ödeme 115 1,288.49 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -125.36 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -35.63 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -167.40 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -301.32 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -100.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,694.51 ₺
Kesintiler Toplamı -729.71 ₺
Net Ücret 3,964.80 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,850.49 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,850.49 ₺
 • 666 rakamlı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Sıhhat Bakanlığındaki sıhhat personeline ek ödeme yerine döner anapara ödemesi verilmektedir. Ancak döner anaparanın düşük çıkması halinde, unvan için öngörülen ek ödeme temel alınmaktadır. Her sağlık kurumunun döner anaparası değişiktir. Bunu memurlar.net olarak öğrenmemiz muhtemel değildir. Bu sebeple hesaplamada, döner anapara kalemi yerine, unvana karşılık gelen ek ödeme ölçüyü tabloya yansıtılmıştır.