İç Denetçi Maaşı

tarafından
374
İç Denetçi Maaşı
İç denetçi, özel firma ya da kamu müesseselerinin tehlike yönetimi ve iç işleyiş süreçlerinin tesirli bir biçimde çalışıp çalışmadığını izler ve değerlendirir.

İç Denetçinin Sorumlulukları Nelerdir?

Çalıştığı müesseseye bağlı olarak vazife tarifi farklılık gösteren iç denetçinin mesullükleri şunlardır;

 • Müessese hakkında bilgi edinmek için rapor, beyan ve kayıtları araştırmak,
 • İşletmenin, yürürlükteki tüm idaremeliklere uygunluğunu sorgulamak,
 • Ehemmiyetli ticari faaliyetler üzerinde tehlike değerlendirmeleri yapmak,
 • Tehlike yönetimi süreçlerinin ne kadar iyi çalıştığını incelemek,
 • Tehlikeden sakınma ihtiyatları ve maliyet tasarrufu nasihatlerinde bulunmak,
 • Firmanın iş kesintisi gidişatında nasıl bir performans göstereceğine dair tahlil yapmak,
 • Yeni fırsatların nasıl ele alınacağı mevzusunda idareye destekledimek,
 • Muhasebe dokümanlarını, rapor, bilgi ve akış şemalarını değerlendirmek,
 • Teftiş neticelerini yansıtan raporlar hazırlamak ve sunmak,
 • Geçerlilik, legallik ve amaçlanan zaferi sağlamak için nasihatte bulunmak,
 • Yönetim ve teftiş komisyonu ile bağlantıyı sürdürmek,
 • Her seviyedeki idareyici ve personele, eğitim seansları tertip ederek kılavuzluk sağlamak,
 • İç teftiş kapsamını tanımlamak ve senelik tasarıları geliştirmek.

Nasıl İç Denetçi Olunur?

İç denetçi olmak için tanımlanmış bir eğitim lüzumluluğu yoktur. İşletmeler, aktiflik gösterdikleri sektöre bağlı olarak adayların değişik lisans programlarından mezun olmalarını beklemektedir. İç denetçi unvanına sahip olabilmek için Türkiye İç Teftiş Enstitüsü tarafından verilen Sertifikalı İç Denetçi CIA sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. Kamu müesseselerinde iç denetçi olarak çalışabilmek için de Maliye Bakanlığı İç Teftiş Koordinasyon Müdürlüğü tarafından tanımlanan koşulları yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır.

İşverenlerin İç Denetçide Aradığı Kaliteler Nelerdir?

 • Hizmet verdiği müessesenin iç işleyişine egemen olmak,
 • İnisiyatif kullanma beceriyi göstermek,
 • Kendi başına veya bir ekibin bir parçası olarak tesirli bir biçimde çalışabilmek,
 • Yazılı ve laflı eforlu bağlantı kabiliyeti sergilemek,
 • Eforlu gözlem yapabilmek,
 • Öz disiplin sahibi olmak
1. derece Öteki İç Denetçi Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 3,600 424.58 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 2,025 75.74 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 130 1,456.55 ₺
Ek Ödeme 165 1,848.70 ₺
Makam Tazminatı 2,000 235.88 ₺
Teftiş Tazminatı 20 224.09 ₺
Temsil Tazminatı 8,000 754.81 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -116.05 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -53.30 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -254.88 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -458.79 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -152.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 7,022.12 ₺
Kesintiler Toplamı -1,035.02 ₺
Net Ücret 5,987.10 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,788.42 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,788.42 ₺