İcra Katibi Maaşları Ne Kadar?

tarafından
107
İcra Katibi Maaşları Ne Kadar?

İcra Katibi Maaşı, İcra Katibi Maaşları. Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak icra katibi maaşları 2020 senesinde ne kadardır? 2020 ocak zammı ile beraber icra katibi maaşları ne kadar olacaktır? İcra katibi nasıl olunur ve icra katipleri nerelerde çalışır? Bu suallerin yanıtını yazımız devamında görebilirsiniz.

2020 senesinde Adalet Bakanlığı bünyesine kontratlı personel olarak çalıştırılmak üzere çok rakamda personel alınacaktır. Bakanlık bünyesine alınacak personelin büyük kısmı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı cezaevlerinde istihdam edilecektir. Bunun yanı gizeme merkezi teşkilata da alım reelleşecektir. Yapılacak olan soymada bülten edilecek kadrolar: Tutanak katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve dayanak personeli biçiminde olacaktır. Bu kadrolar içerisinde alımın yüksek olacağı kadrolardan bir tanesi de icra katibi kadrosu olacaktır. Bu bültenle soyulmayı düşünen adaylar için icra katibi 2020 maaşlarını söylemek istiyoruz. İcra Katibi Maaşı, İcra Katibi Maaşları.

İcra Katibi Nasıl Olunur?

2018 veya 2020 Kamu Personeli Seçme İmtihanına katılarak 70 puan almayı muvaffak olan tam adaylar, bülten metninde belirtilen öbür koşulları da taşımak koşuluyla icra katibi olabilmektedir. Her bir kurul için bülten edilen pozisyon rakamının 20 katı arasında yer almak şartı da olduğu öğrenilmektedir. Misalin, bir kurul için 25 karakter icra katibi alım duyuruyu olduğunu zannedelim, böyle bir gidişatta uygulama imtihanına katılan ve azami puandan başlanarak ilk 500 aday arasına girmeye hak kazanan bireyler uygulama imtihanına katılacaktır. Uygulama imtihanına 500’üncü sırada katılmaya hak kazanan adayın puanı 75,7 olması vaziyetinde, bu puandan daha düşük puanı olan adaylar uygulama imtihana katılamaya hak kazanamayacaktır. Uygulama imtihanında galibiyetli olan adaylar içerisinde, bülten edilen pozisyon rakamının 3 katı kadar aday da laflı imtihana katılmaya hak kazanacaktır. Laflı imtihandan sonra da icra katibi olmaya hak kazananlar söylenecektir. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları içinde KPSSP94 puan cinsi kullanılacaktır. Yapılacak olan imtihanın son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını tamamlamamış olmak koşulu da bülten metninde yer alacaktır. İcra Katibi Maaşı, İcra Katibi Maaşları.

Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini galibiyet ile bitirdiğine ait evrak veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu müessese ve kuruluşlarınca tertip edilen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası Örgün eğitim veren fakülte veya akademilerin bilgisayar kısmı, hak iş akademileri, iş akademilerinin hak kısmı, hak önlisans programı, hak iş lisesi veya öbür lise ya da dengi mekteplerin ticaret veya bilgisayar kısımlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. ile beraber imtihan üniteyi olarak tanımlanan alakalı hak kurul başkanlıklarına veya imtihan belgesinin alakalı imtihan ünitesine sevk edilmesi için rastgele bir Adalet kurulu başkanlığına başvuru edeceklerdir.

Adaylardan merkezi imtihanda aldıkları puana göre azami puandan başlayarak her bir Adalet kurulu için bülten edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama imtihanına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama imtihanına girebilecektir.

Adaylardan, uygulama imtihanından en az bir hafta evvel Bakanlık internet sitesinde bülten edilecek yazılı metinler arasından, imtihan sırasında her bir grup için kurul tarafından çekilecek kura neticeyi tanımlanan metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam tamlığı korunmak suretiyle, kelime ve tümce tekerrürüne yer vermeden ve yanlış yazılan kelime rakamı toplam yazılan kelime rakamının yüzde kırkından fazla olmayacak biçimde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama imtihanında galibiyetli olmuş sayılacaklardır.

İcra Katibi Maaşı, İcra Katibi Maaşları. Uygulama imtihanında galibiyetli olanlardan, imtihan ünitesince doğru olarak kabul edilen kelime rakamı temel alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak seçim edilen hak kurulu için bülten edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday laflı imtihana çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı rakamda doğru kelime yazanlar da laflı imtihana girebileceklerdir.

İcra Katipleri Nerelerde Çalışır?

İcra katipleri, Adalet Bakanlığı bünyesinde merkez veya taşra teşkilatı içerisinde istihdam edilmektedir. Bakanlık bünyesine alınan icra katipleri kontratlı personel olarak bakanlığa bağlı icra müdürlüklerinde vazife yapmaktadır. Katipler, icra harekâtlarının yürütülmesi için meşru yazışmalarda, kalem işlerinde, arşiv ve dosyalama işlerinde, mahkemelerde, zabıt yakalama ve tertip edilmesinde ve sekreterlik işlerinde çalışmaktadır. İcralara ait parasal harekâtlarından da katipler sorumludur.

İcra Katibi Maaşları 2020’da Ne Kadardır?

Memur maaşlarına 2020 ocak ayı itibariyle %5.49 oranında yapılan zamla beraber maaşlarda çoğalış olmuştur. Bu gidişat Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan kontratlı icra katiplerinin maaşlarında da tesirini göstermiştir. Her ne kadar yaptıkları iş ve yaşadıkları stres noktasında çok yeterli görülmese de icra katibi maaşları 2020 seneyi Ocak-Temmuz yarıyılında şöyledir:

  • Lise mezunu yeni başlayan kontratlı icra katibi maaşı: 3.838 TL.
  • Önlisans mezunu yeni başlayan kontratlı zabit katibi maaşı: 3.859 TL
  • Lisans mezunu yeni başlayan kontratlı zabit katibi maaşı: 3.882 TL
  • İcra katipleri bu maaşların yanı gizeme 500 ila 700 TL arasında yolluk parası almaktadır.

İcra Katibi Maaşı, İcra Katibi Maaşları. 2020 seneyi temmuz ayı itibariyle tam memurlara gelecek olan maaş zamları, zabit katiplerinin maaşlarına da çoğaldıracaktır. Temmuz ayında memurlara gelecek zam oranının %5 ile %8 arasında olacağını düşünürsek, icra katiplerinin ” 2020 seneyi Temmuz-Aralık yarıyılında alacakları maaş 4.050 – 4.200 TL ” arasında olacaktır.