İcra Memuru Ücreti

tarafından
160
İcra Memuru Ücreti
İcra memuru; duruşma kararı ile beraber hareket ederek borçludan borcunu alıp, bunu alacaklıya verme vazifesini yerine getiren adli memurlardır. İcra memurları Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Müesseseyi ve Adalet Bakanlığı gibi müesseselerin bünyesinde çalışırlar.

İcra Memuru Ne İş Yapar?

Gerektiğinde misyonlarını yerine getirmek için sahada da çalışan icra memurlarının yürüttükleri muhtelif vazife ve mesullükler şunlardır:

  • İcra harekâtlarına ait dokümanları tertip etmek ve takibini yapmak,
  • İcra ile alakalı deklarasyonları şahıslara yollamak,
  • Emirleri bildirmek ve yerine getirmek,
  • Haciz kararı almak,
  • Haciz operasyonu yapmak,
  • Haciz operasyonu başladığında haczedilecek mülklerin tespitini reelleştirmek,
  • Haciz yoluyla reelleştirilen tüm taşınır ve taşınmaz mülklerin satışını yapmak,
  • Amirler tarafından verilen misyonları yerine getirmek,
  • Borçlunun taksitlendirme arzı üstünde tertip etme yapmak
  • Haciz olduğu sırada haczedilen bireyden tepki geldiğinde güvenlik misyonlularından destek istemek.

Nasıl İcra Memuru Olunur?

İcra memuru olmak için Kamu Personeli Seçme Sınavına KPSS girilmesi koşulu vardır. Üniversitelerin rastgele bir önlisans 2 senelik veya lisans 4 senelik kısmından mezun olmak yeterli bir ön şart olacaktır. Lisans mezunu olmanın ön lisansa göre daha fazla bahtı olsa da her iki eğitim gidişatındaki bireyin de KPSS’den en az 70 puan alması gerekmektedir. Tam bu şartlar sağlandıktan sonra kadro sarihi olması vaziyetinde icra memuriyeti pozisyonunda vazife alınabilmektedir.

1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu – Değişik Müesseseler İcra Memuru Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,500 176.91 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 500 18.70 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 59 661.05 ₺
Ek Ödeme 110 1,232.47 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -117.76 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -31.05 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -141.99 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -255.58 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -85.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,090.90 ₺
Kesintiler Toplamı -631.38 ₺
Net Ücret 3,459.52 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,799.82 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,799.82 ₺