İcra Müdürü Maaşı ve İcra Müdür Yardımcısı Maaşı

tarafından
686
İcra Müdürü Maaşı ve İcra Müdür Yardımcısı Maaşı

İcra Müdürü Maaşı, İcra Müdürü Maaşları, İcra Müdür Yardımcısı Maaşı, İcra Müdür Yardımcısı Maaşları. Adalet Bakanlığı’nın alımını ÖSYM ile yapılan imtihan protokolü kararları çerçevesinde asıllaştırdığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcısı kadrolarının maaşları ne kadardır? İcra Müdürlüğü 2020 ücreti ne kadar? İcra Müdür Yardımcılığı 2020 ücreti ne kadar? İcra müdürlüğü ve icra müdür Yardımcılığı imtihanı hangi mevzulardan oluşur? İşe giriş nasıl oluyor? Ayrıntılar haberimizde.

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcısı Nedir?

Adalet Bakanlığı uhdesinde, İcra ve İflas Kanunu kararlarına katlanarak, Asliye Duruşmaları yargı etraflarında yeterli rakamda kurulması öngörülen İcra Dairelerinde misyon yapan iş üyelerinden olan İcra Müdür Yardımcılığı ve İcra Müdürleri, bu dairelerin başında yer almaktadırlar. İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan harekâtların yürütümünden mesul olan İcra Daireleri’nin bu iş ve harekâtların yürütülmesini sağlayan ve personelin bu noktada yönetinden mesul olan yönetçiler İcra Müdür Yardımcılığı ve İcra Müdürleridir.

Nasıl İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı Olunur?

Adayların icra müdürü ya da icra müdür Yardımcısı olabilmeleri için iki alternatifleri bulunmaktadır. Adaylar ya icra katibi olarak soyulduktan sonra muhakkak koşulları sağlamaları gidişatında katılabilecekleri yükselme imtihanları ile icra müdür ya da müdür yardımcılığını ceddilebilirler, ya da sarihten alım için açılan imtihanlara mezuniyet koşulları ile öbür şartları haiz olmaları gidişatında işe girebilirler. İcra Müdürü Maaşı, İcra Müdürü Maaşları, İcra Müdür Yardımcısı Maaşı, İcra Müdür Yardımcısı Maaşları.

İcra Katipliği’nden İcra Müdürlüğü’ne Geçiş Nasıl Olur?

İcra katipliği işinde bulunanların, bu işte fiili olarak bir yıl çalıştıktan sonra, şayet İcra Müdür Yardımcılığıı için öngörülmüş eğitim / öğretim koşullarını taşıyorlarsa ve pozitif bir iş siciline sahiplerse, açılacak olan geçiş imtihanına katılmaları muhtemel olmaktadır. Açılacak olan icra katipliğinden, icra müdür takviyeciliğine geçiş imtihanında galibiyetli olmaları gidişatında ise icra müdür Yardımcısı olarak vazifeye başlayabileceklerdir.

Sarihten İcra Müdürlüğü’ne Giriş Nasıl Olur?

Sarihten atama biçiminde başka bir deyişle rastgele bir yükselme imtihanına tabi olarak değil, Adalet Bakanlığı’nın dışarıda yer alan adaylar arasından reelleştireceği alımlar ile işe girmek isteyenlerin, Bakanlık ile yapmış olduğu protokol kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından hakikatleştirilen yazılı imtihanda ve galibiyetli olmaları gidişatında Adalet Bakanlığı tarafından hakikatleştirilen laflı müzakerelerde galibiyetli olmaları gerekmektedir.

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı İmtihanına Müracaat Koşulları Nelerdir?

ÖSYM tarafından hakikatleştirilen İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı imtihanlarına müracaatta bulunmak isteyen adayların sahip olmaları gereken koşulları bir arada değerlendirdiğimiz talimatımıza altta yer verdiğimiz irtibat aracı ile erişebilirsiniz;

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı İmtihanı Hangi Konulardan Oluşmaktadır?

İcra Müdürü Maaşı, İcra Müdürü Maaşları, İcra Müdür Yardımcısı Maaşı, İcra Müdür Yardımcısı Maaşları. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yazılı kısmı hakikatleştirilen İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı imtihanı alttaki mevzulardan alana gelmektedir;

Genel Kültür – Genel Hüner Testi 35 sual

Genel Kültür Testi Sualleri

-Türk Kültürü ve Uygarlıkları dersi 5 sual
-Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi dersi 5 sual
-Temel Yurttaşlık dersi 5 sual

Genel Hüner Testi Sualleri

-Türkçe dersi 10 sual
-Matematik dersi 10 sual

Alan Bilgisi Testi 35 sual

-Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Kararları 206 madde 5 sual
-KDV Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga V. Kanunu 6 sual
-İcra – İflas Kanunu, İcra – İflas Kanunu İdaremeliği, İcra – İflas K. Tatbikatı Hk. Nizamname 12 sual
-Hukuk İdrakleri K., Bölge Adl. ve Adii Yargı İlk Der. Mah. ile Cumh. Başsavcılıkları İd. ve Yazı İşleri Hizm. Yür. Dair Güzergah. 4. Kısmı, Bildiri K. Uyg. Dair Güzergah. 4 sual
-Türk Tic. Kanunu Başlangıç Kararları, Tacirlerin tertip edildiği ilk kitabın birinci kısmı, Ticaret İşletmelerinin Gen. Kararlarını tertip eden ikinci kitap birinci kısım, Kıymetli Evr. tertip eden üçüncü kitap ile Deniz Tic. cebri icraya dair özel kararları kapsayan beşinci kitap sekizinci kısım 8 sual

Adaylara İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı yazılı imtihanında 35 tanesi Alan Bilgisi, 35 tanesi ise Genel Kültür / Genel Hüner mevzularından olmak üzere toplam 70 adet sual sorulmaktadır. Adayların İcra Müdürlüğü, İcra Müdür Yardımcılığı yazılı imtihanında bu 70 adet suali cevaplamaları için 90 dakika müddetleri bulunmaktadır. Adayların imtihanın yazılı kısmını galibiyetli bir biçimde geçmeleri için imtihandan en az 70 puan almaları gerekmektedir. Ancak adayların Adalet Bakanlığı tarafından hakikatleştirilen laflı görüşmelere katılması için bu puanı almaları yeterli değildir. Adayların aynı zamanda galibiyetli adaylar arasında yapılacak olan sıralamada, işe alınacağı duyurulmuş olan aday rakamının iki katı kadar aday arasında yer almaları, laflı görüşmelere katılma hakkı elde edebilmeleri için koşuldur.

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığıı 2020 Ücreti Ne Kadar?

İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı imtihan süreçlerinde galibiyetli olmuş ve işe yerleşmeye hak kazanmış bir adayın ücreti İcra Müdür Yardımcısı için 2020 senesinde takribî 5060 Türk Lirasıdır. İcra Müdürü olarak vazifeye başlayacak olan bir iş üyeyi içinse, vazifeye başlayabileceği en düşük derece itibariyle 5690 Türk Lirası olacaktır. İcra Müdürü Maaşı, İcra Müdürü Maaşları, İcra Müdür Yardımcısı Maaşı, İcra Müdür Yardımcısı Maaşları.

*Bu meblağlar takribî meblağları ifade etmektedir. İş üyelerinin maaşlarından yapılan kesintiler ve bu ücretlere yapılacak mümkün ilaveler dikkate alınmamıştır.