İcra Müdürü Maaşı

tarafından
212
İcra Müdürü Maaşı

İcra Müdürü Kimdir?

İcra müdürü, suçlama gideri, vekalet fiyatının tahsili ve hukuk duruşmalarının kararlarını uygulamakla mükellef kamu memurudur.

İcra Müdürünün Sorumlulukları Nelerdir?

İcra müdürü, icra ve iflas dairelerinin amiri konumundadır. Kanuni kararların uygulanmasından birinci derecede mesuldür. İcra müdürünün değişik mesleksel mesullükleri şu başlıklar altında bir araya gelebilir:

 • İcra ve iflas dairelerinin duruşma kararları gereğince tahsil ettikleri parayı bankaya yatırmak ve korunmasını sağlamak,
 • İflas karar kararlarını uygulamak,
 • Haciz operasyonlarının reelleştirilmesini sağlamak,
 • Borçlu bireye ait kapalı mekanlara duruşma emri olmaksızın girmek,
 • Güç kullanmaya müteveccih zabıta misyonlularına yönerge vermek,
 • Borçlunun mülk beyanında bulunmasını arz etmek,
 • Ödeme emri tertip etmek,
 • Alacaklı ve borçluya sahip oldukları haklar mevzusunda denk bilgilendirmede bulunmak,
 • İcra ve iflas dairesinde yapılan tüm operasyonlarla alakalı zabıt tumak.

Nasıl İcra Müdürü Olunur?

İcra müdürü olmak için şu koşulları yerine getirmek gerekmektedir;

 • Üniversitelerin hukuk fakültesi lisans programından ya da iş akademilerinin Adalet Kısmı veya Adalet İş Eğitimi kısımları ile Adalet İş Yüksek Mektebi önlisans programından mezunu olmak,
 • Üniversite öğrenimini yabancı bir ülkede yapmış ise denklik dokümanına sahip olmak,
 • Adalet Bakanlığı tarafından tertip edilen yazılı ve laflı imtihanda galibiyet göstermek,
 • Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak,
 • Yasal ehliyeti bulunmak,
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Türk Ceza Yasasının Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde belirtilen; “Anayasal kumpasa ve bu kumpasın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni makûsa kullanma, şikeli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama veya firaricilik kabahatlerinden” mahkumiyet giymemiş olmak,
 • Askeri mükellefliği bulunmamak, muvazzaf askerlik vazifesini yapmış ya da tecil ettirmiş olmak.

İcra Müdürünün Kaliteleri Nelerdir?

 • Kriz idareyebilme yeteneği sergilemek,
 • Güvenilir bir şahsiyete sahip olmak,
 • Takım çalışması ve idaresini sağlayabilmek,
 • Kişilerarası bağlantı doğrultuyu eforlu olmak.
1. derece Lise Mezunu – Adalet Bakanlığı İcra Müdürü Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 1,500 176.91 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,600 59.84 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 175 1,960.75 ₺
Ek Ödeme 170 1,904.72 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -96.64 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -46.33 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -206.97 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -372.55 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -124.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,103.99 ₺
Kesintiler Toplamı -846.49 ₺
Net Ücret 5,257.50 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,659.01 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,659.01 ₺