İkinci Görev Yapan Memur Ücret Alır Mı? Ne Kadar Ücret Alır?

tarafından
50
İkinci Görev Yapan Memur Ücret Alır Mı? Ne Kadar Ücret Alır?

Devlet memurları bulundukları kadroya bağlı bir biçimde bir misyoni yürütmekle mükelleftir. Ancak bu kaide bazı gidişatlarda rahatlatılabilir. Zira ikinci misyon tertip etmesiyle personellere başka bir mesullük daha verilebilir. Bu hususlar 657 rakamlı Devlet Memurları Yasasında araştırılmıştır. Personele ikinci misyon verilmesi gidişatında ücret ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca personele reel misyonlarının, mesullüklerini yanı gizeme verilen birden fazla ikinci misyon varsa sadece ikinci misyonlardan biri için ücret ödenir. Peki memura verilebilecek ikinci vazifeler nelerdir? İkinci misyon yapan memura ne kadar ücret ödenir?

Memura Verilebilecek İkinci Vazifeler Nelerdir?

Devlet memurlarının reel vazifeleri soyuldukları kadro kapsamında yürüttükleri iş ve harekâtlardır. Ancak bazı personellere ikinci bir misyon verilebilir. Genellikle sıhhat sektöründe çalışan devlet memurlarına ikinci misyon verilmektedir. Ayrıca Ulusal Eğitim Bakanlığı bünyesindeki vazifelilere de ikinci vazifeler verilebilir. Mühendis kadrosu için de bu misyon verilebilir.

Şehir ve ilçe sıhhat müdürlüğü, şehir sıhhat müdürlüğü yardımcılığı, millet sıhhati müdür yardımcılığı, sıhhat grup başkanlığı, şehir sıhhat ve millet sıhhati müdürlüklerinde mevuzat kapsamında doktorlarca yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri ikinci misyon olarak personellere verilebilir.

Baştabiplik ikinci misyon olarak verilebilir. Baştabiplik misyonu doktorlara verilir. Diş doktorlarına ve baytarlara da alanlarıyla alakalı baştabiplik vazifeleri verilebilir.

Baştabip yardımcılığı ikinci misyon olarak verilebilir. Bu misyonu doktorlar, diş doktorları ve eczacılar alabilir.

Mektep ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı ikinci misyon olarak hoca kadrosundaki misyonlulara verilebilir.

Kurum doktorlukları, diş doktorlukları, eczacılıkları, kimyacılıkları, baytarlıkları, avukatlıkları ile adli doktor müesseseyi uzmanlıkları da kamu personellerine ikinci misyon olarak verilmektedir.

Memurların reel misyon yaptıkları yerlerde şehir belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, y. mimar ve mimarlar tarafından yapılması gereken teknik hizmetler ikinci misyon olarak verilmektedir.

Memurlara özel yasalar uyarınca gördürülmesi aralıksız hizmetler ikinci misyon olarak verilebilir.

İkinci Misyon Yapan Memura Ne Kadar Ücret Ödenir?

İkinci misyon yapan memurlara ödeme olarak ikinci misyon maaşı ve yan ödemelerin farkı ödenmektedir. Bazı memurlara ise yalnızca yan ödemelerin farkı ödenir.Ayrıca ikinci misyon maaşının verilmesi için ikinci misyon olarak verilmesi yasak olmayan ve müsait, boş bir kadro için misyon verilmesi gerekmektedir. Kamu personelinin ikinci misyon aylığı alabilmesi için mevzubahisi misyonun boş olan bir kadroya verilmesi gerekmektedir. İkinci misyon verilmiş memura reel aylığı dışında, ikinci misyonun kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenmektedir. Sıhhat grup başkanlığı, baştabip, baştabip yardımcılığını ikinci misyon olarak yürütenlere reel vazifelerindeki aldıkları aylığın üçte ikisi ikinci misyon maaşı olarak ödenir.

İkinci misyon yapan memura, her iki misyonu için aynı tür yan ödemelerin ölçüyü fazla olan ile değişik cinsteki yan ödemelere dikkat edilerek ödeme yapılır. İkinci misyon yapan personellere ayrıca tazminat, tazminat farkı, ek ödeme ve ek ödeme farkı verilmez.

Mektep Yönetçisi Olan Hocaya İkinci Aylık Verilir Mi?

Hocalar, mektep müdürü ve mektep müdürü yardımcısı olarak ikinci misyon yapabilir. Ancak bu vazifeler kadroya dayalı vazifeler olmadığı için ve bu misyonlarda ikinci misyon maaş ödenmesinde kadro koşulu aranmayan misyonlardan olmaması sebebiyle bu biçimde mektep yönetçesi olan hocalara ikinci misyon maaşı verilmemektedir. Bunun yanı gizeme yönetçi misyonlarını ikinci misyon olarak üstlenen hocaların aylık maaş ödemesinde yan ödemeler yerine ikinci misyon yaptıkları vazifeye ait daha yüksek olan yan ödemeler temel alınır.