İl Müdür Yardımcısı Maaşı

tarafından
358
İl Müdür Yardımcısı Maaşı
1. derece Önlisans veya Lisans Mezunu – Ankara, İstanbul, İzmir Şehir Müdür Yardımcısı Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Gösterge Aylığı 1/1 1,320 155.68 ₺
Ek Gösterge Aylığı 2,200 259.47 ₺
Taban Aylığı 1,846.09 ₺
Yan Ödeme Aylığı 1,200 44.88 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 155 1,736.66 ₺
Ek Ödeme 180 2,016.77 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Ödentisi 15.00 % -109.75 ₺
Damga Ödentisi 7.59 ‰ -45.99 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -199.90 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -359.81 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -119.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 6,059.55 ₺
Kesintiler Toplamı -834.45 ₺
Net Ücret 5,225.10 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Ödentisi Matrahı 1,746.42 ₺
Yıllık Gelir Ödentisi Matrahı 1,746.42 ₺