İl Müdürü Maaşı

tarafından
198
İl Müdürü Maaşı
1. derece Şehir Müdürü Ücreti
İstihaklar Gösterge – Oran Tutar
Tazminat Göstergesi 27,950 3,296.41 ₺
Fiyat Göstergesi 53,030 6,254.34 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Aidatı 15.00 % -689.41 ₺
Damga Aidatı 7.59 ‰ -72.49 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -229.82 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -413.68 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -137.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 9,550.75 ₺
Kesintiler Toplamı -1,542.40 ₺
Net Ücret 8,008.35 ₺
Anekdot
Minimum Geçim İndirimi 50 % 152.21 ₺
Gelir Aidatı Matrahı 5,610.83 ₺
Yıllık Gelir Aidatı Matrahı 5,610.83 ₺